*

*

Bài 41 : Phenol

Bài 3 (trang 193 SGK Hóa 11)

Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm phenol cùng etanol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí hidro (đktc)

a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất vào A.

c. Mang đến 14,0 gam hỗn hợp A tác dụng với HNO3 thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6- trinitrophenol)?