*Bạn đang xem: Một loại mỡ chứa 50% triolein (glixerol trioleat), 30% tripanmitin (glixerol tripanmitat), 20% tristearin (glixerol tristearat) về khối

*

Lớp 12
hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học tập 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử hào hùng 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử hào hùng 10 Địa lí 10 Tin học 10 công nghệ 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử hào hùng 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử hào hùng 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học tập 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
lịch sử vẻ vang và Địa lí 7 Tin học tập 7 công nghệ 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử dân tộc và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6

Câu hỏi Một loại mỡ chứa 50% triolein (glixerol trioleat), 30% tripanmitin (glixerol tripanmitat), 20% tristearin (glixerol tristearat) về khối lượng. Thủy phân 100 kilogam mỡ đó trong NaOH mang sử phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng xà phòng thu được là

A 206,50 kg.B 309,75 kg.C 103,25 kg.D 51,63 kg.

Phương pháp giải:

mtristearin => ntristearin

mtriolein => ntriolein

mtripanmitin => ntripanmitin

=> nglixerol = ntrieste

ĐLBTKL: mchất bự + mNaOH = mmuối + mglixerol

=> mmuối
Xem thêm: Phổ Điểm Năm 2020 Từng Môn Thi Của Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt, Phổ Điểm Các Khối Xét Tuyển Đại Học Năm 2020

Lời giải đưa ra tiết:

mtristearin = 100.20% = 20kg => ntristearin = 2/89 (kmol)

mtriolein = 100.50% = 50kg => ntriolein = 25/442 (kmol)

mtripanmitin = 100.30% = 30kg => ntripanmitin = 15/403 (kmol)

=> nglixerol = ntrieste = 0,11635 (Kmol)

nNaOH = 3nglixerol

ĐLBTKL: mchất béo + mNaOH = mmuối + mglixerol

100 + 40.3.0,11635 = mmuối + 0,11635.92

=> mmuối = 103,25 kg

Đáp án C


Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép rongnhophuyen.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.