Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Đặt a=log23;b=log35.

Bạn đang xem: Hàm số y sinx đồng biến trên khoảng nào

Biểu diễn log2012theo a, b.


A. log2012=ab+1b−2.


B.log2012=a+bb+2.


C.log2012=a+2ab+2.


D.log2012=a+1b−2.


Câu 2:


Cho cha số thực dương x,y,z theo thứ tự lập thành một cung cấp số nhân, đồng thời với từng số thực dương aa≠1thì logax,logay,loga3ztheo lắp thêm tự lập thành cấp số cộng.

Tính cực hiếm biểu thức P=1959xy+2019yz+60zx.


A. 20192


B.60


C. 2019


D.4038


Câu 3:


Cho hàm số fx=x22     khi x≤1ax+1 khi x>1.Tìm a để hàm số liên tiếp tại x=1


A. a=12


B.a=−1


C.a=−12


D.a=1


Câu 4:


Cho tứ diện phần nhiều cạnh a, điểm I nằm trong tứ diện. Tính tổng khoảng cách từ I đến tất cả các mặt của tứ diện.


A. a63


B.a2


C.a33


D.a343


Câu 5:


Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình cos2x−4cosx−m=0có nghiệm.


A. 6


B.7


C. 8


D.9


Câu 6:


Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho đường tròn C1:x2+y2−2x−2y−2=0 và C2:x2+y2+12x−16y=0. Phép đồng dạng F tỉ số k đổi mới C1thành C2. Tìm k?


A. k=15


B.k=−6


C.k=2


D.k=5


Bình luận


comment
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại rongnhophuyen.com


*

links
thông tin rongnhophuyen.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


rongnhophuyen.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


rongnhophuyen.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Hậu Quả Của Mất Rừng - Nêu 3 Hậu Quả Của Việc Phá Rừng


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email chúng ta đăng ký để mang lại password
đem lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


rongnhophuyen.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
rongnhophuyen.com