*
*
*
*
*
*
*
*

Hệ số bọn hồi của thanh thép khi biến dạng kéo hoặc nén phụ thuộc như nắm nào vào ngày tiết diện ngang với độ dài lúc đầu của thanh rắn?


Hai thanh sắt kẽm kim loại có cùng bạn dạng chất, cùng chiều dài, có tiết diện ngang khớp ứng là (S_1 = 2S_2). Đặt vào hai thanh hồ hết lực bao gồm cùng độ lớn. Gọi độ phát triển thành dạng của các thanh theo thứ tự là (Delta l_1) cùng (Delta l_2). Lựa chọn biểu thức đúng?


Một gai dây sắt dài gấp đôi nhưng bao gồm tiết diện nhỏ bằng nửa ngày tiết diện của gai dây đồng. Giữ chặt đầu trên của mỗi tua dây và treo vào đầu bên dưới của chúng hai thứ nặng kiểu như nhau. Suất bầy hồi của sắt lớn hơn của đồng $1,6$ lần. Độ dãn của gai dây sắt so với gai dây đồng là:


Một thanh thép nhiều năm $5,0 m$ bao gồm tiết diện $1,5 cm^2$được cố định một đầu. Cho thấy thêm suất bọn hồi của thép là $E = 2.10^11 Pa$. Lực kéo công dụng lên đầu tê của thanh thép bởi bao nhiêu nhằm thanh dài thêm $2,5 mm$?


Một vật rắn đàn hồi hình tròn đồng chất chiều dài lúc đầu 3,6m có đường kính 1,2mm. Hệ số bọn hồi của dây là bao nhiêu? Biết suất đàn hồi của đồ rắn bằng (E = 2.10^11Pa).

Bạn đang xem: Giới hạn đàn hồi là gì


Hệ số bọn hồi của một thanh rắn đồng chất hình trụ là 100N/m. Đầu trên của thanh núm định, thanh nhiều năm thêm 1,6cm lúc treo vào đầu dưới của thanh rắn một đồ vật có cân nặng m. Khẳng định giá trị của m, rước (g = 10m/s^2).


Một thanh rắn hình tròn một đầu chịu đựng một lực nén tất cả độ phệ (3,14.10^5N), đầu sót lại giữ núm định. Biết thanh rắn có đường kính 20mm, suất bầy hồi (2.10^11Pa). Tra cứu độ biến dạng tỷ đối của thanh.


Một dây thép gồm chiều nhiều năm 100cm bao gồm một đầu cố gắng định, treo một vật dụng có cân nặng 100kg vào đầu dây còn sót lại thì chiều lâu năm của dây thép là 101cm. Biết suất bầy hồi của thép là (2.10^11Pa). Đường kính tiết diện của dây là bao nhiêu? rước (g = 10m/s^2).


Một gai dây bằng sắt kẽm kim loại dài thêm ra 1,2mm khi treo thiết bị nặng có cân nặng 6kg. Biết chiều dài thuở đầu là 2m, đem (g = 10m/s^2). Hệ số lũ hồi của sắt kẽm kim loại làm dây là:


Biết suất lũ hồi của dây bằng kim loại 2 lần bán kính 1mm là (9.10^10Pa). Độ phệ lực kéo tác dụng làm dây rất dài ra thêm 1% so với chiều dài ban đầu là:


Quả mong thép có cân nặng 4kg, 2 lần bán kính (d = 0,1m)được gắn vào trong 1 dây thép dài 2,8m. Đường kính dây là 0,9mm với suất Y-âng (E = 1,86.10^11). Trái cầu hoạt động đu đưa. Vận tốc của quả ước lúc qua địa chỉ thấp độc nhất là 5m/s. Hãy tính khoảng không tối thiểu trường đoản cú quả mong đến sàn biết khoảng cách từ điểm treo dây biện pháp sàn 3m.

Xem thêm: Sách Tập Tô Chữ Cho Bé Tập Tô Chữ Thường Mẫu Giáo 4, Mẫu Tập Tô Chữ Cái Cho Bé 5 Tuổi Bản Đẹp


Một thang thiết bị được kéo vị $3$ dây cáp bằng thép giống nhau tất cả cùng 2 lần bán kính $1cm$ và suất Y-âng là (E = 2.10^11Pa). Khi sàn thang lắp thêm ở ngang cùng với sàn tầng thứ nhất thì chiều nhiều năm mỗi dây cáp là $25m$. Một kiện mặt hàng $700kg$ được đặt vào thang máy. Tính độ chênh lệch giữa sàn thang máy và sàn của tầng nhà. Coi độ chênh lệch này chỉ vày độ dãn của những dây cáp.