Hai hình trụ có cùng chổ chính giữa O như hình mặt . Hình tròn nhỏ xíu có nửa đường kính 5m . Chu vi của hình tròn trụ lớn là 40,82 . Hỏi chào bán kính hình trụ lớn dài hơn nữa bán kính hình tròn nhỏ nhắn bao nhiêu mét ?
Bạn đang xem: Hai hình tròn có cùng tâm o như hình bên

*

Đường kính của hình trụ lớn là:

40,82 : 3,14=13(m)

Bán kính của hình tròn trụ lớn là:

13 : 2=6,5(m)

Bán kính của hình tròn trụ lớn dài ra hơn nữa bán kính của hình tròn bé nhỏ số mét là:

6,5 - 5=1,5(m)

Đáp số: 1,5 m


*

hai hình trụ có cùng chổ chính giữa O như hình bên . Hình tròn bé có nửa đường kính 5 m . Chu vi của hình tròn trụ lớn là 40,82. Hỏi buôn bán kính hình tròn trụ lớn dài hơn nữa bán kính hình tròn bé nhỏ bao nhiêu mét ?

Hai hình trụ có cùng trọng điểm O như hình bên. Hình tròn bé xíu có nửa đường kính 5m. Chu vi của hình tròn trụ lớn là 40,82m. Hỏi cung cấp kính hình tròn lớn dài ra hơn nữa bán kính hình tròn bé nhỏ bao nhiêu mét ?
Xem thêm: Soạn Bài Hoạt Đông Giao Tiếp Bằng Ngôn Ngữ Lớp 10 Tt

*

hai hình trụ có cùng tâm o như hình bên hình tròn bé nhỏ có bán kính 5m chu vi của hình tròn lớn là 40,82m hỏi bán kính hình tròn trụ lớn dài hơn nữa bán kính hình tròn nhỏ xíu bao nhiêu mét

Hai hình tròn có cùng trung khu O như hình bên. Hình tròn nhỏ xíu có nửa đường kính 5m. Chu vi hình trụ lớn là 40,82m. Hỏi bán kính hình tròn trụ lớn dài hơn bán kính hình tròn nhỏ nhắn bao nhiêu mét ?

hai hình tròn trụ có cùng trọng tâm O như hình bên. Hình tròn bé xíu có nửa đường kính 5m. Chu vi của hình trụ lớn là 40,82m.Hỏi buôn bán kính hình tròn lớn dài ra hơn nữa bán kính hình tròn nhỏ xíu bao nhiêu mét ?

Hai hình tròn trụ có cùng chổ chính giữa O như hình bên. Hình tròn bé nhỏ có bán kính 5m. Chu vi của hình tròn trụ lớn là 40,82m. Hỏi buôn bán kính hình trụ lớn hơn nửa đường kính hình tròn bé nhỏ bao nhiêu mét ?

Hai hình tròn có cùng trọng tâm O như hình bên.Hình tròn nhỏ xíu có nửa đường kính 5m. Chu vi của hình tròn lớn là 40,82m. Hỏi chào bán kính hình tròn lớn dài thêm hơn nữa bán kính hình tròn bé bao nhiêu mét ?

Hai hình tròn trụ có cùng chổ chính giữa O như hình bên.Hình tròn bé nhỏ có nửa đường kính 5m. Chu vi của hình trụ lớn là 40,82m. Hỏi buôn bán kính hình trụ lớn dài ra hơn bán kính hình tròn nhỏ bé bao nhiêu mét ?

Hai hình tròn có cùng trung tâm O như hình bên .Hình tròn bé có nửa đường kính 5m .Chu vi của hình tròn trụ lớn là 40,82m .Hỏi cung cấp kính hình tròn lớn dài ra hơn nữa bán kính hình tròn nhỏ bé là bao nhiêu mét?