Access mang lại rongnhophuyen.com 365 Access 2021 Access 2019 Access năm 2016 Access 2013 Access 2010 Access 2007 coi thêm...Ít hơn

Trả về một quý hiếm cùng các loại được gửi vào hàm xác minh giá trị tuyệt đối của một số.

Bạn đang xem: Hàm cho giá trị tuyệt đối của x là

Cú pháp

ABS ( số )

tham đối số được yêu cầu có thể là ngẫu nhiên biểu thức số thích hợp lệ nào. Nếu số gồm chứa null, null sẽ tiến hành trả về; Nếu đấy là một vươn lên là số ko được khởi tạo, ko được trả về.

Chú thích

Giá trị tuyệt vời nhất của một số là độ bự đã tấn công dấu. Ví dụ, ABS(-1) và ABS(1) cả 1đều trả về.

Ví dụ về truy hỏi vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN ABS () là Expr1 từ ProductSales;

Trả về giá chỉ trị tuyệt đối của trường "chiết khấu" từ bỏ bảng "ProductSales" vào cột Expr1, thay đổi giá trị âm thành quý hiếm dương (và lá số dương không nuốm đổi).

CHỌN ABS (/<: SalePrice>) là DiscountPercent từ bỏ ProductSales;

Tính toán tất cả các quý giá trong trường "chiết khấu" là 1 trong những tỷ lệ xác suất của ngôi trường "SalePrice" và hiển thị vào cột "DiscountPercent".

Ví dụ về VBA


Lưu ý: Các lấy ví dụ sau biểu thị cách áp dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách thao tác với VBA, lựa chọn Tham khảo giành riêng cho Nhà phân phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc những từ vào vỏ hộp tìm kiếm.

Xem thêm: Shin Cậu Bé Bút Chì Tập Dài Thuyết Minh Tiếng Việt Full Hd, Shin Cậu Bé Bút Chì (104/104 Lồng Tiếng)


Ví dụ này thực hiện hàm ABS để tính giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một số.

Dim MyNumberMyNumber = Abs(50.3) " Returns 50.3.MyNumber = Abs(-50.3) " Returns 50.3.
*
*
*

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?


Phát triển các năng lực của bạn
Khám phá văn bản đào tạo
Sở hữu tính năng được cải thiện đầu tiên
Tham gia rongnhophuyen.com Office nội bộ

Thông tin này còn có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn cũng muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho thấy nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được xuất sắc hơn.)Bạn có thể giúp bọn chúng tôi nâng cao không? (Bạn càng cho thấy nhiều thông tin, cửa hàng chúng tôi càng cung cấp bạn được xuất sắc hơn.)
Bạn sử dụng rộng rãi đến đâu với unique dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến tận hưởng của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp cùng với màn hình
Hướng dẫn không chủ yếu xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đầy đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn bao gồm góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi làm phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
rongnhophuyen.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © rongnhophuyen.com 2022