Một chất phóng xạ gồm chu kì chào bán rã T thì hằng số phóng xạ λ của hóa học đó là

A. T ln 2

B. Ln 2 T

C. E ln 2 T

D.T ln2

Các câu hỏi tương từ

Một hóa học phóng xạ bao gồm chu kì phân phối rã T thì hằng số phóng xạ λ của chất đó là

A. T ln 2

B. Ln 2 T

C. E ln 2 T

D.Tln 2

Một hóa học phóng xạ tất cả chu kì bán rã T thì hằng số phóng xạ λ của chất đó là

A. T ln 2

B. Ln 2 T

C. E ln 2 T

D.Tln 2

Một hóa học phóng xạ tất cả chu kì bán rã T thì hằng số phóng xạ λ của chất đó là

A.

Bạn đang xem: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã t

T ln 2

B. ln 2 T

C. e ln 2 T

D. Tln 2

Biểu thức tương tác giữa hằng số phóng xạ λ với chu kì cung cấp rã T của một chất phóng xạ là

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

ban đầu có N 0 hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ nguyên chất, có chu kì bán rã T. Sau khoảng thời gian t = 0,5 T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân tung của mẫu hóa học phóng xạ này là

A. N 0 /2 B. N 0 / 2 C. N 0 /4 D. N 0 2


Một mẫu chất phóng xạ nguyên chất thuở đầu có N 0 phân tử nhân. Chu kì buôn bán rã của chất này là T. Sau khoảng thời hạn t = 1,5 T, tính từ lúc thời điểm ban đầu, số phân tử nhân chưa bị phân rã của mẫu hóa học phóng xạ này là

A. N 0 /25. B. N 0 /3. C. N 0 /( 2 2 ). D. N 0 /1,5.

Một chất phóng xạ α bao gồm chu kì buôn bán rã T. Khỏa gần cạnh một mẫu hóa học phóng xạ này ta thấy: ngơi nghỉ lần đo sản phẩm công nghệ nhất, vào 2 phút mẫu hóa học phóng xạ chỉ phân phát ra n hạt α . Cực hiếm của T là

A.138 ngày

B. 207 ngày

C. 82,8 ngày

D. 103,5 ngày

hạt nhân X Z 1 A 1 phóng xạ và trở thành hạt nhân phóng xạ và biến thành hạt nhân X Z 1 A 1 Y Z 2 A 2 bền. Coi khối lư của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng, tính theo đơn vị u. Biết ch phóng xạ X Z 1 A 1 có chu kì chào bán rã T. Lúc đầu có một trọng lượng chất X Z 1 A 1 sau 2 chu kì phân phối rã thì tỉ số trọng lượng của chất Y và khối lượng của chất X là :

A. 4 A 1 / A 2 . B. 3 A 2 / A 1 . C. 4 A 2 / A 1 . D. 3 A 1 / A 2 .

lúc đầu có một lượng chất phóng xạ nguyên hóa học của yếu tố X, bao gồm chu kì bán rã là T. Sau thời gian t =3T, tỉ số giữa số phân tử nhân chất phóng xạ X phân tung thành phân tử nhân khác với số phân tử nhân còn lại của hóa học phóng xạ X bằng:

A. 7.

B. 1 8 .

C. 1 7 .

D. 8


VietJack bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Một hóa học phóng xạ tất cả hằng số phóng xạ là 5,68.19-3s-1. Chu kì cung cấp rã bằng:

A.124 s.

B.8,9 s.

C.122 s.

D.4 s.

Đáp án cùng lời giải

Đáp án:C

Lời giải:Chu kì phân phối rã:

*

.

Xem thêm: Giải Toán 8 Bài 8: Đối Xứng Tâm : Lý Thuyết & Bài Tập Ôn Tập Môn Toán Lớp 8

Vậy đáp án và đúng là C.


Câu hỏi nằm trong đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Phóng xạ - phân tử nhân nguyên tử - đồ Lý 12 - Đề số 3

Làm bài

phân chia sẻ

Một số thắc mắc khác cùng bài xích thi.Có nhì mẫu hóa học phóng xạ A với B thuộc thuộc một hóa học có chu kỳ bán tung T = 138,2 ngày và tất cả khối lượng thuở đầu như nhau . Tại thời điểm quan tiếp giáp , tỉ số số hạt nhân haimẫuchất
. Tuổicủamẫu A nhiều hơn mẫu B là ?

Một chất phóng xạ ban sơ (t = 0) có cân nặng m0 = 90g. Sau 1 năm, còn lại một trong những phần ba khối lượng ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, khối lượng còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ kia bằng:

Mộtmẫuchấtphóngxạ, sauthờigian t1còn 20% hạtnhânchưabịphânrã. Đếnthờiđiểm t2 = t 1 + 100 s sốhạtnhânchưabịphânrãchỉcòn 5%. Chu kỳbánrãcủađồngvịphóngxạđólà

Ban đầu tất cả 2g Rađon
là chất phóng xạ có chu kì phân phối rã là 3,8 ngày. Sau 19 ngày, lượng Rađon đã trở nên phân rã là: