Xem giải mã sách "Kết nối trí thức với cuộc sống"
*
Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân


Bạn đang xem: Hình bình hành lớp 8 bài tập

Xem giải thuật sách "Chân trời sáng tạo"
*
Bài 2. Hình chữ nhật - Hình thoi. Hình bình hành - Hình thang cân
Xem lời giải sách "Cánh diều"
*
Bài 3. Hình bình hành
Trả lời thắc mắc 1 bài xích 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1. Các cạnh đối của tứ giác ABCD bên trên hình 66 tất cả gì quan trọng ?

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 2 bài bác 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài bác 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1. đến hình bình hành ABCD (h.67). Thử phát hiện tính chất về cạnh, về góc, về đường chéo cánh của hình bình hành đó.

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 3 bài bác 7 trang 92 SGK Toán 8 Tập 1

Trong các tứ giác sinh sống hình 70, tứ giác nào là hình bình hành? bởi vì sao ?

Xem lời giải


bài xích 43 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Các tứ giác ABCD, EFGH, MNPQ trên giấy kẻ ô vuông sinh sống hình 71 bao gồm là hình bình hành hay không ?

Xem giải thuật


bài 44 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Call E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng minh rằng BE = DF.

Xem lời giải


bài 45 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D giảm AB sinh hoạt E, tia phân giác của góc B

Xem lời giải


bài xích 46 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 46 trang 92 SGK Toán 8 tập 1. Những câu sau đúng tốt sai ?

Xem lời giải


bài bác 48 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Tứ giác ABCD gồm E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của những cạnh

Xem giải mã


bài bác 49 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. điện thoại tư vấn I, K theo thiết bị tự là trung điểm của CD, AB. Đường chéo cánh BD giảm AI, ông chồng theo đồ vật tự sinh sống M với N.

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 6 - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 6 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 7 - bài 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 8 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 8 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số chín - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số chín - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Visual C++ Là Gì ? Microsoft Visual C++ Là Gì

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép rongnhophuyen.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.