Hỗn hòa hợp X gồm saccarozo cùng glucozo cùng số mol được đun cho nóng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 nhận được 3 gam Ag. Ví như thủy phân hoàn toàn hỗn vừa lòng rồi mới cho thành phầm thực hiện nay phản ứng tráng bạc thì lượng Ag về tối đa rất có thể thu được là
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm glucozo và saccarozo

X +AgNO3/NH3 thì : C6H12O6 (xrightarrow + AgNO_3 + NH_32Ag)

=> nC6H12O6 = ½ . NAg

Khi X thủy phân thì C12H22O11 + H2O $ o $ C6H12O6 (glucozo) + C6H12O6 (fructozo)

Vì cả glucozo cùng fructozo đều sở hữu phản ứng tráng bạc tình giống nhau đề xuất ta coi thủy phân X công ty thu được glucozo


X +AgNO3/NH3 thì : C6H12O6 (xrightarrow + AgNO_3 + NH_32Ag)

=> nC6H12O6 = ½ . NAg = 0,014 mol

Khi X thủy phân thì C12H22O11 + H2O ( o ) C6H12O6 (glucozo) + C6H12O6 (fructozo)

Vì cả glucozo và fructozo đều có phản ứng tráng bội bạc giống nhau đề nghị ta coi thủy phân X chủ thu được glucozo

Và nglucozo = 2nsaccarozo + nglucozo ban đầu = 2.0,014 + 0,014 = 0,042 mol

Nên nAg = 2nglucozo  = 0,084 mol => mAg = 9 g

 


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những chất sau: tinh bột, glucozo, saccarozo, mantozo, xenlulozo. Số chất không tham gia phản ứng tráng gương là:


Cho dãy những chất : C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ ). Số chất trong dãy tham gia được bội nghịch ứng tráng gương là


Cho m gam cacbohiđrat X phản nghịch ứng tráng bạc bẽo thu được a gam Ag. Đun lạnh X trong hỗn hợp axit, tiếp đến cho hỗn hợp sau phản bội ứng tráng bội nghĩa thu được b gam Ag( b> a).Vậy X là chất nào sau đây:


Đun lạnh dung dịch đựng 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thì trọng lượng bạc thu được buổi tối đa là


Cho 25 ml hỗn hợp glucozơ không rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong hỗn hợp NH3 thu được 2,16 gam bạc đãi kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã sử dụng là :


Tính lượng kết tủa bạc thu được khi tiến hành tráng gương trọn vẹn dd đựng 18g glucozơ.(Biết H = 85%)


Đun lạnh dung dịch cất m gam glucozơ cùng với dd AgNO3/NH3 thì chiếm được 16,2g Ag. Cực hiếm m là (biết H= 75%):


Cho các thành phần hỗn hợp 27g glucozo với 9g fructozo làm phản ứng hoàn toàn với lượng dư hỗn hợp AgNO3/dung dịch NH3 dư, nhận được m gam Ag. Cực hiếm của m là


Dung dịch chứa 3 gam glucozơ và 3,42 gam saccarozơ khi tính năng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 sẽ tiến hành bao nhiêu gam bạc?


Cho m gam glucozơ và fructozơ tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3tạo ra 43,2 gam Ag. Cũng m gam tất cả hổn hợp này công dụng vừa hết với 8 gam Br2trong dung dịch. Số mol glucozơ và fructozơ trong hỗn hợp này theo lần lượt là


Thủy phân 34,2 gam mantozơ với hiệu suất 50%. Dung dịch thu được sau bội nghịch ứng cho chức năng với dd AgNO3/ NH3 dư. Trọng lượng Ag kết tủa là:


Cho 150ml dung dịch mantozơ chưa rõ nồng độ chức năng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong hỗn hợp NH3 thu được 12,96 gam bội nghĩa kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch matozơ đã sử dụng là


Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ vào môi trường axit, thu được dung dịch X. Mang lại toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là


Tiến hành thủy phân m gam bột gạo cất 80% tinh bột, rồi lấy toàn cục dung dịch chiếm được đem triển khai phản ứng tráng gương thì thu được 5,4 gam bột kim loại. Biết rằng hiệu suất của quy trình phản ứng là 50%. Cực hiếm của m là


Thủy phân trọn vẹn 7,02 gam các thành phần hỗn hợp X có glucozơ cùng saccarozơ trong hỗn hợp H2SO4 thu được hỗn hợp Y. Trung hòa - nhân chính hết lượng axit trong hỗn hợp Y rồi mang lại phản ứng ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3 thì nhận được 8,64 gam Ag. Yếu tắc % về trọng lượng của saccarozơ trong tất cả hổn hợp X là


Thủy phân láo lếu hợp có 0,02 mol saccarozo cùng 0,01 mol mantozo một thời hạn thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân từng chất hồ hết là 75%). Lúc cho toàn cục X tính năng với một lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 nhận được x mol Ag. Kiếm tìm x


Thủy phân m gam mantozo, sau một thời hạn thu được hỗn hợp X. Khi mang đến dung dịch X tác dụng gần hết với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 thì thu được buổi tối đa 194,4 gam Ag. Biết hiêu suất quá trình thủy phân là 80%. Quý hiếm gần duy nhất của m là:


Thủy phân 17,1 gam mantozơ thu được hỗn hợp X, mang lại X làm phản ứng hoàn toàn với dd AgNO3/ NH3 dư nhận được 19,44g Ag. Tính hiệu suất phản ứng thủy phân


Hỗn thích hợp X tất cả glucozơ cùng tinh bột. Chia X có tác dụng 2 phần bằng nhau.

Phần 1: đến phản ứng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư tạo thành 3,24 gam Ag.

Phần 2: mang thủy phân trọn vẹn bằng dung dịch H2SO4 loãng rồi trung hòa - nhân chính axit dư bằng dung dịch NaOH, tiếp đến cho cục bộ sản phẩm tính năng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra 9,72 gam Ag.

Khối lượng tinh bột vào X là


Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam các thành phần hỗn hợp X gồm saccarozơ và mantozơ thu được các thành phần hỗn hợp Y. Biết rằng hỗn vừa lòng Y bội phản ứng toàn diện 0,015 mol Br2. Nếu đem dung dịch chứa 3,42 gam các thành phần hỗn hợp X cho phản ứng lượng dư AgNO3/NH3thì cân nặng Ag chế tác thành làbao nhiêu (biết hiệu suất phản ứng tráng gương là 90%):


Cho 250 ml hỗn hợp glucozơ bội nghịch ứng trọn vẹn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 5,4 gam Ag. Mật độ mol của hỗn hợp glucozơ đã sử dụng là


Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol tất cả hổn hợp X bao gồm glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ bắt buộc dùng 1,02 mol O2, chiếm được CO2 và H2O gồm tổng cân nặng là 61,98 gam. Nếu mang đến 0,15 mol X bên trên vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 đun nóng, chiếm được m gam Ag. Giá trị của m là


Thuỷ phân m gam xenlulozo trong môi trường xung quanh axit, trung hoà lượng axit dư sau phản ứng cho công dụng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 thu được m gam Ag kết tủa. Năng suất của làm phản ứng thuỷ phân xenlulo là?


Thủy phân trọn vẹn 34,2 gam saccarozo trong môi trường thiên nhiên axit thu được dung dịch X. Cho công dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 đun nóng thu được a gam Ag. Nếu mang lại X tác dụng với dung dịch nước brom dư thì có b gam brom làm phản ứng. Tổng giá trị (a+b) là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Các Công Thức Toán Lớp 10 Đại Số, Trọn Bộ Công Thức Toán Cấp 3 (Thpt)

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.