Lý thuyết Hóa 10 bài 23. Hiđro clorua, axit clohiđric với muối clorua

I. HIĐRO CLORUA

1. Cấu tạo phân tử

Hiđro clorua là hợp chất cộng hóa trị, phân tử tất cả cực:

*

(Hiệu độ âm năng lượng điện giữa nguyên tử clo với nguyên tử hiđro là 3,16 – 2,2 0= 0,96

2. Tính chất

- Hiđro clorua là chất khí ko màu, mùi hương xốc, độc.

Bạn đang xem: Lý thuyết hóa 10 bài 23

*

⟹ Nặng hơn không khí.

- Khí HCl tan không ít trong nước chế tạo ra thành dung dịch axit HCl (ở 20oC, 1 lít nước hòa tan ngay gần 500 lít khí HCl).

II. AXIT CLOHIĐRIC

1. đặc điểm vật lí

- hóa học lỏng ko màu, mùi xốc.

- khối lượng riêng D=1,19 g/cm3.

- Dung dịch HCl đậm đặc bốc khói trong không gian ẩm.

2. Tính chất hóa học

a) Tính axit: Axit HCl là axit mạnh

* Làm quỳ tím (xanh) ⟶ đỏ.

* Tác dụng với sắt kẽm kim loại (Đứng trước H)

*

(n là hóa trị thấp tốt nhất của kim loại M)

Ví dụ:

*

* Tác dụng cùng với oxit bazơ, bazơ

*

Ví dụ:

*

* Tác dụng cùng với muối

HCl + muối hạt ⟶ muối bột clorua + Axit (mới)

(Sản phẩm phải tất cả muối clorua ↓ hay axit (mới) là axit yếu, dễ bay hơi)

Ví dụ:


*

b) Tính khử: do trong phân tử HCl, yếu tố clo tất cả số lão hóa thấp tốt nhất là −1

*

3. Điều chế

a) Trong chống thí nghiệm

Cho tinh thể NaCl tác dụng với axit H2SO4 đậm đặc với đun rét (phương pháp sunfat):

*

Ở nhiệt độ cao hơn:

*

Khí HCl hòa chảy vào nước ⟶ dung dịch axit HCl.

b) vào công nghiệp

- Tổng đúng theo từ H2 và Cl2C:

*

- phương thức sunfat (với to ≥ 400oC) cũng khá được áp dụng trong công nghiệp.

- Thu HCl từ phản bội ứng clo hóa các hợp hóa học hữu cơ:

CH4 + Cl2 ⟶ CH3Cl + HCl

III. MUỐI CLORUA VÀ NHẬN BIẾT ION CLORUA

1. Một trong những muối clorua

- muối của axit clohiđric gọi là muối bột clorua.

- Đa số muối hạt clorua tan các trong nước, trừ một trong những muối clorua không tan nội địa như AgCl↓(trắng) và ít tan như PbCl2↓(trắng), CuCl↓(trắng)...

* Ứng dụng:

- NaCl: sử dụng làm muối hạt ăn, điều chế NaOH, Cl2, H2, nước Gia-ven, axit HCl...

- KCl: dùng làm phân kali.

- ZnCl2: có tác dụng diệt khuẩn, làm chất chống mục gỗ.

- AlCl3: chất xúc tác vào tổng hòa hợp hữu cơ.

- BaCl2: trừ sâu dịch trong nông nghiệp.

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Lớp 5 Mở Rộng Vốn Từ Thiên Nhiên, Mở Rộng Vốn Từ: Thiên Nhiên (Trang 78)

2. Phân biệt ion clorua

- thuốc thử: dung dịch AgNO3.

- tín hiệu phân biệt: Khi nhỏ tuổi dung dịch AgNO3 vào dung dịch axit HCl hay hỗn hợp muối clorua tạo kết tủa trắng (AgCl)