Phản ứng Cu HNO3 loãng là làm phản ứng chất hóa học về kim loại với axit. Hơn nữa đây là phản ứng lão hóa khử nên cũng được vận dụng tương đối nhiều vào đề thi. rongnhophuyen.com mời các bạn và các em cùng tìm hiểu cụ thể về phản bội ứng này.

Bạn đang xem: Phản ứng giữa kim loại cu với axit nitric loãng

*
Phản ứng Cu HNO3 loãng chế tạo ra ra sản phẩm là gì?

 Cu + HNO3 loãng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch loãng) (dung dịch) (khí) (lỏng)

(đỏ) (màu xanh lam)

64 63 188 30 18

Điều kiện phản ứng

– sắt kẽm kim loại đồng

– hỗn hợp HNO3 loãng 

– Điều kiện phản ứng: ko có.

Tiến hành bội nghịch ứng

– cho vô ống nghiệm 1 mang đến 2 lá đồng, bé dại từ từ hoàn toản dung dịch HNO3 loãng vào vào ống nghiệm. Xem hiện tượng lạ xảy ra.

Hiện tượng hóa học

– Lá đồng màu đỏ (Cu) tan dần trong dung dịch axit HNO3 loãng, ống nghiệm chuyển sang màu xanh da trời (đó là hỗn hợp Cu(NO3)2 ) và bao gồm khí NO thoát ra.

Phương trình bội nghịch ứng và cân bằng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Phương trình ion

Quá trình dường electron: Cu → Cu+2 + 2e

Quá trình dấn electron: N+5 + 3e → N+2

=> Phương trình sau thời điểm cân bằng với hệ số tối giản nhất:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Cu + HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

(rắn) (dd đậm đặc) (rắn) (khí) (lỏng)

(đỏ) (không màu) (trắng) (nâu đỏ) (không màu)

64 63 188 46 18

– hiện tượng lạ nhận biết: 

Chất rắn màu đỏ của Đồng (Cu) tan dần dần trong dung dịch và sủi bong bóng khí do khí màu nâu đỏ Nitơ dioxit (NO2) sinh ra.

*
HNO3 quánh thì sản phẩm là NO2, HNO3 loãng sinh sản thành NO.

– lưu ý: 

Axit nitric HNO3 oxi hoá được đa số các kim loại, nhắc cả kim loại có tính khử yếu ớt như Cu. Lúc đó, sắt kẽm kim loại bị oxi hoá tới mức oxi hoá cao và tạo thành muối nitrat. Thông thường, nếu cần sử dụng dung dịch HNO3 quánh thì thành phầm là NO2, còn dung dịch loãng thì chế tác thành NO.

CuO + HNO3 loãng 

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(rắn) (dd) (dd) (lỏng)

(đen) (không màu) (xanh lam) (không màu)

80 63 188 18

Mg + HNO3 loãng 

– Mg + HNO3 loãng xuất hiện khí NO

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

*

– Mg + HNO3 loãng sinh ra NH4NO3

10HNO3 + 4Mg → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

(dung dịch) (rắn) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

Al + HNO3 loãng 

– Al + HNO3 loãng hình thành khí N2O

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

(rắn) (dd loãng) (rắn) (khí) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (trắng) (không màu) (không màu)

– Al + HNO3 loãng xuất hiện NH4NO3

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

(rắn) (lỏng) (lỏng) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu)

Fe + HNO3 loãng 

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

(dd loãng, nóng) (khí)

Ag + HNO3 loãng 

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + 2H2O + NO

(rắn) (dd pha loãng) (kết tủa) (lỏng) (khí)

(trắng) (không màu) (trắng)

– Điều kiện phản ứng: sức nóng độ.

*
Kim loại chức năng với HNO3

Bài tập vận dụng

*

Bài 1. Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào dung dịch đựng 7,56 gam HNO3 thu được hỗn hợp X với V lít tất cả hổn hợp khí tất cả NO với NO2 (đktc). Mang lại X tác dụng hoàn toàn với 105ml hỗn hợp KOH 1M, tiếp đến lọc bỏ kết tủa được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z đến cân nặng không đổi, nhận được 8,78 gam hóa học rắn. Quý giá V là A. 0,336 B. 0,448. C. 0,560. D. 0,672.

Giải: 

– chất rắn Z gồm KNO3 và KOH(dư). Lúc nung Z ta thu được KNO2 và KOH(dư). Theo đề ta có :

85nKNO2 + 56nKOH = m rắn, => nKNO2 = 0,1 mol

BT: K → nKNO2 + nKOH = nKOH ban đầu, => nKOH dư = 0,005 mol.

