*

Lý thuyết về sắt


I. Vị trí trong bảng tuần hoàn

- cấu hình e nguyên tử:26Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2. - Vị trí: sắt thuộc ô 26, chu kì 4, team VIIIB. - thông số kỹ thuật e của các ion được tạo ra thành trường đoản cú Fe: Fe2+ 1s22s22p63s23p63d6 Fe3+ 1s22s22p63s23p63d5

II. đặc điểm vật lí

- màu trắng hơi xám, dẻo, dễ rèn, dễ dát mỏng, kéo sợi; dẫn nhiệt với dẫn năng lượng điện kém đồng với nhôm. - Sắt gồm tính lây lan từ nhưng mà ở ánh sáng cao (8000C) fe mất trường đoản cú tính. T0nc= 15400C.

Bạn đang xem: Nguyên tố sắt ở nhóm nào trong bảng tuần hoàn

III. Tâm lý tự nhiên

Là kim loại phổ cập sau nhôm, tồn tại đa phần ở những dạng: - phù hợp chất: oxit, sunfua, silicat... - Quặng: hematit đỏ (Fe2O3khan), hematit nâu (Fe2O3.nH2O), manhetit (Fe3O4), xiđerit (FeCO­3) với pirit (FeS2).

IV. đặc thù hóa học

fe là hóa học khử trung bình. Trong số phản ứng, Fe rất có thể nhường 2 hoặc 3e:

sắt →Fe3++ 3e Fe→Fe2++ 2e

1. Công dụng với các phi kim

Sắt công dụng với phần nhiều các phi kim lúc đun nóng: - với halogen→muối sắt (III) halogenua (trừ iot chế tạo ra muối sắt II):

2Fe + 3X2→2FeX3(t0)

- cùng với O­2:

3Fe + 2O2→Fe3O4(t0)

thực tế khi giải những bài tập thường chạm chán trường hợp tạo ra hỗn hợp có Fe và những oxit sắt. - với S:

fe + S→FeS (t0)

2. Tính năng với nước

- fe không công dụng với nước ở nhiệt độ thường, ở ánh sáng cao, sắt làm phản ứng khỏe mạnh với tương đối nước:

3Fe + 4H2O→Fe3O4+ 4H2(0C) fe + H2O→FeO + H2(> 5700C)

3. Chức năng với hỗn hợp axit

a. Với H+(HCl, H2SO4loãng... ) →muối fe (II) + H2

sắt + 2HCl→FeCl2+ H2 fe + H2SO4loãng→FeSO4+ H2

b. Tính năng với các axit có tính oxi hóa mạnh khỏe (HNO3, H2SO4đậm đặc) - Fe bị động với H2SO4đặc nguội với HNO3đặc nguội→có thể cần sử dụng thùng Fe chuyên chở axit HNO3đặc nguội và H2SO4đặc nguội.

Xem thêm: Cách Cài Đặt Usb Wifi Tp-Link Tl-Wn722N Không Cần Đĩa, Hướng Dẫn Cài Đặt Usb Thu Wifi Tp Link Tl

- Với hỗn hợp HNO3loãng→muối fe (III) + NO + H2O:

sắt + 4HNO3loãng→Fe(NO3)3+ NO + 2H2O

- Với hỗn hợp HNO3đậm đặc→muối fe (III) + NO2+ H2O:

fe + 6HNO3→Fe(NO3)3+ 3NO2+ 3H2O

- Với dung dịch H2­SO4đậm đặc và nóng→muối sắt (III) + H2O + SO2:

2Fe+ 6H2SO4→Fe2(SO4)3+ 3SO2+ 6H2O

Chú ý:Sản phẩm xuất hiện trong phản bội ứng của sắt với HNO3hoặc H2SO4đậm đặc là muối hạt sắt (III) nhưng lại nếu sau làm phản ứng bao gồm Fe dư hoặc gồm Cu thì liên tiếp xảy ra phản bội ứng:

2Fe3++ Fe→3Fe3+

Hoặc

2Fe3++ Cu→2Fe2++ Cu2+

4. Tác dụng với dung dịch muối

- sắt đẩy được những sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát khỏi muối→muối sắt (II) + kim loại.