a) vấn đề 1: Một ô tô đi được quãng con đường (170km) với tốc độ (42,5km/)giờ. Tính thời gian ô sơn đi quãng đường đó.

Bạn đang xem: Muốn tính thời gian ta làm thế nào

Bài giải:

Thời gian ô tô đi là:

(170 : 42,5 = 4) (giờ)

Đáp số: (4) giờ.

Nhận xét : Để tính thời gian đi của xe hơi ta mang quãng lối đi được phân tách cho quãng đường ô tô đi được vào (1) giờ đồng hồ hay tốc độ của ô tô.

Muốn tính thời hạn ta mang quãng đường phân tách cho vận tốc.

Ta có: (t = s : v)

- một số trong những công thức đề xuất nhớ:


+) thời hạn đi = thời gian đến – thời gian khởi hành – thời hạn nghỉ (nếu có).

+) thời hạn đến = thời gian khởi hành + thời gian đi + thời gian nghỉ (nếu có).

+) thời hạn khởi hành = thời hạn đến – thời gian đi – thời gian nghỉ (nếu có).


b) việc 2 : Một ca nô đi với tốc độ 36km/giờ trên quãng mặt đường sông dài 42km. Tính thời hạn đi của ca nô trên quãng mặt đường đó.

Bài giải:

Thời gian đi của ca nô là:

 (42:36=dfrac76) (giờ)

(dfrac76) giờ đồng hồ (= 1dfrac16) giờ (= 1) giờ (10) phút.

Đáp số: ( 1) giờ đồng hồ (10) phút.

c) việc 3: bên trên quãng con đường dài (2km), một fan chạy với vận tốc (8) m/giây. Hỏi tín đồ đó chạy quãng mặt đường đó hết bao nhiêu giây?.

Bài giải:

Đổi (2km = 2000m)

Thời gian chạy của fan đó là:

(2000:8 = 250) (giây)

Đáp số: (250) giây.

Xem thêm: Khbd Môn Hoạt Động Trải Nghiệm Hướng Nghiệp Lớp 6, Sách Chân Trời Sáng Tạo


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
3.6 trên 59 phiếu

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp rongnhophuyen.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện rongnhophuyen.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy quăng quật
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép rongnhophuyen.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.