Cách giải bài xích tập phản nghịch ứng đốt cháy este hay, bỏ ra tiết

Với phương pháp giải bài xích tập bội nghịch ứng đốt cháy este hay, chi tiết Hoá học lớp 12 bao gồm đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tất cả lời giải cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài bác tập bội nghịch ứng đốt cháy este từ kia đạt điểm cao trong bài xích thi môn Hoá học lớp 12.

Bạn đang xem: Phản ứng đốt cháy este

*

Phương pháp giải

1. Bội phản ứng đốt cháy 1 este:

a. Este no, đối kháng chức, mạch hở:

- CTTQ: CnH2nO2, n ≥ 2

- phản nghịch ứng cháy:

*

*

b. Este không no, đối chọi chức, mạch hở có 1 liên kết C=C:

- CTTQ: CnH2n-2O2, n ≥ 4

- bội nghịch ứng cháy:

*

+ nCO2 > nH2O

+ neste = nCO2 – nH2O

c. Este ko no, solo chức, gồm k liên kết C=C trong phân tử:

- CTTQ: CnH2n-2kO2:

d. Este không no, tất cả từ 2 liên kết C=C trở lên trong phân tử

CnH2n+2-2kOm + O2 → nCO2 + (n+1-k)H2O

*

e. Este bất kì:

- CTTQ: CxHyOz. X, y, z nguyên dương, x ≥ 2, z ≥ 2

- bội nghịch ứng cháy: CxHyOz + O2 → xCO2 + y/2H2O

- Áp dụng những định giải pháp bảo toàn khối lượng, định lao lý bảo toàn nguyên tố… nhằm giải bài bác toán.

2. Bài toán đốt cháy lếu hợp các este:

a. Câu hỏi đốt cháy 2 este đồng phân:

Các este đồng phân ⇒ gồm cùng CTPT, thuộc KLPT.

b. Câu hỏi đốt cháy 2 este sản xuất thành từ thuộc 1 axit, 2 ancol đồng đẳng hoặc thuộc 1 ancol, 2 axit đồng đẳng:

- những este này sẽ có cùng dạng CTTQ ⇒ Đặt CTPT trung bình nhằm viết phương trình phản ứng, đem đến bài toán 1 este.

- Số link pi trong phân tử:

*

c. Câu hỏi đốt cháy hỗn hợp nhiều este tất cả cùng CTTQ:

- Đặt CTPT trung bình

- Áp dụng các định khí cụ bảo toàn để giải bài xích toán.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Đốt cháy 6g este Y ta chiếm được 4,48 l CO2 (đktc) với 3,6g H2O. Tra cứu CTCT của Y.

Giải

nCO2 = 0,2 mol

nH2O = 0,2 mol

⇒ nCO2 = nH2O ⇒ este Y no, đối kháng chức, mạch hở

Đặt CTTQ của Y là CnH2nO2

*

⇒ (14n +32).0,2 = 6n

⇒ n = 2

⇒ CTPT của Y: C2H4O2

⇒ CTCT của Y: HCOOCH3

Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đối chọi chức nhận được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam nước. Khẳng định công thức phân tử của X.

Giải

Ta có:

*

Vì khi đốt cháy X chiếm được nH2O = nCO2 đề xuất X là este no solo chức

Gọi cách làm của este no, đối kháng chức là: CnH2nO2 (n ≥ 2)

*

Theo đề bài, ta có:

*
⇒ n = 3

Vậy phương pháp phân tử của X là: C3H6O2

Ví dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn 10 ml một este yêu cầu dùng không còn 45 ml O2, thu được VCO2: VH2O = 4: 3. Dừng tụ sản phẩm cháy thấy thể tích giảm 30 ml. Các thể tích đo ở thuộc điều kiện. Cách làm của este đó là :

A. C8H6O4B. C4H6O2.

C. C4H8O2D. C4H6O4.

Giải

Đối với các chất khi và hơi, tỉ lệ thành phần về thể tích bằng tỉ lệ về số mol nên hoàn toàn có thể áp dụng định vẻ ngoài bảo toàn nhân tố theo thể tích của những chất.

Theo giả thiết suy ra: VH2O = 30 ml ; VCO2 = 40 ml

Sơ thứ phản ứng:

CxHyOz + O2 → CO2 + H2O

Áp dụng định quy định bảo toàn nguyên tố cho những nguyên tố C, H, O ta có :

*

Vậy este tất cả công thức là C4H6O2.

Bài tập

Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 1,1 g hợp chất hữu cơ 1-1 chức X, nhận được 2,2 g CO2 cùng 0,9 g H2O. X có tác dụng tham gia bội nghịch ứng với NaOH. Số đồng phân của X là:

A. 3B. 4C. 5D. 6

Lời giải:

Đáp án D

Ta có: nCO2 = nH2O = 0,05 mol

mX = mO + mC + mH

⇒ nO =

*
= 0,025 mol

⇒ C: H: O = 0,05: 0,1: 0,025 = 2: 4: 1

X là vừa lòng chất đối kháng chức tham gia phản ứng với NaOH

⇒ X gồm CTPT C4H8O2 là este hoặc axit

Các đồng phân: HCOOC3H7; HCOOCH(CH3)CH3; CH3COOC2H5; C2H5COOCH3;

C3H7COOH; CH3(CH3)CH2COOH.

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên xuất phát điểm từ một axit cacboxylic đối chọi chức và một ancol 1-1 chức) nhận được 0,22 gam CO2 cùng 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là:

A. 2B. 5C. 6D. 4.

Lời giải:

Số mol CO2 bằng số H2O bằng 0,005 bắt buộc X là este no, solo chức CnH2nO2.

CnH2nO2 → nCO2

Ta bao gồm hệ:

*

Số este đồng phân của X là 4.

HCOOCH2CH2CH3 ; HCOOCH(CH3)CH3 ; CH3COOCH2CH3 ; CH3CH2COOCH3.

Câu 3. các thành phần hỗn hợp X bao gồm vinyl axetat, metyl axetat với etyl fomat. Đốt cháy trọn vẹn 3,08 gam X, chiếm được 2,16 gam H2O. Xác suất số mol của vinyl axetat trong X là:

A. 25%B. 27,92%C. 72,08%D. 75%.

Lời giải:

Hỗn thích hợp X tất cả CH3COOCH=CH2; CH3COOCH3; HCOOC2H5.

Đặt công thức chung của bố chất là

*

*

⇒ nCH3COOC2H3 = 0,13 – 0,12 = 0,01 mol.

% nCH3COOC2H3 = 25%.

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam lếu hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat với axit oleic, rồi hấp thụ tổng thể sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ca(OH)2 (dư). Sau phản bội ứng nhận được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Trọng lượng X so với trọng lượng dung dịch Ca(OH)2 lúc đầu đã biến hóa như nuốm nào ?

A. Tăng 2,70 gam.B. Sút 7,74 gam.

C. Tăng 7,92 gam.D. Giảm 7,38 gam.

Lời giải:

Các hóa học đề cho đều sở hữu dạng CnH2n-2O2. Đặt phương pháp phân tử trug bình của những chất là

*

Sơ đồ gia dụng phản ứng :

*

Vậy hỗn hợp sau bội phản ứng giảm so với dung dịch X là:

mCaCO3 - (mCO2 + mH2O) = 7,38 gam.

Câu 5. Đốt cháy 6 gam este E nhận được 4,48 lít CO2 (đktc) với 3,6 gam H2O. Biết E bao gồm phản ứng tráng gương với hỗn hợp AgNO3/NH3. Công thức kết cấu của E là:

A. CH3COOCH2CH2CH3B. HCOOCH2CH2CH3.

C. HCOOC2H5.D. HCOOCH3.

Lời giải:

Đốt cháy E chiếm được nH2O = nCO2 = 0,2 mol nên E là este no, 1-1 chức, mạch hở có công thức phân tử là CnH2nO2.

Sơ đồ dùng phản ứng:

*

⇒ n = 2 ⇒ E là C2H4O2 (HCOOCH3).

Xem thêm: Đặc Điểm Chung Của Động Vật, Lý Thuyết Phân Biệt Động Vật Với Thực Vật,

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X chỉ chứa nhóm chức este ta nhận được 4.48 lít CO2 (đktc) với 3,6 gam H2O. CTPT của este X có thể là: