Thêm từ bỏ từ đến khi hết 100 ml dung dịch X bao gồm NaHCO3 2M cùng K2CO3 3M vào 150 ml dung dịch Y đựng HCl 2M cùng H2SO4 1M, thu được hỗn hợp Z. Thêm Ba(OH)2 dư và Z thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m gần nhất với


X, Y là nhì cacbohiđrat. X, Y đều không xẩy ra oxi hóa do AgNO3/NH3. Đốt cháy m gam X hoặc Y phần đông thu được và một lượng CO2 cùng H2O. X, Y lần lượt là:


X là hóa học khí ở điều kiện thường, ko màu, không mùi, không vị, hơi nhẹ nhàng hơn không khí. X không bảo trì sự cháy và sự hô hấp. Chất X là


Canxi hiđroxit được sử dụng thoáng rộng trong nhiều ngành công nghiệp như thêm vào amoniac, clorua vôi, vật liệu xây dựng,... Phương pháp của can xi hiđroxit là


X là một este đối chọi chức, mạch hở, không có phản ứng tráng gương. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X rồi cho thành phầm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 16,28 gam Ca(OH)2, chiếm được m gam kết tủa đồng thời dung dịch Ca(OH)2­ tăng thêm 19 gam. Thủy phân X bởi dung dịch NaOH nhận được hai hóa học hữu cơ tất cả số nguyên tử cacbon vào phân tử bằng nhau. Phần trăm cân nặng của oxi trong phân tử X là?


Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic. Khí sinh ra cho vào nước vôi trong dư nhận được 120 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 60%. Cực hiếm m là


Cho các phát biểu sau:

(a) Một miếng vỏ đồ hộp làm bởi sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát bên trong, nhằm trong ko khí độ ẩm thì thiếc sẽ bị ăn mòn trước.

Bạn đang xem: Kim loại nào sau đây có tính nhiễm từ

(b) Nối thành kẽm cùng với vỏ tàu thuỷ bằng thép thì vỏ tàu thuỷ được bảo vệ.

(c) Để đồ vật bằng thép ra ngoài không khí độ ẩm thì dụng cụ đó bị làm mòn điện hoá.

(d) các thiết bị trang thiết bị bằng sắt kẽm kim loại tiếp xúc với tương đối nước ở nhiệt độ cao có tác dụng bị làm mòn hoá học.

Số phát biểu đúng là


Cho 10,08 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X có C2H2 với H2 trải qua ống đựng xúc tác Ni, nung nóng thu được hỗn hợp Y chỉ chứa 3 hiđrocacbon. Tỉ khối của Y đối với He là 7,125. Tỷ lệ thể tích của C2H2 trong các thành phần hỗn hợp X là


Cho các phát biểu sau:

(a) chất béo khối lượng nhẹ hơn nước, ko tan trong nước mà lại tan trong những dung môi hữu cơ không phân cực.(b) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng làm pha chế thuốc.

(c) Thành phần thiết yếu trong phân tử gạo là tinh bột.

(d) Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở chức năng được với Cu(OH)2 đến hợp hóa học màu tím.

(e) toàn bộ các protein phần đông tan vào nước chế tạo thành dung dịch keo.

(g) Để phân biệt da thật cùng da trả làm bằng PVC, tín đồ ta hay dùng phương pháp đơn giản là đốt thử.

Số tuyên bố đúng là


Câu 12:


Sục đàng hoàng khí CO2 cho dư vào hỗn hợp X (chứa m (gam) NaOH với a mol Ca(OH)2). Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên thiết bị thị sau:

Giá trị của m cùng a theo lần lượt là:


Câu 13:


Dung dịch glyxin (axit α-aminoaxetic) không làm phản ứng được với chất nào sau đây?


Câu 14:


Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) trong những số ấy oxi chiếm 50% về khối lượng. Từ hóa học X thực hiện chuyển hoá sau

X→xt,t0+COY→xt,t0+HOCH2CH2OHZ→xt,t0+YT(C6H10O4)

Phát biểu nào sau đây làkhôngđúng?


Câu 15:


Cho những phát biểu sau:

(a) Nhôm bền trong môi trường xung quanh không khí cùng nước là do có màng oxit Al2O3 bền bỉ bảo vệ.

(b) NaHCO3 được sử dụng trong công nghiệp dược phẩm (chế chế tác thuốc nhức dạ dày,...) cùng công nghiệp hoa màu (làm bột nở,...).

(c) sử dụng CaCO3 làm chất chảy loại bỏ SiO2 vào luyện gang.

(d) tất cả các nguyên tố sắt kẽm kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước giải tỏa H2.

Xem thêm: Toán Hình 11 Chương 2 Bài 1, Giải Bài Tập Sgk Toán 11 Chương 2

(e) Sục tự từ mang đến dư khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp NaOH với Ba(OH)2, thấy hiện tại tượng: hỗn hợp vẩn đục, độ đục tăng ngày một nhiều đến cực lớn và không đổi một thời gian sau đó sút dần cho trong suốt.

Số tuyên bố đúng là


Hỏi bài
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam