Định nghĩa hằng số cân đối

Các hằng số cân bằng là giá bán trị của những thương bội nghịch ứng được xem từ bộc lộ cho trạng thái thăng bằng hóa học tập . Nó nhờ vào vào cường độ ion và ánh sáng và không dựa vào vào nồng độ của hóa học phản ứng và sản phẩm trong dung dịch.

Bạn đang xem: Hằng số cân bằng kc

Đang xem: công thức tính hằng số cân nặng bằng

Hằng số thăng bằng là đại lượng không thiết bị nguyên (không có đối kháng vị). Tuy nhiên phép tính thường được viết mang lại hai chất phản ứng cùng hai sản phẩm, nhưng mà nó có công dụng với bất kỳ số rất nhiều người tham gia bội nghịch ứng nào.

Kc trong trạng thái cân nặng bằng đồng bộ so với thăng bằng không nhất quán

Việc giám sát và phân tích và lý giải hằng số cân nặng bằng dựa vào vào việc phản ứng hóa học liên quan đến cân bằng đồng hóa hay cân bằng dị thể.

Tất cả các thành phầm và chất phản ứng ở cùng một pha mang lại phản ứng làm việc trạng thái cân đối đồng nhất. Ví dụ, phần đông thứ hoàn toàn có thể là chất lỏng hoặc toàn bộ các loài hoàn toàn có thể là chất khí.Có nhiều hơn nữa một pha đối với các phản nghịch ứng đạt mang lại trạng thái cân bằng không đồng nhất. Thông thường, chỉ tất cả hai trộn là hóa học lỏng và hóa học khí hoặc chất rắn và chất lỏng. Chất rắn được làm lơ khỏi biểu thức cân bằng.

Ý nghĩa của hằng số cân bằng

Với mọi ánh sáng nhất định, hằng số thăng bằng chỉ tất cả một quý hiếm . K c chỉ đổi khác nếu ánh sáng nơi phản bội ứng xẩy ra thay đổi. Chúng ta có thể đưa ra một số dự đoán về phản nghịch ứng hóa học dựa trên việc hằng số thăng bằng lớn hay nhỏ.

Nếu cực hiếm của K c siêu lớn, thì cân nặng bằng có lợi cho phản nghịch ứng thuận, và có khá nhiều sản phẩm hơn hóa học phản ứng. Bội phản ứng hoàn toàn có thể được cho rằng “hoàn toàn” hoặc “định lượng.”

Nếu giá trị của hằng số cân bằng nhỏ, thì cân bằng hữu ích cho phản ứng ở mặt trái, và có không ít chất làm phản ứng hơn sản phẩm. Nếu giá trị của K c tiến gần bằng không thì làm phản ứng hoàn toàn có thể được xem như là không xảy ra.

Nếu các giá trị của hằng số cân bằng đối với phản ứng thuận và nghịch gần bằng nhau, thì làm phản ứng có khả năng tiến hành theo một chiều, còn chiều khác cùng lượng hóa học phản ứng và sản phẩm sẽ gần bởi nhau. Nhiều loại phản ứng này được xem như là phản ứng thuận nghịch.

Xem thêm: Cung Cự Giải Sinh Tháng Mấy, Cung Cự Giải Là Tháng Mấy, Ngày Sinh Cung Cự Giải

Lưu ý rằng đồng rắn và tệ bạc đã được làm lơ trong biểu thức. Không tính ra, hãy để ý hệ số của ion bạc đãi trở thành số nón trong phép tính hằng số cân bằng.

*

Deutsch Español 日本語 Français Türkçe हिन्दी Bahasa Indonesia dansk magyar Українська giờ việt slovenčina български ภาษาไทย português Italiano српски român čeština Bahasa Melayu polski Svenska ελληνικά Русский язык Nederlands Suomi 한국어 العربية