- Chọn bài bác -Bài 1: giới hạn của dãy sốBài 2: giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4

Xem toàn thể tài liệu Lớp 11: trên đây

Sách giải toán 11 Ôn tập chương 4 khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 11 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phải chăng và đúng theo logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào những môn học tập khác:

Bài 1 (trang 141 SGK Đại số 11): Hãy lập bảng liệt kê những giới hạn đặc biệt của dãy số với giới hạn đặc biệt quan trọng của hàm số.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 4 đại số 11

Lời giải:

*

Bài tập tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 2 (trang 141 SGK Đại số 11 Ôn tập): đến hai hàng số (un) và (vn). Biết |un – 2| ≤ vn với mọi n và lim toàn quốc = 0. Có tóm lại gì về số lượng giới hạn của hàng số (un)?

Lời giải:

Lấy số dương ε nhỏ nhắn tùy ý bất kì:

⇒ có một vài n0 thỏa mãn: |vn| 0.

⇒ |un – 2| n n| 0 trở đi

⇒ lim (un – 2) = 0

⇒ lim un = 2.

Bài tập từ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 3 (trang 141 SGK Đại số 11 Ôn tập): thương hiệu một học sinh được mã hóa bởi vì số 1530. Biết rằng mỗi chữ số trong số này là quý giá một trong số biểu thức A, H, N, O với

*

Hãy cho biết thêm tên của học sinh này, bằng phương pháp thay các chữ số bên trên bởi những chữ kí hiệu biểu thức tương ứng.

Lời giải:

*

*
*

Khi biến đổi chữ số 1530 bởi các biểu thức giới hạn tương ứng ta được chữ HOAN là tên chúng ta học sinh sẽ cho.

Bài tập từ bỏ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 4 (trang 142 SGK Đại số 11):

a. Tất cả nhận xét gì về công bội của các cấp số nhân lùi vô hạn?

b. đến ví dụ về một cung cấp số nhân lùi vô hạn và tất cả công bội là số âm cùng một cung cấp số nhân lùi vô hạn có công bội là số dương cùng tính tổng của các cấp số nhân đó.


Lời giải:

*

Bài tập trường đoản cú luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 5 (trang 142 SGK Đại số 11): Tìm những giới hạn sau:


*

Lời giải:

*

*


*

(Vì x Bài 6 (trang 142 SGK Đại số 11): đến hai hàm số f(x) = …

*

Lời giải:


*
*

b) nhận ra hình a) khi x → +∞ thì y → +∞

⇒ Hình a) là đồ vật thị hàm số y = g(x).

Hình b) khi x → +∞ thì y → -1

⇒ Hình b) là đồ thị hàm số y = f(x).

Bài tập tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 7 (trang 143 SGK Đại số 11): Xét tính tiếp tục trên R của hàm số:

*

Lời giải:


*

*

⇒ g(x) tiếp tục tại 2.

Vậy hàm số g(x) liên tiếp trên R.

Bài tập tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 8 (trang 143 SGK Đại số 11): minh chứng rằng phương trình x5 – 3x4 + 5x – 2 = 0 có tối thiểu ba nghiệm nằm trong vòng (-2; 5)

Lời giải:

Đặt f(x) = x5 – 3x4 + 5x – 2

f(x) là hàm nhiều thức nên liên tiếp trên R.

Ta có: f(0) = –2 0

f(2) = -8 0

⇒ f(0).f(1) Bài 9 (trang 143 SGK Đại số 11): Mệnh đề như thế nào sau đấy là mệnh đề đúng?

A.Một dãy số có giới hạn thì luôn luôn tăng hoặc luôn luôn giảm.

B.Nếu (un) là hàng số tăng thì lim un = + ∞ .

Xem thêm: Thcs Lạc Long Quân, Bến Tre, Vietnam, Thpt Lạc Long Quân

C.Nếu lim un = + ∞ và lim toàn nước = + ∞ thì lim (un – vn) = 0

D.Nếu un = an cùng – 1 n = 0.

Lời giải:

Chọn câu trả lời D.

Giải ham mê :

*

Bài tập trường đoản cú luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 10 (trang 143 SGK Đại số 11):

*

Lời giải:

Chọn giải đáp B.

Giải say đắm :

*

Bài tập từ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 11 (trang 143 SGK Đại số 11):

*

Lời giải:

Chọn giải đáp C.

Giải thích:

un là tổng n số hạng đầu tiên của CSN bao gồm số hạng đầu u1 = √2, công bội q = √2.

*

+ giữ ý: Đây chưa hẳn tổng của CSN lùi vô hạn vì công bội q > 1 nên không thể vận dụng công thức tổng của CSN lùi vô hạn.


Bài tập tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 12 (trang 144 SGK Đại số 11):

*

Lời giải:

*

Bài tập tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 13 (trang 144 SGK Đại số 11):

*

Lời giải:

*

Bài tập trường đoản cú luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 14 (trang 144 SGK Đại số 11): đến hàm số:

*

Lời giải:

Chọn lời giải D.

Giải ưng ý :

Ta có:

*

Bài tập tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 15 (trang 144 SGK Đại số 11): đến phương trình -4x3 + 4x- 1 = 0 (1)

Mệnh đề sai: