Nội dung bài học trình bày các khái niệm, định nghĩa về Anđehit - Xeton cũng tương tự các tính chất vật lí, hóa học, ứng dụng trong thực tiễn của nó.

Bạn đang xem: Hóa 11 andehit


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1.Anđehit

1.2.Xeton

2. Bài bác tập minh hoạ

2.1.Bài tập Anđehit - Xeton - Cơ bản

2.2.Bài tập Anđehit - Xeton - Nâng cao

3. Luyện tập Bài 44 hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK cùng Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 44 Chương 9 hóa học 11


1.1.1. Định nghĩa, Phân loại, Danh phápa. Định nghĩaLà hợp chất hữu cơ phân tử bao gồm chứa đội –CH=O link trực tiếp với gốc hidrocacbon tốt nguyên tử HNhóm-CHO là nhóm chức của andehit, được điện thoại tư vấn là team cacbandehit.Ví dụ: HCH=O,CH3CH=Ob. Phân loại

Dựa vào đặc điểm kết cấu của gốc Hidrocacbon và số đội chức -CH=O phân chia thành:

Anđehit no, mạch hở, đối chọi chức như HCHO; CH3CHO,...Có cách làm tổng quát:CnH2n+1CHO (x(geq)0) tuyệt CnH2nO (n(geq)1)Anđehit không noAnđehit thơmc. Danh pháp

Cách gọi tên Anđehit bằng tên cầm cố thế:

Bước 1:Chọn mạch C lâu năm nhất chứa nhóm -CHO làm cho mạch chính.Bước 2:Đánh số tự Cacbon ở team chức -CHOBước 3:Hidrocacbon khớp ứng + al

Ví dụ:

*

*

1.1.2. Đặc điểm cấu tạo. đặc điểm vật lí.a. Đặc điểm cấu tạo

*

Liên kết C=O gồm một liên kết xích ma((sigma))bền và 1 liên kết pi ((pi))kém bền hơn ⇒ Có đặc điểm giống anken (tham gia phản ứng cộng, phản nghịch ứng oxi hóa)

b. đặc thù vật lí

HCHO, CH3CHO là chất khí, tan giỏi trong nước, có ánh sáng sôi thấp.

Các anđehit tiếp theo sau là hóa học lỏng hoặc hóa học rắn, độ tan trong nước bớt dần theo chiều tăng của phân tử khối.

Dung dịch nước của anđehit fomic được gọi là fomon. Dung dịch HCHO (37-40%) được điện thoại tư vấn là fomalin.

Do anđehit không tồn tại liên kết H nên ánh sáng sôi thấp hơn ancol tương ứng.

1.1.3. đặc điểm hóa họca. Phản bội ứng cùng Hidro

CH3–CH=O + H2CH3 – CH2 – OH

(anđehit axetic) (ancol etylic)

b. Phản nghịch ứng lão hóa không hoàn toàn.Các em tiến hành quan tiếp giáp thí nghiệm tráng bội bạc của anđehit fomic sau:

Hiện tượng: gồm kết tủa trắng. Lúc ngâm dung dịch trong cốc nước lạnh một thời hạn thì thấy trên thành ống nghiệm có bám một lớp sắt kẽm kim loại trắng sáng, có thể soi gương được.

Xem thêm: Giải Toán 12 Ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12 Cơ Bản, Ôn Tập Chương 3 Đại Số 12

Giải thích:HCHO + 2AgNO3 + H2O + 3NH3→HCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag(downarrow)Nhận xét:Anđehit vừa biểu lộ tính lão hóa vừa biểu đạt tính khử.Khi bị khử, anđehit chuyển thành ancol bậc I tương ứng.Khi bị oxi hóa, anđehit gửi thành axit cacboxylic (hoặc muối bột của axit cacboxylic) tương ứng.1.1.4. Điều chếa. Trường đoản cú ancol

R – CH2OH + CuO(oversett^0 ightarrow) R – mang đến + Cu + H2O

Ví dụ:CH3–CH2OH + CuO(oversett^0 ightarrow)CH3CHO + Cu + H2O

b. Từ bỏ HidrocacbonTừ Metan:CH4 + O2 (oversetxt,t^0 ightarrow)H-CH=O + H2O

(Fomanđehit)

Từ Etilen: 2CH2 = CH2 + O2 (oversetxt,t^0 ightarrow)2 CH3 – CH=O

(Axetanđehit)

1.1.5. Ứng dụngLà vật liệu sản xuất vật liệu nhựa phenol - formanđehit, vật liệu bằng nhựa urê - formanđehitNước của formanđehit (fomon) dùng để làm tẩy uế, làm cho chất gần cạnh trùng...Anđehit axetic sử dụng sản xuất axit axetic làm nguyên vật liệu cho những ngành sản xuất
1.2.1. Định nghĩaLà hợp chất hữu cơ tất cả chứa team >C=O link trực tiếp cùng với 2 gốc hidrocacbonVí dụ: CH3COCH3 (đimetylxeton hoặc axeton), CH3COC6H5(Metyl phenyl xeton hoặc axeton phenon)1.2.2. Tính chất hóa học

CH3–CO–CH3+ H2CH3–CH(OH)– CH3

Khác với anđehit, xeton không tham gia phản ứng tráng bạc.

1.2.3. Điều chếa. Từ bỏ ancol

R – CH(OH) – R’ + CuO (oversett^0 ightarrow)R – teo – R’ + Cu +H2O

Ví dụ: CH3–CO–CH3 +CuO(oversett^0 ightarrow)CH3–CHOH–CH3+ Cu+ H2O

b. Tự Hidrocacbon

Oxi hóa không hoàn toàn Cumen nhận được axeton với Phenol theo sơ đồ:

*

1.2.4. Ứng dụng

Axeton có tác dụng dung môi hoà tan được nhiều chất hữu cơ.


Bài 1:

Cho andehit no, mạch hở, có công thức CnHmO2. Mối quan hệ giữa n cùng với m là:

Hướng dẫn:

Andehit no mạch hở CnHmO2có hai nhóm -CHO(Rightarrow sum n lk pi = 2)(\ Delta =frac2x+2-y2 Rightarrow 2frac2n+2-m2 \ 4 = 2n+2-m Rightarrow m = 2n - 2)

Bài 2:

Chia tất cả hổn hợp X gồm hai andehit no, solo chức, mạch hở thành nhị phần bằng nhau:- Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 0,54 gam H2O.- Phần 2: Cho tính năng hết với H2dư (Ni, t0) thu được các thành phần hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn phù hợp Y, chiếm được V lít CO2(đktc).Giá trị của V là:

Hướng dẫn:

Gọi CTTQ:(C_arnH_2arn+1CHO)TN1:(C_arnH_2arn+1CHO +O_2 ightarrow (arn+1)H_2O)TN2:(C_arnH_2arn+1CHO xrightarrow<2+O_2>1+H_2(arn+1)CO_2)(Rightarrow n_CO_2 = n_H_2O = 0,03 mol)(Rightarrow V_CO_2 = 0,672 (l))

Bài 3:

Cho 14,6 gam các thành phần hỗn hợp 2 andehit đối kháng chức, no, đồng đẳng kế tiếp chức năng hết cùng với H2tạo ra 15,2 gam tất cả hổn hợp hai ancol.Vậy cách làm hai ancol là:

Hướng dẫn:

Theo định luật bảo toàn cân nặng ta có:

(n_H_2=frac15,2-14,62=0,3(mol))

Anđehit no, solo chức cùng hidro theo tỉ lệ 1:1 đề xuất :

(n_andehit=n_H_2=0,3(mol))

(Rightarrow M=frac14,60,3approx 48,67)

→ nhì andehit là CH3CHO với C2H5OH

Bài 4:

Cho tất cả hổn hợp HCHO và H2đi qua ống đựng bột Ni nung nóng, thu được hỗn hợp X. Dẫn toàn bộ sản phẩm thu được vào bình đựng nước rét thấy cân nặng bình tăng 11,8 gam.Lấy cục bộ dung dịch vào bình cho công dụng dung dịch AgNO3trong dung dịch NH3dư tạo nên 21,6 gam Ag. Cân nặng ancol gồm trong X là:

Hướng dẫn:

Ancol nhận được là CH3OH

Khối lượng bình nước tăng bao gồm khối lượng của CH3OH cùng HCHO dư

Khi cho cục bộ dung dịch trong bình vào AgNO3/NH3chỉ bao gồm HCHO tác dụng

(n_HCHO=frac14n_Ag=0,05gam)

(Rightarrow m_HCHO=1,5 gam)

(m_CH_3OH=11,8-1,5=10,3gam)


Bài 1:

Hỗn vừa lòng T gồm hai andehit no mạch hở:Thí nghiệm 1: Đốt cháy trọn vẹn a mol tất cả hổn hợp T chiếm được a mol H2OThí nghiệm 2: Hidro hóa a mol tất cả hổn hợp T đề nghị 1,4a mol H2Nếu cho m gam T tính năng với một lượng dung dịch AgNO3/NH3thu được 1 mol Ag thì m có giá trị:

Hướng dẫn:

T: 2 andehit no, mạch hở(\ C_overlinexH_overlineyO_overlinez xrightarrow<> fracoverliney2H_2O \ a ightarrow fracaoverliney2 = a \ overliney = 2)(\ eginmatrix HCHO \ x endmatrix eginmatrix HOC-CHO \ y endmatrix)(\ HCHO + H_2 ightarrow CH_3OH \ x ightarrow y \ HOC-CHO+ 2H_2 ightarrow HO-CH_2-CH_2-OH \ y ightarrow 2y \ left.eginmatrix x + y = a \ x + 2y = 1,4a endmatrix ight}fracxy=frac32 \ HCHO ightarrow 4Ag \ 3t ightarrow 12t \ HOC-CHO ightarrow 4Ag \ 2t ightarrow 8t \ n_Ag = 1 mol = trăng tròn t \ t = frac120 = 0,05 mol \ m = 30.3.0,05+58.2.0,05 = 10,3 gam)

Bài 2:

Hỗn phù hợp X tất cả H2và 2 anđehit (no, 1-1 chức, mạch hở, M 3/NH3dư, thu được m gam kết tủa. Giá bán trị lớn nhất của m là:

Hướng dẫn:

(\ overlineM_hh X = 5,1534 .4 = 20,6136 \ overlineM_hh Y = 10,3068.4=41,2272 \ fracd_XM_Y = fracn_Yn_X = frac12)⇒ trả sử ban đầu có 0,88 mol hỗn hợp X thì sau bội nghịch ứng còn sót lại 0,44 mol các thành phần hỗn hợp Y⇒ ngiảm(= n_X - n_Y = n_H_2 = 0,44 mol)Mặt khac, vị andehit no, 1-1 chức, mạch hở, phản ứng xảy ra hoàn toàn(\ Rightarrow sum n_CHO = 0,44 mol \ n_hh X = 0,88.20,6136 = 18,139968 gam \ m_andehit = 17,259968 gam \ Rightarrow overlineM_hh andehit = 39,2272)⇒ các thành phần hỗn hợp chứa HCHO (M = 30)Đặt nHCHO= x mol; nandehitcòn lại= y mol⇒ bao gồm hệ phương trình:(left{eginmatrix x + y = 0,44 \ 30x + M_y = 17,259968 endmatrix ight.)Ta tất cả bảng sau:

*