$ exta = a, b = h Nhưng diện tích tam giác cần chia 2 còn hình chữ nhật không chia 2.$

$ extDiện tích tam giác bằng số phần trăm diện tích hình chữ nhật là:$

$ ext1 : 2 = $dfrac12$ = 50%$

$ extĐáp số: 50%$
Bạn đang xem: Một hình tam giác

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này cụ nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

*

*
Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 8 Bài Vận Tốc, Giải Sách Bài Tập Vật Lí 8


Công thức tính diện tích tam giác là: a×h2" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Công thức tính diện tích tam giác là:a×h2Công thức tính diện tích tam giác là:a×h2

Công thức tính diện tích hình chữ nhật là: a × b" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Công thức tính diện tích s hình chữ nhật là: a × bCông thức tính diện tích hình chữ nhật là: a × b

a = a, b = h Nhưng diện tích tam giác phải phân chia 2 còn hình chữ nhật không chia 2." role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: table-cell !important; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: center; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 35.39em; min-height: 0px; border: 0px; width: 10000em; position: relative;" tabindex="0">a = a, b = h Nhưng diện tích tam giác yêu cầu chia 2 còn hình chữ nhật không phân tách 2.a = a, b = h Nhưng diện tích s tam giác cần chia 2 còn hình chữ nhật không phân chia 2.

Diện tích tam giác bằng số phần trăm diện tích hình chữ nhật là:" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Diện tích tam giác bởi số tỷ lệ diện tích hình chữ nhật là:Diện tích tam giác bởi số xác suất diện tích hình chữ nhật là:

1 : 2 = 12 = 50%" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">1 : 2 =12= 50%1 : 2 =12= 50%

Đáp số: 50%" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Đáp số: 50%