toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một người đứng cách cột điện 20m


Một người đứng phương pháp một cột năng lượng điện 20m. Cột năng lượng điện cao 8m. Ví như coi khoảng cách từ thể thủy tinh trong đến màng lưới của mắt người ấy là 2cm thì ảnh của cột điện trên màng lưới sẽ cao bao nhiêu xentimet?


*

Quá trình tạo hình ảnh của thể thủy tinh trong được mô phỏng bằng hình vẽ sau: (coi màn PQ như mạng lưới trên võng mạc của mắt).

Ký hiệu cột năng lượng điện là AB, ảnh của cột điện trên mạng lưới là A’B’, thể thủy tinh là thấu kính quy tụ đặt trên O. Ta có: AO = 20m = 2000cm; A’O = 2cm; AB = 8m = 800cm.


Bạn Anh quan gần cạnh một cột điện cao 8m, cách chỗ đứng 25m. Cho rằng màng lưới của mắt giải pháp thể thủy tinh trong 2cm. Hãy tính độ cao của ảnh cột điện trong mắt


Khi chú ý một tòa nhà cao 10m ở biện pháp mắt 20m thì hình ảnh của tòa đơn vị trên mạng lưới mắt bao gồm độ cao bao nhiêu? Biết khoảng cách từ thể thủy tinh trong đến màng lưới là 2cm

A. 0,5cm

B. 1,0cm

C. 1,5cm

D. 2,0cm


Một người xem cái tháp cao 5m , khoảng cách từ tháp mang lại vị trí người đứng là 30m . Thể thuỷ tinh giải pháp màng lưới một khoảng tầm OA' =2cm . Tính độ cao của hình ảnh trên màng lưới 


1 người đứng phương pháp 1 dòng cây 50m để quan gần kề thì ảnh của nó hiện hữu trong đôi mắt cao 0,6cm . Giả dụ coi khoảng cách từ thể chất liệu thủy tinh đến màng lưới cho mắt bạn đó là 4cm 

a. Tính chiều cao của dòng cây đó 

b. Tính tiêu cự của thể thủy tinh lúc kia ( làm tròn tới chữ số thập phân sản phẩm 3 ) 


Một người đứng ngắm một cái cửa bí quyết xa 5 m. Cửa cao 2 m. Tính chiều cao của hình ảnh cửa trên mạng lưới của mắt. Coi thể thủy tinh như một thấu kính hội tụ, bí quyết màng lưới 2 cm.


Hằng quan gần cạnh một cây thẳng đứng cao 12m cách chỗ Hằng đứng 25m. Biết mạng lưới mắt của Hằng cách thể thủy tinh trong 1,5 cm. Chiều cao ảnh của cây trên màng lưới mắt Hằng là bao nhiêu?

A. 7,2 mm

B. 7,2 cm

C. 0,38 cm

D. 0,38m


một người quan sát 1 cái cây phương pháp mắt 25 m,cho hình ảnh hiện trên mạng lưới cao 0,8 cm.Coi rằng tự thể thủy tinh đến mạng lưới là 2 cm, tính độ cao của cây đó


Khoảng giải pháp từ thể chất liệu thủy tinh đến màng lưới là 2cm không đổi. Khi chú ý một vật ở khôn xiết xa thì mắt chưa hẳn điều tiết với tiêu điểm của thể thủy tinh trong nằm đúng trên màng lưới. Hãy tính độ đổi khác tiêu cự của thể chất thủy tinh khi chuyển từ trạng thái quan sát một thiết bị ở khôn xiết xa lịch sự trạng thái nhìn một vật giải pháp mắt 50m


Lớp học tập trực tuyến

tiếng Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học tập 9- Cô Châu Hoá học 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh


Xem thêm: Ảnh Hưởng Của Văn Hóa Ấn Độ Đến Đông Nam Á, Ảnh Hưởng Văn Hóa Ấn Độ Ra Bên Ngoài Như Thế Nào

Lớp học tập trực đường

tiếng Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học tập 9- Cô Châu Hoá học tập 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh