Phần học sản phẩm tuần môn toán lớp 1, để học xuất sắc phần này học sinh nên học tuần từ bỏ theo những tuần và những bài học, đề luyện tập trong mỗi tuần.

Bạn đang xem: Bài học thử lớp 1

Mỗi tuần học trong phân mục học toán sản phẩm tuần trên rongnhophuyen.com đều bao gồm:

1. Bài giảng lý thuyết cơ phiên bản theo chương trình sách giáo khoa, nội dung kỹ năng ứng với tuần đang học

2. Đề luyện tập cơ bản: gồm những bài tập rèn luyện cơ bản bám sát kỹ năng và kiến thức sách giáo khoa.

3. Đề luyện tập nâng cao: gồm các bài tập nâng cao ứng với kiến thức của tuần đó và những bài toán lựa chọn lọc cải cách và phát triển tư duy.

4. Lý giải giải các bài tập rèn luyện nâng cao.

Xem thêm: Microsoft Window Search Là Gì ? Tại Sao Lại Quan Trọng Microsoft Search Là Gì


Bài học tập tuần 1 (04/09 - 10/09)

- nhiều hơn, ít hơn hình vuông. Hình tròn. Hình tam giác


các hơn, không nhiều hơn hình vuông vắn hình tròn Hình tam giác bài tập luyện tập tuần 1 - Cơ bảnChưa làm -Điểm cao nhất N/A
bài bác tập rèn luyện tuần 1 - Nâng caoChưa làm -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 2 (11/09 - 17/09)

- các số 1, 2, 3, 4, 5


số 1 Số 2 Số 3 Số 4 Số 5 bài tập luyện tập tuần 2 - Cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
bài xích tập luyện tập tuần 2 - Nâng caoChưa làm -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 3 (18/09 - 24/09)

- nhỏ bé hơn. Vết


Dấu khủng hơn, dấu nhỏ nhiều hơn Bé hơn, lốt lớn hơn, dấu > bài tập luyện tập tuần 3 - Cơ bảnChưa làm -Điểm cao nhất N/A
bài bác tập rèn luyện tuần 3 - Nâng caoChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A

Bài học tập tuần 4 (25/09 - 01/10)

- bởi nhau. Dấu =

- Số 6


Số 6 bằng nhau, vệt = bài xích tập luyện tập tuần 4 - Cơ bảnChưa làm -Điểm cao nhất N/A
bài bác tập rèn luyện tuần 4 - Nâng caoChưa làm -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 5 (02/10 - 08/10)

- Số 7. Số 8. Số 9. Số 0


Số 7 Số 8 số chín Số 0 bài bác tập luyện tập tuần 5 - Cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
bài bác tập luyện tập tuần 5 - Nâng caoChưa làm cho -Điểm tối đa N/A

Bài học tập tuần 6 (09/10 - 15/10)

- Số 10


Số 10 bài bác tập rèn luyện tuần 6 - Cơ bảnChưa làm -Điểm cao nhất N/A
bài tập luyện tập tuần 6 - Nâng caoChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 7 (16/10 - 22/10)

- Phép cùng trong phạm vi 3 và 4


Phép cộng trong phạm vi 3 Phép cộng trong phạm vi 3 Phép cộng trong phạm vi 4 Phép cộng trong phạm vi 4 bài bác tập rèn luyện tuần 7 - Cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
bài bác tập luyện tập tuần 7 - Nâng caoChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A

Bài học tập tuần 8 (23/10 - 29/10)

- Phép cùng trong phạm vi 5

- Số 0 vào phép cộng


Phép cộng trong phạm vi 5 Phép cộng trong phạm vi 5 Số 0 trong phép cùng Số 0 vào phép cộng bài tập rèn luyện tuần 8 - Cơ bảnChưa làm cho -Điểm tối đa N/A
bài bác tập rèn luyện tuần 8 - Nâng caoChưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 9 (30/10 - 05/11)

- Phép trừ vào phạm vi 3


Phép trừ phạm vi 3 Phép trừ trong phạm vi 3 bài xích tập luyện tập tuần 9 - Cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
bài xích tập rèn luyện tuần 9 - Nâng caoChưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 10 (06/11 - 12/11)

- Phép trừ vào phạm vi 4

- Phép trừ trong phạm vi 5


Phép trừ phạm vi 4 Phép trừ vào phạm vi 4 Phép trừ vào phạm vi 5 Phép trừ phạm vi 5 bài xích tập rèn luyện tuần 10 - Cơ bảnChưa làm -Điểm tối đa N/A
bài tập rèn luyện tuần 10 - Nâng caoChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 11 (13/11- 19/11)

- Số 0 trong phép trừ


Số 0 trong phép trừ (phần 1) Số 0 vào phép trừ (phần 2) Số 0 vào phép trừ bài xích tập rèn luyện tuần 11 - Cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
bài xích tập rèn luyện tuần 11 - Nâng caoChưa làm cho -Điểm cao nhất N/A

Bài học tập tuần 12 (20/11 - 26/11)

- Phép cùng và phép trừ vào phạm vi 6


Phép cùng trong phạm vi 6 Phép cộng phạm vi 6 Phép trừ trong phạm vi 6 Phép trừ phạm vi 6 bài tập luyện tập tuần 12 - Cơ bảnChưa làm cho -Điểm tối đa N/A
bài xích tập luyện tập tuần 12 - Nâng caoChưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 13 ( 27/11 - 03/12)

- Phép cộng và phép trừ vào phạm vi 7


Phép cộng trong phạm vi 7 Phép cùng phạm vi 7 Phép trừ vào phạm vi 7 Phép trừ phạm vi 7 Phép cộng trong phạm vi 8 Phép cộng phạm vi 8 bài xích tập luyện tập tuần 13 - Cơ bảnChưa làm cho -Điểm tối đa N/A
bài xích tập luyện tập tuần 13 - Nâng caoChưa làm -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 14 (04/12 - 10/12)

- Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 8


Phép trừ vào phạm vi 8 Phép trừ phạm vi 8 Phép cùng trong phạm vi 9 Phép cùng phạm vi 9 Phép trừ vào phạm vi 9 Phép trừ phạm vi 9 bài bác tập luyện tập tuần 14 - Cơ bảnChưa làm cho -Điểm tối đa N/A
bài tập rèn luyện tuần 14 - Nâng caoChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A

Bài học tập tuần 15 (11/12 - 17/12)

- Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 9


Phép cùng trong phạm vi 10 Phép cộng phạm vi 10 Phép trừ vào phạm vi 10 Phép trừ phạm vi 10 bài tập luyện tập tuần 15 - Cơ bảnChưa làm cho -Điểm tối đa N/A
bài xích tập rèn luyện tuần 15 - Nâng caoChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A

Bài học tập tuần 16 (18/12 - 24/12)

- Phép cùng và phép trừ trong phạm vi 10


Bảng cùng và bảng trừ trong phạm vi 10 bài tập rèn luyện tuần 16 - Cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
bài tập luyện tập tuần 16 - Nâng caoChưa làm cho -Điểm tối đa N/A

Bài học tập tuần 17 (25/12 - 31/12)

- Bảng cùng và bảng trừ vào phạm vi 10


bài bác tập luyện tập tuần 17 - Cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
bài xích tập rèn luyện tuần 17 - Nâng caoChưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 18 (01/01 - 07/01)

- Điểm. Đoạn thẳng


Điểm, đoạn thẳng Độ lâu năm đoạn thẳng Một chục - Tia số bài tập luyện tập tuần 18 - Cơ bảnChưa làm cho -Điểm tối đa N/A
bài tập luyện tập tuần 18 - Nâng caoChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A

Bài học tập tuần 19 (08/01 - 14/01)

- xuất phát từ một chục cho hai chục


Số 11 Số 12 Số 13 Số 14 Số 15 Số 16 Số 17 Số 18 Số 19 Số 20 Bài tập rèn luyện tuần 19 - Cơ bảnChưa làm cho -Điểm tối đa N/A
bài bác tập luyện tập tuần 19 - Nâng caoChưa làm cho -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 20 (15/01 - 21/01)

- Phép cộng dạng 14 + 3

- Phép trừ dạng 17 - 3


Phép cộng dạng 14 + 3 Phép trừ dạng 17 - 3 bài tập rèn luyện tuần đôi mươi - Cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
bài xích tập rèn luyện tuần đôi mươi - Nâng caoChưa làm cho -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 21 (22/01 - 28/01)

- Phép trừ dạng 17 - 7


Phép trừ dạng 17 - 7 việc có lời văn bài xích tập rèn luyện tuần 21 - Cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
bài xích tập luyện tập tuần 21 - Nâng caoChưa làm -Điểm cao nhất N/A

Bài học tập tuần 22 (29/01 - 04/02)

- Giải toán bao gồm lời văn

- Xăng-ti-mét


Giải toán bao gồm lời văn Xăng-ti-mét. Đo độ dài bài xích tập luyện tập tuần 22 - Cơ bảnChưa làm -Điểm tối đa N/A
bài xích tập rèn luyện tuần 22 - Nâng caoChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A

Bài học tập tuần 23 (05/02 - 11/02)

- rèn luyện chung


Vẽ đoạn thẳng bao gồm độ dài mang lại trước các số tròn chục bài xích tập rèn luyện tuần 23 - Cơ bảnChưa làm cho -Điểm tối đa N/A
bài tập rèn luyện tuần 23 - Nâng caoChưa làm -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 24 (12/02 - 18/02)

- các số tròn chục

- Cộng, trừ những số tròn chục


Cộng các số tròn chục Trừ các số tròn chục bài tập luyện tập tuần 24 - Cơ bảnChưa làm -Điểm tối đa N/A
bài tập rèn luyện tuần 24 - Nâng caoChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 25 (19/02 - 25/02)

- Điểm ở trong, điểm ở quanh đó một hình


Điểm làm việc trong, điểm ở kế bên một hình bài bác tập luyện tập tuần 25 - Cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
bài bác tập rèn luyện tuần 25 - Nâng caoChưa làm cho -Điểm cao nhất N/A

Bài học tập tuần 26 (26/02 - 04/03)

- những số gồm hai chữ số


những số tất cả hai chữ số So sánh những số gồm hai chữ số bài bác tập rèn luyện tuần 26 - Cơ bảnChưa làm -Điểm cao nhất N/A
bài tập luyện tập tuần 26 - Nâng caoChưa làm cho -Điểm cao nhất N/A

Bài học tập tuần 27 (05/03 - 11/03)

- Bảng các số thoải mái và tự nhiên từ 1 cho 100


Bảng những số từ là một đến 100 bài xích tập luyện tập tuần 27 - Cơ bảnChưa làm cho -Điểm tối đa N/A
bài bác tập rèn luyện tuần 27 - Nâng caoChưa làm -Điểm tối đa N/A

Bài học tập tuần 28 (12/03 - 18/03)

- Giải toán tất cả lời văn (tiếp theo)


Giải toán gồm lời văn (tiếp theo) bài xích tập rèn luyện tuần 28 - Cơ bảnChưa làm cho -Điểm cao nhất N/A
bài tập rèn luyện tuần 28 - Nâng caoChưa làm -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 29 (19/03 - 25/03)

- Phép cộng trong phạm vi 100 (không nhớ)


Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng ko nhớ) Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) Cộng, trừ (không nhớ) vào phạm vi 100 bài bác tập rèn luyện tuần 29 - Cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
bài xích tập luyện tập tuần 29 - Nâng caoChưa làm -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 30 (26/03 - 01/04)

- Phép trừ trong phạm vi 100 (không nhớ)


những ngày trong tuần lễ bài xích tập rèn luyện tuần 30 - Cơ bảnChưa làm -Điểm tối đa N/A
bài bác tập luyện tập tuần 30 - Nâng caoChưa làm -Điểm cao nhất N/A

Bài học tập tuần 31 (02/04 - 08/04)

- Cộng, trừ trong phạm vi 100 (không nhớ)

- Đồng hồ, thời gian


Đồng hồ, thời hạn Bài tập luyện tập tuần 31 - Cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
bài tập luyện tập tuần 31 - Nâng caoChưa làm cho -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 32 (09/04 - 15/04)

- luyện tập chung


bài tập rèn luyện tuần 32 - Cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
bài tập luyện tập tuần 32 - Nâng caoChưa làm cho -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 33 (16/04 - 22/04)

- Ôn tập những số cho 10


bài bác tập luyện tập tuần 33 - Cơ bảnChưa làm -Điểm tối đa N/A
bài bác tập rèn luyện tuần 33 - Nâng caoChưa làm -Điểm cao nhất N/A

Bài học tập tuần 34 (23/04 - 29/04)

- Ôn tập những số mang lại 100


bài xích tập luyện tập tuần 34 - Cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
bài xích tập luyện tập tuần 34 - Nâng caoChưa làm -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 35 (30/04 - 06/05)

- rèn luyện chung


bài xích tập rèn luyện tuần 35 - Cơ bảnChưa làm cho -Điểm cao nhất N/A
bài xích tập rèn luyện tuần 35 - Nâng caoChưa làm cho -Điểm tối đa N/A
× rongnhophuyen.com - chia sẻ đam mê
Tài khoản của công ty chưa đủ đk để thực hiện phần này.
nếu như là thành viên VIP, vui miệng đăng nhập nhằm vào học!
Đóng
× Làm bài xích kiểm tra
Đang rước dữ liệu...
Previous Next
*
Finish
× rongnhophuyen.com
chúng ta có vững chắc là ý muốn nộp bài?
Close Nộp bài
× Xem bài đã làm cho
Đang đem dữ liệu...
Hỗ trợ
Phản hồi PHHS
Hướng dẫn
Liên hệ
Thành viên Đăng nhập
Bạn yêu cầu đăng nhập để xem không thiếu thốn các nội dung, hoặc đăng ký ở chỗ này nếu bạn chưa tồn tại tài khoản!
thư điện tử *
mật khẩu đăng nhập *
Ghi nhớ singin Đăng nhập
Đăng nhập với Facebook Đăng nhập với Gmail
Quên mật khẩuĐăng cam kết tài khoản
×Chọn cấp độ đề thi
Đề dễĐề nâng caoĐề khó