Trung vai trung phong luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần SO SÁNH CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA OXI VÀ OZON nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tứ liệu học tập tập. Chúc các bạn học giỏi môn học tập này.

Bạn đang xem: Ở điều kiện thường so với oxi thì ozon có


*

Oxi cùng ozon là dạng thù hình của nguyên tố oxi.

I. Cấu trúc phân tử

1. Cấu tạo của phân tử oxi: O2

*

2. Cấu tạo của phân tử ozon: O3

*Nhận xét:

- Phân tử oxi bền còn phân tử ozon yếu bền cùng phân bỏ thành O2 + O.

II. đặc điểm vật lí

1. đặc điểm vật lí của oxi

- Oxi là chất khí ko màu, không mùi, không vị, nặng rộng không khí một ít. Oxi ta không nhiều trong nước.Oxi hoá lỏng làm việc - 183oC. Oxi lỏng có màu xanh da trời, bị nam châm hút.

2. đặc điểm vật lí của ozon

- Ozon là chất khí, mùi xốc đặc trưng, blue color nhạt. Ở nhiệt độ độ−1120C" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">−−1120C" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">−1120C" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">112−1120C" id="MathJax-Element-3-Frame" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(48, 48, 48); text-align: justify; background: transparent; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">0C, khí ozon hóa lỏng có màu xanh lá cây đậm. Ozon tan trong nước nhiều hơn thế nữa oxi gần 116" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">616" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">16" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">16" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">lần.

Xem thêm: Ảnh Hưởng Của Gia Tăng Dân Số Đến Môi Trường, Sự Gia Tăng Dân Số Là Mối Nguy Hại Với Môi Trường

III. đặc điểm hóa học

Oxi cùng ozon đều phải sở hữu tính lão hóa mạnh. Nhưng ozon gồm tính oxi hóa mạnh dạn hơn oxi (Vì O3 ở nhiệt độ thường phân hủy tạo ra thànhO2+ O. O nguyên tử gồm tính oxi hóa hết sức mạnh).

1. Ozon công dụng được cùng với Ag còn oxi thì không

2Ag + O3→ Ag2O + O2

2. Ozon đẩy được iot thoát ra khỏi dung dịch KI còn oxi thì không

2KI+ O3→2KOH + I2+ O2

*Lưu ý:Dung dịch KI với hồ tinh bột là thuốc thử để nhận biết ozon.

Trung trọng điểm luyện thi, gia sư - dạy dỗ kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay lập tức VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN chi TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC