Lưu huỳnh S cùng với đông đảo hợp chất của sulfur với hidro và Oxi như Hidro sunfua (H2S), lưu huỳnh dioxit (SO2), lưu huỳnh trioxit (SO3) là phần kiến thức quan trọng đặc biệt mà những em yêu cầu nắm vững.

Bạn đang xem: Hiđro sunfua h2s là chất có


Vậy Hidro sunfua (H2S), lưu huỳnh dioxit (SO2), lưu hoàng trioxit (SO3) gồm những tính chất hoá học với được ứng dụng như thế nào trong đời sống? bọn họ sẽ cùng mày mò qua nội dung bài viết dưới đây.

Bạn sẽ xem: Hidro sunfua (H2S), diêm sinh dioxit (SO2), sulfur trioxit (SO3) đặc thù hoá học tập và bài tập – hoá 10 bài xích 32


I. Hiđro sunfua H2S

1. đặc thù vật lí của Hiđro sunfua 

– Hiđro sunfua (H2S) là hóa học khí ko màu, hương thơm trứng thối, độc, ít tan trong nước.

– khi tan vào nước tạo thành hỗn hợp axit yếu đuối sunfuhiđric.

*
2. đặc thù hóa học tập của Hiđro sunfua 

– dung dịch H2S bao gồm tính axit yếu (yếu hơn axit cacbonic)

a) Hidro sunfua tác dụng với kim loại mạnh

2Na + H2S → Na2S + H2

– Hidro sunfua tác dụng cùng với oxit kim loại (ít gặp).

b) Hidro sunfua chức năng với dung dịch bazơ (có thể sản xuất thành 2 loại muối hiđrosunfua và sunfua)

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

c) Hidro sunfua tác dụng với hỗn hợp muối chế tạo muối không tan vào axit:

H2S + CuSO4 → CuS + H2SO4­

– H2S bao gồm tính khử bạo gan (vì S vào H2S tất cả mức lão hóa thấp tuyệt nhất – 2).

d) Hidro sunfua tác dụng cùng với oxi

2H2S + O2 → 2H2O + 2S (thiếu oxi, phản ứng xẩy ra ở ánh nắng mặt trời thấp)

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 (dư oxi, phản nghịch ứng xảy ra ở ánh nắng mặt trời cao)

e) Hidro sunfua tác dụng với những chất thoái hóa khác

H2S + 4Br2 + 4H2O → H2SO4 + 8HBr

H2S + 8HNO3 đặc → H2SO4 + 8NO2 + 4H2O

H2S + H2SO4 đặc → S + SO2 + 2H2O

3. Điều chế Hiđro sunfua 

cần sử dụng axit to gan đẩy H2S ra khỏi muối (trừ muối không tan trong axit):

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2­S

4. Dìm biết Hiđro sunfua 

– hương thơm trứng thối.

– Làm black dung dịch Pb(NO3)2 và Cu(NO3)2.

Pb(NO3­)2 + H2S → PbS + 2HNO3

Cu(NO3)2 + H2S → CuS + 2HNO3

– làm mất màu dung dịch Brom, dung dịch KMnO4,…

II. Lưu huỳnh đioxit – SO2 (khí sunfurơ, lưu hoàng (IV) oxit, anhiđrit sunfurơ)

1. đặc điểm vật lí của diêm sinh đioxit – SO2

Là hóa học khí không màu, nặng hơn không khí, mùi hương hắc, độc, rã và công dụng được với nước.

2. Tính chất hóa học của lưu hoàng đioxit – SO2

* SO2 là oxit axit

a) sulfur đioxit chức năng với nước:

SO2 + H2O ↔ H2SO3

b) sulfur đioxit Tác dụng với dung dịch bazơ (có thể chế tạo thành 2 một số loại muối sunfit cùng hiđrosunfit)

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na­2SO3 + H2O

c) Lưu huỳnh đioxit Tác dụng cùng với oxit bazơ → muối:

SO2 + CaO  CaSO3 

* SO2 vừa là hóa học khử, vừa là chất oxi hóa (do S vào SO2 có mức oxi hóa trung gian +4)

d) Lưu huỳnh đioxit là hóa học oxi hóa:

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

e) Lưu huỳnh đioxit là hóa học khử:

2SO2 + O2 ↔ 2SO3 (V2O5, 4500C)

Cl2 + SO2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

3. Điều chế Lưu huỳnh đioxit

– Đốt cháy lưu lại huỳnh:

S + O2  SO2

– Đốt cháy H2S vào oxi dư:

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2

– đến kim loại tính năng với H2SO4 đặc nóng:

Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O

– Đốt quặng:

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

– Trong chống thí nghiệm dùng phản ứng của Na2SO3 với dung dịch H2SO4:

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

4. Nhấn biết Lưu huỳnh đioxit

– làm cho quỳ tím độ ẩm chuyển thành color đỏ.

– làm mất màu hỗn hợp nước brom, dung dịch thuốc tím,…

SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4

5. Ứng dụng Lưu huỳnh đioxit

– chế tạo axit sunfuric, tẩy white giấy, bột giấy; Chống nấm mèo mốc đến lương thực, thực phẩm.

– Ngoài các ứng dụng trên, SO2 còn là hóa học gây độc hại môi trường. Nó là nguyên nhân gây ra hiện tượng mưa axit.

III. Axit sunfuric cùng Lưu huỳnh trioxit

1. Tính chất vật lí Axit sunfuric và Lưu huỳnh trioxit

– SO3 là hóa học lỏng, hút nước rất khỏe mạnh và gửi thành H2SO4 hoặc oleum: H2SO4.nSO3

– H2SO4 là hóa học lỏng, nhớt, nặng hơn nước, khó bay hơi và tan vô hạn trong nước.

– H2SO4 đặc hút nước bạo phổi và tỏa nhiều nhiệt nên khi trộn loãng đề nghị cho từ tốn axit sệt vào nước mà ko làm trái lại vì hoàn toàn có thể gây bỏng. H2SO4 có tài năng làm than hóa các hợp hóa học hữu cơ.

2. đặc điểm hóa học Axit sunfuric với Lưu huỳnh trioxit

* H2SO4 loãng là 1 trong những axit mạnh

+ làm cho quỳ tím chuyển thành color đỏ.

+ chức năng với kim loại đứng trước H (trừ Pb) → muối sunfat (trong đó sắt kẽm kim loại có hóa trị thấp) và H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

+ chức năng với oxit bazơ → muối (trong kia kim loại không thay đổi hóa trị) + H2O

FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

+ chức năng với bazơ → muối + H2O

H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

H2SO4­ + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

(phản ứng của H­2­SO4 với Ba(OH)2 hoặc bazơ kết tủa chỉ tạo ra thành muối bột sunfat).

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

+ chức năng với muối → muối mới (trong đó kim loại không thay đổi hóa trị) + axit mới

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2O + 2CO2

* H2SO4 đặc là hóa học oxi hóa mạnh bạo và axit mạnh:

+ H2SO4 đặc vẫn là axit mạnh: làm cho quỳ tím đưa thành color đỏ; công dụng với bazơ, oxit bazơ cùng với muối bột (trong đó kim loại đã gồm hóa trị cao nhất) tương tự như như H2SO4 loãng.

+ vào H2SO4, S có mức oxi hóa cao nhất (+6) nên H2SO4 đặc nóng còn có tính thoái hóa mạnh.

a) Axit sunfuric tác dụng với kim loại

+ H2SO4 đặc bội nghịch ứng được với số đông các kim loại (trừ Au cùng Pt) → muối trong số ấy kim loại bao gồm hóa trị cao + H2O + SO2 (S, H2S).

+ thành phầm khử của S+6 tùy thuộc vào độ mạnh mẽ của kim loại: sắt kẽm kim loại có tính khử càng táo bạo thì S+6 bị khử xuống mức oxi hóa càng thấp.

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O

5H2SO4 + 4Zn → 4ZnSO4 + H2S + 4H2O

+ H2SO4 đặc nguội tiêu cực với Al, Fe và Cr.

b) Axit sunfuric chức năng với phi kim → oxit phi kim + H2O + SO2

S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O (t0)

C + 2H2SO4 → CO2 + 2H2O + 2SO2 (t0)

2P + 5H2SO4 → 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O

c) Axit sunfuric tính năng với những chất khử khác

2H2SO4 + 2FeSO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

3. Điều chế Axit sunfuric và Lưu huỳnh trioxit

FeS2 hoặc S → SO2 → SO3 → H2SO4

4. Nhấn biết Axit sunfuric cùng Lưu huỳnh trioxit

– làm đỏ giấy quỳ tím.

– tạo kết tủa white với hỗn hợp Ba2+

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

(các muối sunfat đều dễ rã trừ BaSO4, PbSO4 và SrSO4 không tan; CaSO4 và Ag2SO4 ít tan).

5. Ứng dụng của Axit sunfuric và Lưu huỳnh trioxit

– Axit sunfuric là hóa chất hàng đầu trong các ngành sản xuất: phẩm nhuộm, sơn, luyện kim, phân bón, chất dẻo, chất tẩy rửa…

IV. Bài bác tập Hidro sunfua , lưu huỳnh dioxit với Lưu huỳnh trioxit 

Bài 1 trang 138 sgk hoá 10: lưu huỳnh đioxit hoàn toàn có thể tham gia rất nhiều phản ứng sau:

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 (1)

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (2)

Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của những chất trong số những phản ứng trên?

A. Bội nghịch ứng (1) : SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa.

B. Bội nghịch ứng (2) : SO2 là chất oxi hóa, H2S là hóa học khử.

C. Làm phản ứng (2) : SO2 vừa là hóa học khử, vừa là hóa học oxi hóa.

D. Bội phản ứng (1) : Br2 là hóa học oxi hóa, bội nghịch ứng (2) : H2S là hóa học khử.

* giải mã bài 1 trang 138 sgk hoá 10:

+ Đáp án: C đúng.

+ Gợi ý:

– Ở PTPƯ (1): SO2 nhập vai trò chất khử, Br2 nhập vai trò chất oxi hoá

S+4 → S+6 + 2e

Br0 + 2e → Br+2

– Ở PTPƯ (2): SO2 đóng vai trò hóa học oxi hoá, H2S đóng sứ mệnh chất khử

S+4 +4e → S0

S-2 → S0 + 2e

⇒ Câu mô tả không đúng tính chất của những chất một trong những phản ứng trên là: phản ứng (2) : SO2 vừa là hóa học khử, vừa là hóa học oxi hóa.

Bài 3 trang 138 sgk hóa 10: Cho biết phản ứng hóa học

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl.

Câu nào mô tả đúng đặc thù các chất phản ứng?

A. H2S là hóa học oxi hóa, Cl2 là chất khử.

B. H2S là hóa học khử, H2O là hóa học oxi hóa.

C. Cl2 là chất oxi hóa, H2O là hóa học khử.

D. Cl2 là hóa học oxi hóa, H2S là hóa học khử.

* lời giải bài 3 trang 138 sgk hóa 10:

+ Đáp án: D đúng.

+ Gợi ý:

Cl20 + 2e → 2Cl– ⇒ Cl2 là chất oxi hóa

S–2 → S+6 + 8e ⇒ S là chất khử

Bài 5 trang 139 sgk hóa 10: Dẫn khí SO2 vào hỗn hợp KMnO4 màu tím nhận ra dung dịch bị mất màu, vì xẩy ra phản ứng hóa học sau:

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

a) Hãy cân bằng phương trình hóa học trên bằng cách thức thăng bằng electron.

b) Hãy cho biết thêm vai trò của SO2 và KMnO4 trong phản bội ứng trên.

Lời giải bài xích 5 trang 139 sgk hóa 10:

a) cân bằng phương trình bội nghịch ứng lão hóa – khử:

*

*

b) SO2 là chất khử, KMnO4 là chất oxi hóa.

Bài 8 trang 139 SGK Hóa 10: Cho lếu láo hợp tất cả Fe với FeS tính năng với dung dịch HCl (dư), chiếm được 2,464 lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc). Cho các thành phần hỗn hợp khí này đi qua dung dịch Pb(NO3)2 (dư), chiếm được 23,9g kết tủa color đen.

a) Viết các phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng đang xảy ra.

b) hỗn hợp khí thu được có những khí nào? Thể tích từng khí là từng nào (đktc)?

c) Tính cân nặng của Fe với FeS bao gồm trong các thành phần hỗn hợp ban đầu?

* lời giải Bài 8 trang 139 SGK Hóa 10:

a) Các phương trình phản bội ứng:

Fe + HCl → FeCl2 + H2↑ (1)

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ (2)

H2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + 2HNO3 (3)

b) tất cả hổn hợp khí nhận được là H2 và H2S

– Theo bài ra, ta có: nhh khí = nH2 + nH2S = 2,464/22,4 = 0,11 (mol);

 và kết tủa màu sắc đen đó là PbS ⇒ nPbS = 23,9/239 = 0,1 (mol).

– Theo PTPƯ (3), ta có ⇒ nH2S = nPbS = 0,1 mol

⇒ nH2 = nhh khí – nH2S = 0,11 – 0,1 = 0,01 mol

⇒ VH2 = 0,01.22,4 = 0,224 (lít).

⇒ VH2S = 0,1.22,4 = 2,24 (lít).

c) Theo PTPƯ (2) ⇒ nFeS = nH2S = 0,1 (mol).

⇒ mFeS = 0,1.88 = 8,8 (g).

– Theo PTPƯ (1) thì: nFe = nH2 = 0,01 mol ⇒ mFe = 0,01.56 = 0,56g.

Bài 9 trang 139 SGK Hóa 10: Đốt cháy trọn vẹn 2,04g hợp chất A, thu được 1,08g H2O với 1,344 lít SO2 (đktc).

a) Hãy xác minh công thức phân tử của hợp chất A.

b) Dẫn toàn lượng hợp chất A nói trên đi qua dung dịch axit sunfuric quánh thấy bao gồm kết tủa màu vàng xuất hiện.

– Hãy lý giải tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra.

– Tính cân nặng chất kết tủa thu được

* lời giải bài 9 trang 139 SGK Hóa 10:

a) xác minh công thức phân tử của hợp chất A

– Theo bài bác ra thì: nSO2 = 1,344/22,4 = 0,06 (mol) ⇒ mS = 0,06.32 = 1,92 (g).

 nH2O = 1,08/18 = 0,06 (mol) ⇒ nH = 2nH2O = 2.0,06 =0,12 (mol) ⇒ mH = 0,12.1 = 0,12 (g).

– Theo bài ra thì mS + mH = 1,92 + 0,12 = 2,04 =mA 

⇒ Hợp chất A chỉ tất cả nguyên tố S và H.

Ta gồm tỉ lệ: nH : nS = 0,12 : 0,06 = 2 : 1

⇒ phương pháp phân tử của A cùng là H2S.

b) Phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng:

 

*

 3 mol 4 mol

 0,06 mol ? mol

– Theo bài xích ra thì: nH2S = 2,04/34 = 0,06 mol

– Theo PTPƯ: nS = (4/3). NH2S = (4/3).0,06 = 0,08 mol

⇒ mS = 0,08.32 = 2,56 (g).

Bài 10 trang 139 SGK Hóa 10: Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 vào 250ml hỗn hợp NaOH 1M.

a) Viết các phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng có thể xảy ra.

b) Tính cân nặng muối tạo ra thành sau bội nghịch ứng

* giải thuật bài 10 trang 139 SGK Hóa 10:

– Theo bài ra, ta có: nSO2 = 12,8/64 = 0,2 (mol).

 nNaOH = (1.250)/1000 = 0,25 (mol).

1≤≤2 ⇒ phản nghịch ứng chế tạo 2 muối

a) Phương trình hóa học của phản ứng

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

 

b) hotline nNa2SO3 = x mol; nNaHSO3 = y mol 

nNaOH = 2y + x = 0,25.

nSO2 = x + y = 0,2.

– Giải ra ta có: x = 0,15, y = 0,05.

mNaHSO3 = 0,15 x 104 = 15,6g.

mNa2SO3 = 0,05 x 126 = 6,3g.

Xem thêm: Shin Cậu Bé Bút Chì Tập Dài Thuyết Minh Tiếng Việt Full Hd, Shin Cậu Bé Bút Chì (104/104 Lồng Tiếng)

Hy vọng với nội dung bài viết hệ thống lại kiến thức về tính chất hoá học tập của Hidro sunfua (H2S), diêm sinh dioxit (SO2), lưu huỳnh trioxit (SO3) và bài xích tập nghỉ ngơi trên hữu ích cho các em. Mọi vướng mắc và góp ý các em vui tươi để lại dưới phần phản hồi để HayHocHoi.Vn ghi nhận với hỗ trợ. Hãy chia sẻ nếu thấy nội dung bài viết hay nhé các em, chúc các em học tập tốt.