*Bạn đang xem: Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia phản ứng

*

Ngữ văn 12 Toán học 12 giờ đồng hồ Anh 12 đồ lí 12
*
chất hóa học 12
*
Sinh học tập 12
*
lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ đồng hồ Anh 11 đồ lí 11

Câu hỏi diêm sinh đioxit có thể tham gia hồ hết phản ứng sau:

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 (1)

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (2)

Câu làm sao sau đây mô tả không đúng tính chất của những chất giữa những phản ứng trên?

A phản ứng (1): SO2 là chất khử, Br2 là hóa học oxi hóa.B phản nghịch ứng (2): SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.C bội phản ứng (2): SO2 là chất oxi hóa, H2S là hóa học khử.D phản bội ứng (1): Br2 là chất oxi hóa, phản ứng (2): H2S là hóa học khử.

Phương pháp giải:

Định nghĩa chất oxi hóa, hóa học khử

- hóa học khử là chất cho electron (Số oxi hóa tăng)

- chất oxi hóa là hóa học nhận electron (Số lão hóa giảm)

Chất vừa tất cả tính oxi hóa, vừa có tính khử là hóa học vừa có thể vừa đến e cùng nhận e (nghĩa là gồm số oxi hóa trung gian)
Xem thêm: Cách Điều Chỉnh Phông Chữ Trong Word Đơn Giản, Dễ Thực Hiện Nhất

Lời giải bỏ ra tiết:

+) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

S+4 → S+6 + 2e => SO2 là chất khử

Br0 + 1e → Br- => Br2 là chất oxi hóa

+) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

S+4 + 4e → S0 => SO2 là oxi hóa

S-2 → S0 + 2e => H2S là chất chất khử

Vậy A, C, D đúng.

Phát biểu B sai bởi ở phản nghịch ứng (2) thì SO2 chỉ là hóa học oxi hóa

Đáp án B


Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép rongnhophuyen.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.