Giải thích: Dùng dung dịch Br2​ để nhận ra phenol do Br2​ tạo kết tủa white được phenol.

Bạn đang xem: Nhận biết phenol

*

Cùng trung học phổ thông Ninh Châu search hiểu chi tiết hơn về Phenol nhằm giải đáp câu hỏi trên nhé!


I. PHENOL LÀ GÌ?

– Phenol là phần nhiều hợp chất hữu cơ vào phân tử bao gồm nhóm OH links trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen.

Chú ý: Phân biệt thân phenol cùng ancol thơm (có vòng benzen tuy thế nhóm OH link với C của nhánh).

– hay chỉ xét phenol đơn giản nhất là C6H5OH. Ngoài ra còn bao gồm crezol CH3–C6H4–OH, HO-C6H4-OH (o-catechol, m-rezoxinol, p-hidroquinol).

*
Công thức cấu trúc và bí quyết phân tử của phenol

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

– Phenol ít tan trong nước lạnh, tan những trong nước nóng đề nghị dùng để bóc bằng cách thức chiết.

– Là chất rắn, độc, lúc đặt lâu trong không gian bị tan rữa bởi hút ẩm và gửi thành màu sắc hồng.

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Cấu trúc của phân tử phenol

– nơi bắt đầu C6H5 hút e tạo nên liên kết O-H vào phân tử phenol phân cực hơn links O-H của ancol vì vậy H trong nhóm OH của phenol linh động hơn H trong team OH của ancol và biểu thị được tính axit yếu ớt (phenol có tên gọi không giống là axit phenic).

– Do có hiệu ứng liên hợp nên cặp e chưa sử dụng của nguyên tử O bị hút về phía vòng benzen có tác dụng cho mật độ e của vòng benzen nhất là các vị trí o-, p- tăng lên đề xuất phản ứng vậy vào vòng benzen của phenol dễ dàng hơn cùng ưu tiên vào vị trí o-, p- . vì chưng vậy đội OH và cội phenyl trong phân tử phenol ảnh hưởng lẫn nhau.

*

2. đặc thù hóa học

a. Tính chất của tập thể nhóm OH

– tính năng với sắt kẽm kim loại kiềm:

C6H5OH + mãng cầu → C6H5ONa + 1/2H2

→ Phản ứng này dùng để phân biệt phenol với anilin.

– tính năng với hỗn hợp kiềm:

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Ancol không có phản ứng này chứng minh H của phenol linh động hơn H của Ancol và hội chứng minh tác động của gốc phenyl mang lại nhóm OH.

→ Phản ứng này dùng để bóc phenol khỏi các thành phần hỗn hợp anilin với phenol sau đó thu hồi lại phenol nhờ phản ứng với các axit mạnh hơn:

C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

C6H5ONa + HCl → C6H5OH + NaCl

Phenol bị CO2 đẩy thoát ra khỏi muối → phenol gồm tính axit yếu hơn axit cacbonic → phenol ko làm đổi màu quỳ tím. (dùng axit dũng mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối để chứng tỏ trật từ bỏ tính axit của những chất). Bội phản ứng này cũng chứng tỏ được ion C6H5O– có tính bazơ.

*

b. Phản nghịch ứng gắng vào vòng benzen

– núm Brom: phenol tác dụng với dung dịch brom tạo 2,4,6 – tribromphenol kết tủa trắng:

*

→ Phản ứng này dùng làm nhận biết phenol lúc không có mặt của anilin và triệu chứng minh ảnh hưởng của đội OH đến kĩ năng phản ứng của vòng benzen.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Viết Về Thầy Cô Giáo Cũ Của Em (34 Mẫu), Bài Viết Về Thầy Cô Giáo Cũ

– nuốm Nitro: phenol chức năng với HNO3 đặc tất cả xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng tạo thành 2,4,6 – trinitrophenol (axit picric):

C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH + 3H2O

Chú ý: Ngoài phenol, toàn bộ những hóa học thuộc các loại phenol ngoại giả nguyên tử H ở phần o, p so với đội OH đều hoàn toàn có thể tham gia vào 2 bội nghịch ứng gắng brom và rứa nitro.