*
*
*
*
*
*
*
*

Tìm giá bán trị lớn nhất, giá trị bé dại nhất của hàm số sau (y = 1 + 3sin left( 2x - dfracpi 4 ight))


*

Tìm tập giá trị nhỏ dại nhất, giá chỉ trị lớn số 1 của hàm số sau (y = dfracsin 2x + 2cos 2x + 32sin 2x - cos 2x + 4)


Tìm tập giá trị nhỏ tuổi nhất, giá trị lớn nhất của hàm số sau

(y = 3left( 3sin x + 4cos x ight)^2 + 4left( 3sin x + 4cos x ight) + 1)


Tìm m để bất phương trình (dfrac3sin 2x + cos 2xsin 2x + 4cos ^2x + 1 le m + 1) đúng với mọi (x in mathbbR)


Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá bán trị bé dại nhất của hàm số (y = cos 2x + cos x). Khi đó (M + m) bằng bao nhiêu?


Có bao nhiêu giá trị (x in left< 0;5pi ight>) để hàm số (y = an x) nhấn giá trị bằng 0?


Xét sự phát triển thành thiên của hàm số (y = 1 - sin x) bên trên một chu kì tuần hoàn của nó. Trong các kết luận sau, tóm lại nào sai?


Cho những mệnh đề sau:

(I): Hàm số (y = sin x) có chu kì là (dfracpi 2).

Bạn đang xem: Hàm số y cosx nghịch biến trên khoảng nào

(II): Hàm số (y = an x) bao gồm tập quý giá là (mathbbRackslash left k in m Z ight\)

(III): Đồ thị hàm số (y = cos x) đối xứng qua trục tung.

(IV): Hàm số (y = cot x) nghịch biến đổi trên (left( - pi ;0 ight))

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong số mệnh đề trên?


Tìm m nhằm hàm số (y = sqrt 8cos x - 6sin x - left( 3sin x - 4cos x ight)^2 - 2m ) có tập xác minh là R.

Xem thêm: Ôn Tập Chương 2 Toán 8 Hình Học, Ôn Tập Chương Ii: Đa Giác


Cho hàm số $y=dfracm sin x+1cos x+2$. Bao gồm bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ nằm trong đoạn $<-5 ; 5>$ thế nào cho giá trị nhỏ nhất của $y$ nhỏ dại hơn $-1$?


Hằng ngày mực nước của bé kênh tăng lên và giảm xuống theo thủy triều. Độ sâu (h) của mực nước trong kênh được tính tại thời khắc (t) vào một ngày bởi bí quyết (h = 3cos left( dfracpi t8 + dfracpi 4 ight) + 12). Mực nước của kênh cao nhất khi


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.