*
*
*
*
*
*
*
*

Axit sunfuric đặc được áp dụng làm khô những chất khí ẩm. Nhiều loại khí làm sao sau đây có thể được làm khô nhờ axit sunfuric đặc?


Cho tất cả hổn hợp FeS cùng FeCO3 tính năng với dung dịch H2SO4 đậm đặc và đun nóng, bạn ta nhận được một tất cả hổn hợp khí A. Tất cả hổn hợp khí A gồm


Cho những chất sau: FeS, FeS2, FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, FeCO3, FeSO3, Fe(OH)3, FeSO4. Tất cả bao nhiêu chất khi cho chức năng với H2SO4 đặc, nóng gồm khí SO2 thoát ra ?


Chất nào tiếp sau đây khi lấy thuộc số mol và bỏ vô dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được lượng khí nhiều nhất ?


Cho hỗn hợp X bao gồm Mg với Fe vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng cho đến lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Y và 1 phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là


Hòa tan 7,2 gam Mg vào dung dịch H2SO4 sệt nóng dư, nhận được V lít khí H2S (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính V và tính cân nặng H2SO4 bội phản ứng.

Bạn đang xem: H2so4 đặc nguội không tác dụng với kim loại nào


Hòa chảy 28,6 gam hỗn hợp X (gồm Fe, Cu, Ag) vào dung dịch H2SO4 quánh nóng dư, chiếm được 12,88 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) và m gam muối. Giá trị của m là


Hòa rã 0,1 mol Mg và 0,2 mol Al bởi dung dịch H2SO4 đặc nóng dư nhận được 2,24 lít khí X (đktc, thành phầm khử duy nhất). Khí X là


Hòa tan trọn vẹn 2,975 gam hỗn hợp Zn, Al bằng dung dịch H2SO4 đặc, lạnh thu được 1,904 lít SO2 và 0,16 gam S. Phần trăm cân nặng Al trong láo hợp ban sơ là


Cho m gam hỗn hợp A có Al, Zn, Cu công dụng hoàn toàn với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng dư, nhận được 2,8 lít SO2 (đktc). Mặt khác, lúc đốt hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp A phải dùng V lít khí O2 (đktc). Cực hiếm của V là


Cho a mol Fe công dụng với b mol H2SO4 sệt nóng, thành phầm khử thu được là SO2. Để nhận được 2 muối bột thì mối contact giữa a và b là


Hòa chảy 50,4 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe3O4, Cu và CuO bằng dung dịch H2SO4 dư nhận được 7,84 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) cùng dung dịch B đựng 132 gam nhì muối sunfat. Mặt khác khử hoàn toàn hỗn thích hợp A yêu cầu dùng V lít khí co (đktc). Cực hiếm của V là


Hoà tan trọn vẹn a gam hỗn hợp A có Zn và một sắt kẽm kim loại M vào hỗn hợp H2SO4đặc thu được 4,144 lít tất cả hổn hợp khí X gồm SO2và H2S có tỉ khối đối với hiđro bởi 31,595. Khối lượng axit H2SO4đặc đang phản ứng là


Cho m gam láo hợp có 2 kim loại tác dụng với H2SO4đặc lạnh dư chiếm được 3,36 lít khí SO2( đktc); 2,88 gam S cùng dung dịch X. Cô cạn dung dịch X chiếm được 52,8 gam muối khan. Ngoài ra nếu hoà tan hết m gam hỗn kim loại tổng hợp loại thuở đầu với dung dịch HCl dư nhận được 8,064 lít khí H2ở đktc. Các thành phần hỗn hợp 2 kim loại đầu là


Cho tất cả hổn hợp X tất cả Fe, FeS, FeS2 chức năng hoàn toàn với H2SO­4 quánh vừa đủ, thu được dung dịch Y và 23,52 lít khí SO2 (đktc). Mang đến dung dịch Y chức năng với NaOH dư thu được kết tủa Z. Nung kết tủa Z đến trọng lượng không thay đổi thu được 16 gam chất rắn. Khối lượng hỗn hòa hợp X là


Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 trong 50 ml hỗn hợp H2SO4 18M (đặc, dư, đun nóng), thu được hỗn hợp Y cùng V lít khí SO2 (đktc và là thành phầm khử duy nhất). Cho 450 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y nhận được 21,4 gam kết tủa. Giá trị của V là


Chia tất cả hổn hợp X tất cả Fe, Fe3O4, Fe(OH)3 với FeCO3 thành nhị phần bằng nhau. Tổ hợp hết phần 1 trong các dung dịch HCl dư, chiếm được 0,1 mol hỗn hợp 2 khí bao gồm tỉ khối đối với He bằng 4,7 và dung dịch Y. Bỏ phần 2 công dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 sệt nóng, sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Z và 0,2075 mol tất cả hổn hợp khí T bao gồm CO2 và SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6).

Khối lượng FeCl2 trong hỗn hợp Y là


Hỗn hợp a bao gồm Cu với CuO Hòa tan trọn vẹn 20,8 gam hỗn hợp a vào 73,5 gam hỗn hợp H2SO4 80% chỉ thu được dung dịch x và khí SO2 là thành phầm khử duy nhất cho x tác dụng hoàn toàn với 900 ml hỗn hợp NaOH 1M tiếp nối lọc quăng quật kết tủa được dung dịch y cô cạn y thu được hóa học rắn z nặng trĩu 60,8 g nồng độ xác suất của CuSO4 trong x.

Xem thêm: Tổng Hợp Bộ Ghost Windows 10 Siêu Mượt + Uefi Full, Database Error


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe cùng FeO chức năng với hỗn hợp HCl dư, nhận được 0,3 mol khí H2. Nếu cho m gam các thành phần hỗn hợp X trên tính năng với axit H2SO4 đặc, dư, đun nóng, nhận được 11,2 lít khí SO2 (đktc). Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, SO2 là sản phẩm khử độc nhất của S+6. Cực hiếm của m và cân nặng axit H2SO4 đang phản ứng thứu tự là


Hòa tan hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X có Fe và kim loại M (chỉ có hóa trị II) trong hỗn hợp H2SO4 đặc, rét thu được 6,72 lít khí SO2 (đktc); 5,76 gam S (không có thành phầm khử như thế nào khác) với dung dịch X đựng 105,6 gam muối hạt Fe2(SO4); MSO4. Khía cạnh khác, nếu như hòa tan không còn m gam X ban sơ với dung dịch HCl dư nhận được 16,128 lít khí H2(đktc). Sắt kẽm kim loại M là


Hòa rã m gam tất cả hổn hợp X có Fe và những oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng dung dịch H2SO4 đặc, lạnh dư mang đến phản ứng hoàn toàn, chiếm được 80 gam muối bột khan với 2,24 lít SO2 (đktc). Số mol H2SO4 đang tham gia bội nghịch ứng là


Cho m gam nhôm tính năng với dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư) sau thời điểm phản ứng dứt người ta thu 13,44 lit khí SO2 (đktc). Quý giá m là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.