Ta có: Trong quy trình đẳng tích của một lượng khí độc nhất định, áp suất tỉ lệ thành phần thuận với ánh sáng tuyệt đối.

Bạn đang xem: Hiện tượng có liên quan đến định luật sác-lơ là


*
*
*
*
*
*
*
*

Biểu diễn nhị đường đẳng tích của cùng một khối lượng ko khí trong hệ tọa độ (left( p-T ight)). Mối quan tiền hệ đúng về các thể tích (V_1,V_2)là:


*

Xét một quá trình đẳng tích của một lượng khí lí tưởng nhất định. Tìm phát biểu sai.


(t_1, m t_2)là trị số của nhì nhiệt độ trong nhiệt giai Celsius. (T_1,T_2)là trị số của nhị nhiệt độ ấy vào nhiệt giai tuyệt đối. Hệ thức đúng là:


Một bóng đèn tất cả nhiệt độ lúc tắt là (25^0C), lúc sáng là (323^0C), thì áp suất của khí trơ trong bóng đèn tạo thêm là:


Khi đung nóng một bình kín chứa khí để nhiệt độ tăng (1^0C) thì áp suất khí tăng thêm (frac1360) áp suất ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khí là:


Một săm xe pháo được bơm căng ko khí tất cả áp suất (2 matm) và nhiệt độ (20^0C). Săm xe chịu được áp suất lớn nhất là (2,4atm), hỏi săm xe có bị nổ không khi nhiệt độ bên trong săm tăng lên tới (42^0C)?


Một bóng đèn dây tóc chưa sáng cất khí lí tưởng ở ánh sáng (27^0C) khi đèn điện phát sáng sủa ở ánh sáng (105^0C) thì áp suất thay đổi một lượng là (0,2 matm) tính áp suất bên phía trong bóng đèn trước lúc thắp sáng.

Xem thêm: Cộng Trừ Số Nguyên Khác Dấu Toán Lớp 6, Chuyên Đề Lớp 6: Cộng


Một nồi áp suất, bên trong là không khí ở (23^0C) có áp suất bằng áp suất của không khí mặt ngoài (left( 1 m atm ight)). Van bảo hiểm của nồi sẽ mở lúc áp suất bên phía trong cao rộng áp suất bên ngoài (1,2 m atm). Nếu nồi được đung nóng tới (160^0C) thì không khí trong nồi đã thoát ra chưa? Áp suất ko khí vào nồi bằng bao nhiêu?


Một khối khí hài lòng thực hiện quy trình được trình diễn như bên trên hình vẽ. Đồ thị làm sao không biểu diễn đúng quá trình trên?


*

*

Một bình được nạp khí ở ánh sáng 300C bên dưới áp suất 360kPa. Tiếp nối bình được chuyển mang lại một chỗ có ánh sáng 400C, tính độ tăng áp suất của khí trong bình.