BT: N → nNO2 + nNO = nHNO3 – nKNO2 = 0,02 mol;

=> V(NO, NO2) = 0,448 lít

Bài 2. Hoà tan hoàn toàn m gam Cu trong hỗn hợp HNO3 nhận được 1,12 lít hỗn hợp khí NO với NO2 (đktc) tất cả tỉ khối hơi đối với H2 là 16,6. Quý hiếm của m là A. 8,32. B. 3,90. C. 4,16. D. 6,40.

Bài 3. hiện tượng kỳ lạ quan tiếp giáp được khi đến Cu vào hỗn hợp HNO3 sệt là A. Dung dịch rời sang màu kim cương và có khí màu nâu đỏ thoát ra B. Dung dịch rời sang gray clolor đỏ và tất cả khí màu xanh da trời thoát ra C. Dung dịch chuyển sang màu xanh lá cây và tất cả khí ko màu thoát ra D. Dung di chuyển sang màu xanh da trời và tất cả khí màu nâu đỏ thoát ra

Bài 4. Khi hòa tan hiđroxit sắt kẽm kim loại M(OH)2 bởi một lượng đủ dung dịch H2SO4 20% thu được hỗn hợp muối trung hòa có nồng độ 27,21%. Sắt kẽm kim loại M là A. Cu B. Fe C. Zn D. Al

Bài 5. Tổng hệ số là các số nguyên, tối giản của tất cả các hóa học trong phương trình bội phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là: A. 8 B. 10 C. 11 D. 9

Bài 6. cho 2,16 gam hỗn hợp gồm Al với Mg tan hết trong dung dịch axit HNO3 loãng, đun cho nóng nhẹ tạo nên dung dịch X cùng 448 ml (đo ở 354,90 K cùng 988 mmHg) tất cả hổn hợp khí Y khô bao gồm 2 khí không màu, không đổi màu trong không khí. Tỷ khối của Y đối với oxi bằng 0,716 lần tỷ khối của khí cacbonic so với nitơ. Có tác dụng khan X một cách cẩn trọng thu được m gam chất rắn Z, nung Z đến khối lượng không đổi thu được 3,84 gam hóa học rắn T. Tính quý hiếm của m

Bài 7. cho 0,54g bột Al hoà tan không còn trong 250 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau khoản thời gian phản ứng xong, thu được dung dịch A với 0,896 lít tất cả hổn hợp khí B có NO2 và NO (đo sinh sống đktc).

a) Tính tỉ khối của tất cả hổn hợp khí B so với H2.

b) Tính độ đậm đặc mol các chất trong hỗn hợp A thu được.

Bài 8. Hoà tan trọn vẹn m gam Al trong dung dịch HNO3 thì chiếm được 8,96 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí A (gồm NO và N2O) bao gồm tỉ khối dA/H2 = 16,75. Tính m.

Bài 9.

Xem thêm: Con Lắc Lò Xo Nằm Ngang - : Công Thức Và Bài Tập Có Đáp Án

Nếu đến 9,6 gam Cu chức năng hết với 180ml HNO3 1M sau khoản thời gian phản ứng xong thu được V1 lít NO (đktc) duy nhất và dung dịch A. Nếu đến 9,6 gam Cu chức năng hết với 180ml dung dịch tất cả hổn hợp HNO3 1M cùng H2SO4 0,5M sau khoản thời gian phản ứng hoàn thành thu được V2 lít NO (đktc) duy nhất với dung dịch B.Tính cân nặng muối thu được khi cô cạn hỗn hợp B. Chọn giải đáp đúng. A. 22,86 gam B. 21,86 gam C. 20,86 gam D. 23,86 gam

Bài 10. mang đến m gam bột kim loại đồng vào 200 ml hỗn hợp HNO3 2M, gồm khí NO bay ra. Để hòa tan vừa hết hóa học rắn, cần thêm tiếp 100 ml dung dịch HCl 0,8M vào nữa, đồng thời cũng có khí NO thoát ra. Trị số của m là: A. 9,60 gam B. 11,52 gam C. 10,24 gam D. 12,54 gam

Như vậy, bội phản ứng Cu HNO3 loãng tạo nên dung dịch Cu(NO3)2 , khí NO thoát ra cùng nước. Những em nên chú ý phản ứng của sắt kẽm kim loại với HNO3, do HNO3 là axit mạnh, có tính khử mạnh, nên sẽ tạo nên ra sản phẩm sinh ra những khí không giống nhau thi thay đổi điều kiện và tỉ lệ mol. Hy vọng nội dung bài viết của rongnhophuyen.com giúp những em vận dụng và làm bài tập tốt.