toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một fan đi được quãng mặt đường s1 với tốc độ v1 hết t1 giây, đi được quãng đường tiếp theo sau s2 với vận tốc v2 hết t2 giây. Dùng bí quyết nào nhằm tính vận tốc trung bình của fan này trên hai quãng mặt đường s1 và s2?

A . V t b = v 1 + v 2 2 B . V t b = v 1 s 1 + v 2 s 2 C . V t b = s 1 + s 2 t 1 + t 2 D . C ả b a c ô n g t h ứ c đ ề u k h ô n g đ ú n g .


*

Chọn C

Công thức tính vận tốc trung bình của người này trên nhị quãng mặt đường s1 và s2 là:

*


Một fan đi quãng đường  s 1 với tốc độ v 1 hết  t 1 giây, đi quãng đường tiếp theo  s 2 với vận tốc  v 2 hết  t 2 giây. Dùng phương pháp nào nhằm tính tốc độ trung bình của người này trên cả nhị quãng đường  s 1 và  s 2

A. V T B = V 1 + V 2 2

B. V T B = S 1 + S 2 t 1 + t 2

C.

Bạn đang xem: Một người đi được quãng đường s1

V T B = S 1 t 1 + S 2 t 2

D. Cả B cùng C những đúng


Hãy đo quãng đường đi được của quả cân A sau từng khoảng thời gian là 2 giây, ghi vào bảng dưới tính gia tốc A.

Thời gian t(s) Quãng lối đi được s(cm) Vận tốc v(cm/s)
Trong nhị giây đầu: t1 = 2 s1 =..... v1 =...
Trong nhị giây tiếp theo: t2 = 2 s2 =.... v2 =...
Trong hai giây cuối: t3 = 2 s3 =..... v3 =...

Một tín đồ đi xe đạp điện xuống một phần đường dốc dài 120m không còn 30s. Khi không còn dốc, xe cộ lăn tiếp một quãng nhịn nhường nằm ngang nhiều năm 60m vào 24s rồi ngừng lại. Tính tốc độ trung bình của xe bên trên quãng đường dốc, bên trên quãng nhường nhịn nằm ngang và trên cà hai quãng đường.

Tóm tắt

Quãng mặt đường dốc s1 = 120; t1 = 30s

Quãng đường nằm ngang s1 = 60; t1 = 24s

Hỏi vận tốc v1; v2; v?


1. Thời gian (t) ,độ lâu năm quãng con đường (s) và tốc độ của vận động (v) liên hệ với nhau bởi hệ thức :

A . T = s.v B . S = v/t C . V = t/s D . T = s/v

2. Độ nhiều năm quãng đường (s) đi được trong thời gian (t) và tốc độ của vận động liên hệ với nhau bằng hệ thức :

A . V = s.t B . S = v.t C . V = t/s D . T = s/v


một tín đồ đi xe đạp trên quãng mặt đường AB=S.trong (frac14) quãng đường đầu với tốc độ v1=4m/s,đoạn đường sót lại đi với vận tốc v2=3m/s.tính tốc độ trung bình của bạn đó bên trên quãng đường


Một chiếc ca nô đi từ bỏ A về B. Tốc độ của ca nô trong 1/3 quãng con đường đầu là v 1  = 20km/h, vào 1/3 quãng đường tiếp theo sau là v 2  = 25km/h và gia tốc trên quãng đường còn lại là v 3 . Tính v 3  biết gia tốc trung bình của xe bên trên cả quãng mặt đường là v = 22km/h.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 1 Trang 88, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1

A. 22km/h

B. 21km/h

C. 22,3km/h

D. 21,6km/h


Một người đi xe pháo đạp, đi nữa quãng đường đầu với vận tốc v 1 = 10km/h, nữa đoạn đường sót lại đi với vận tốc v 2. Biết gia tốc trung bình trên cả quãng đường là 8km/h. Tính tốc độ v 2 .


Lớp học trực đường

đồ gia dụng lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Lớp học tập trực đường

trang bị lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh