Hoà tan trọn vẹn hỗn hòa hợp X gồm 0,1 mol CuO cùng 0,14 mol Al trong 500ml hỗn hợp HNO3 aM trọn vẹn thu được hỗn hợp Y cùng 0,672 lít khí N2O tuyệt nhất ở đktc. Tính cân nặng muối chế tạo ra thành trong hỗn hợp Y?


Dẫn nhàn rỗi 4,928 lít CO2 ở đktc vào trong bình đựng 500 ml dung dịch X có Ca(OH)2 xM cùng NaOH yM thu được trăng tròn gam kết tủa. Còn mặt khác cũng dẫn 8,96 lít CO2 đktc vào 500 ml hỗn hợp X trên thì chiếm được 10 gam kết tủa. Quý hiếm của x, y theo lần lượt là


Hỗn hợp X chứa ba este đa số mạch hở có hai este solo chức với một este nhiều chức, không no đựng một links đôi C=C; trong mỗi phân tử este chỉ đựng một một số loại nhóm chức. Đốt cháy trọn vẹn m gam X nên vừa đầy đủ 0,775 mol O2 nhận được CO2 và 0,63 mol H2O. Nếu như thủy phân m gam X bên trên trong dung dịch NaOH (dư), thu được tất cả hổn hợp Y đựng 2 ancol no tất cả cùng số nguyên tử cacbon và các thành phần hỗn hợp Z chứa 0,22 mol hai muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn Y nhận được 0,4 mol CO2 với 0,6 mol H2O. Tính phần trăm khối lượng của este tất cả phân tử khối lớn nhất trong X?


Câu 4:


Dẫn lượng dư hỗn hợp X bao gồm hơi nước với khí cacbon monooxit qua m gam cacbon nung đỏ thu được hỗn hợp Y tất cả CO, H2, CO2 cùng hơi nước. Cho các thành phần hỗn hợp Y đi qua bình đựng CuO, Fe2O3 dư nung nóng thu được hỗn hợp chất rắn Z và hỗn hợp khí và hơi T. Cho hỗn hợp Z tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng dư chiếm được 8,064 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Hấp thụ trọn vẹn T vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư thấy lộ diện 59,1 gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính giá trị của m?


Câu 5:


Cho amin đối chọi chức X chức năng với HNO3 loãng thu được muối bột amoni Y trong các số ấy nitơ chiếm 22,95% về khối lượng. Vậy công thức phân tử của amin là


Câu 6:


Đốt cháy hoàn toàn a gam este X tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở cùng axit không no (có một link đôi), đối chọi chức, mạch hở nhận được 8,96 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của a là


Câu 7:


Phần trăm trọng lượng của thành phần oxi trong glixerol là


Câu 8:


Nén 10 ml một hiđrocacbon A cùng 55 ml O2 vào một bình kín. Bật tia lửa điện nhằm đốt cháy trọn vẹn thu được (V + 30) ml các thành phần hỗn hợp X rồi tiếp nối làm lạnh hỗn hợp X chiếm được V ml hỗn hợp khí Y. Biết tỉ lệ thể tích cũng chính là tỉ lệ số mol. Vậy bí quyết phân tử của A và quý hiếm của V rất có thể là


Câu 9:


Đốt cháy hoàn toàn x gam hóa học hữu cơ Z (chứa C, H, O) thu được a gam CO2 cùng b gam nước. Biết rằng 3a = 11b với 11x = 3a + 11b với tỉ khối của Z so với không khí nhỏ tuổi hơn 3. Vậy công thức phân tử của X là


Câu 10:


Soda khan dùng trong công nghiệp thủy tinh, đồ dùng gốm, bột giặt, … bao gồm công thức là


Câu 11:


Tên call nào sau đây của H2NCH2COOH không đúng?


Câu 12:


Cho 12,4 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol (rượu) 1-1 chức, bậc 1 là đồng đẳng tiếp đến qua H2SO4 quánh ở 140oC, thu được 9,7 gam các thành phần hỗn hợp 3 ete. Trường hợp oxi hoá X thành anđehit rồi cho hỗn hợp anđehit thu được tác dụng hết với lượng dư AgNO3 trong hỗn hợp NH3 thì thu được m gam Ag. Những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Câu 13:


Ion M2+ có thông số kỹ thuật electron ở phần ngoài cùng là 2s22p6. M là nguyên tố làm sao sau đây?


Câu 14:


Hòa tan 50 gam tinh thể CuSO4.5H2O vào 200 ml dung dịch HCl 0,6 M thu được hỗn hợp X. Đem năng lượng điện phân hỗn hợp X (các điện rất trơ) với cường độ dòng điện 1,34A trong 4 giờ (biết hiệu suất điện phân là 100%). Trọng lượng kim nhiều loại thoát ra sinh sống catot và thể tích khí bay ra sinh sống anot (ở đktc) theo lần lượt là


Câu 15:


Cho các phát biểu sau:

(1) Khi nấu nóng triolein trong nồi bí mật rồi sục dòng khí hiđro tất cả xúc tác Ni kế tiếp để nguội thu được khối hóa học rắn là panmitin.

Bạn đang xem: Khi đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat

(2) Chất bự trong cơ thể có tác dụng bảo vệ sự chuyên chở và hấp thụ những chất tổ hợp được trong hóa học béo.

(3) trong phân tử tinh bột với nhiều mắt xích β-glucozơ links với nhau tạo thành hai dạng: amilozơ với amilopectin.

(4) Đimetylamin gồm tính bazơ lớn hơn etylamin.

(5) Benzen va toluen là nguyên liệu rất đặc biệt cho công nghiệp hóa học, dùng để làm tổng hợp dược phẩm, phẩm nhuộm, dung dịch nổ, polime, …

(6) HNO3 sệt nguội và H2SO4 quánh nguội làm bị động hóa Al, Fe, Cu.

(7) Ống thép (dẫn dầu, dẫn nước, dẫn khí đốt) nghỉ ngơi dưới khu đất cũng được bảo đảm an toàn bằng cách thức điện hóa.

Xem thêm: Khí Sunfurơ Có Công Thức Hóa Học Là, Khí Sunfurơ So2 Là Gì

(8) những axit cacboxylic tan nhiều trong nước là do những phân tử axit cacboxylic và những phân tử nước chế tác được link hiđro.

Số phát biểu đúng


Hỏi bài bác
*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam

gmail.com


link
Thi trực tuyến
Thư viện câu hỏi
Đánh giá năng lượng
THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2