Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 từ bỏ vòng 1 cho vòng 18 giúp những em học viên lớp 2 rứa chắc các dạng câu hỏi thường chạm chán trong hội thi giải Toán qua mạng internet năm học tập 2021 - 2022.

Bạn đang xem: Đề thi violympic giải toán trên mạng lớp 2 vòng 4

Với các dạng bài tập như điền số ưng ý hợp, điền vào vị trí chấm, điền lốt >,

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1

Bài 1: Hãy viết số thứ tự của các ô cất số, phép tính trong bảng sau có hiệu quả theo trang bị tự tăng dần.

Bài 2: Điền công dụng thích đúng theo vào vị trí .....

1, Điền số phù hợp vào vị trí trống: 68 - 17 = ......

2, Số lớn số 1 có nhị chữ số không giống nhau là số...........

3, Số bé nhỏ nhất bao gồm hai chữ số mà hiệu hai chữ số bởi 2 ...........

4, Điền số tương thích vào khu vực trống: ...... - 36 = 63

5, Nhà bác bỏ An nuôi toàn bộ 32 con gà với 45 bé vịt.Vậy cả con kê và vịt là bao nhiêu nhiêu con?......
b, 16 hotline là Tổng d, 16 và 3 được hotline là số hạng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 2

Bài 1:

1, 9 + 2 = .......

2, 9 dm + 3 dm = ....... Dm.

3, 9 + 7 = ........

4, cho những số 70,39,15,23,89.Xếp theo trang bị tự từ khủng đến bé:..................................

5, Số tức khắc sau của số lớn nhất có một chữ số là số ........

Bài 2:Chọn tiếp tục hai ô có mức giá trị đều nhau hoặc đồng điệu với nhau.

Bài 3: Điền số phù hợp vào ô trống sẽ được phép tính đúng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 3

Bài 1:

1, 19 + 7 = .......

2, ..... - 26 = 13

3, 64 + ........ = 70

4, tất cả bao nhiêu số từ bỏ nhiên lớn hơn 26 và nhỏ hơn 79?: .............5, 8 dm 2 centimet = ........dm.

6, mang lại a = 85 – 23 với b = 45 + 9. đối chiếu hai số a cùng b (a ....... B)

7, 6 + 4 + 8 = .........

8, 7 .... + 6 = 85.

9, bao gồm bao nhiêu số từ nhiên nhỏ tuổi hơn 68?:..............

10, Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 29 quyển vở, ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày trước tiên 15 quyển vở. Hỏi ngày đồ vật hai bán được bao nhiêu quyển vở. ................

Bài 2:Chọn liên tục hai ô có giá trị đều bằng nhau hoặc đồng điệu với nhau.

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 4

Bài 1: Hãy viết số đồ vật tự của những ô cất số, phép tính trong bảng sau có hiệu quả theo trang bị tự tăng dần.

Bài 2: Điền hiệu quả thích phù hợp vào chỗ .....

1. Điền số phù hợp vào nơi trống: 88 + 7 = ........2. Biết nhì số hạng là 78 cùng 3.Tổng của nhì số hạng là ........

3. Điền số thích hợp vào khu vực trống: 68 + 6 = .........

4. Điền số phù hợp vào chỗ trống ........+ 36 = 44

5. Tuyến gồm 65 cái nhãn vở,Thảo có tương đối nhiều hơn tuyến đường 8 dòng nhãn vở. Hỏi Thảo gồm bao nhiêu loại nhãn vở............

6. Việt gồm 39 viên bi,Việt mang lại Khánh 12 viên bi.Hỏi Việt còn từng nào viên bi?.........

7. Một cửa hàng có 96 kg gạo ,bán đi 15 kg gạo.Hỏi shop đó còn bao nhiêu kg gạo?...........

8. Thảo tất cả 18 nhãn vở ít hơn Hà 16 nhãn vở. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ có từng nào chiếc nhãn vở.?..........

9. Một siêu thị bán 38 trái trứng vào buổi sáng, buổi chiều bán tiếp 7 quả .Hỏi cửa hàng đó vào ngày bán được bao nhiêu trái trứng?............

10. Điền số phù hợp : 89 dm - 30 centimet + 8 dm = ..........dm.

bài bác 3: Điền công dụng thích hòa hợp vào địa điểm .....

1. Một tấm học bao gồm 17 học viên nam cùng 13 học sinh nữ. Hỏi lớp học đó bao gồm bao nhiêu học tập sinh?.......

2. Kết quả của dãy tính: 67 + 29 – 14 = .........

3. Số nhỏ tuổi nhất tất cả hai chữ số mà lại hiệu hai chữ số bởi 6 ?...........

4. Số lớn số 1 có nhì chữ số mà hiệu nhì chữ số bằng 4 ?..........

5. Điền dấu: > , bài xích 1: Hãy viết số lắp thêm tự của những ô đựng số, phép tính vào bảng sau có công dụng theo trang bị tự tăng dần.

Bài 2: Điền vào chỗ .....

1. Điền số thích hợp vào khu vực trống: 81 - 37 = ........

2.Điền số thích hợp vào nơi trống: 71 - 43 = ........

3. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 46 + 27 = .........

4. Điền số thích hợp vào khu vực trống: 12 + 18 + 7 = .........

5. Điền số thích hợp vào địa điểm trống ........+ 49 = 91

6. Điền số thích hợp vào vị trí trống: 46 +…... = 81

7. Điền số phù hợp vào chỗ trống: 57 +…… = 91

8. Mảnh vải trắng lâu năm 35dm. Mảnh vải hoa ngắn lại hơn nữa mảnh vải white 12dm . Hỏi cả hai mảnh vải dài bao nhiêu dm ?.........

9. Điền số tương thích vào nơi trống: 26 + 36 +……. = 81

10. Điền số thích hợp vào khu vực trống: 19 + 25 +…….. = 70

Bài 3:

1. Bao gồm 2 thùng đựng dầu , thùng một đựng 86 lít dầu, thùng nhị đựng ít hơn thùng một 15 lít . Hỏi thùng nhì đựng bao nhiêu lít?.......

2. Tổng số điểm khám nghiệm của Mai là 48 điểm, của Lan nhiều hơn nữa Mai 5 điểm . Hỏi tổng thể điểm của Lan là từng nào điểm?........3. Đoạn dây một dài 58dm. Đoạn hai ngắn lại hơn nữa đoạn một là 25dm.Hỏi đoạn nhị dài từng nào dm? ...........

Xem thêm: Cách Giải Toán Lớp 1 Hay Nhất, Chi Tiết, Giải Bài Tập Toán Lớp 1 Hay Nhất, Chi Tiết

4. Lớp 2a và 2b từng lớp gồm 32 học sinh, lớp 2c bao gồm 33 học sinh. Hỏi cả cha lớp bao gồm bao nhiêu học sinh?........