Trả lời thắc mắc 3 bài xích 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy nêu cách dựng góc nhọn

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 4 bài xích 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài xích 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. Mang đến hình 19, hãy cho thấy tổng số đo...

Bạn đang xem: Giải toán hình 9 bài 2

Xem giải thuật


bài 11 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1

Tính các tỷ số lượng giác của góc B, từ kia suy ra các tỷ số lượng giác của góc A.

Xem lời giải


bài 12 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 12 trang 76 SGK Toán 9 tập 1. Hãy viết những tỉ số lượng giác sau thành tỉ con số giác của những góc nhỏ...

Xem lời giải


bài 13 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài bác 13 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Dựng góc α biết:

Xem lời giải


bài 14 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Sử dụng khái niệm tỉ số các lượng giác của một góc nhọn để bệnh minh...

Xem giải mã


bài bác 15 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 15 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. đến tam giác ABC vuông tại A, hãy tính những tỷ con số giác của góc C

Xem lời giải


bài 16 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài xích 16 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Cho tam giác vuông có một góc, cạnh huyền...

Xem thêm: Kiến Thức Ngày Nay Số 1 - Kiến Thức Ngày Nay Online

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 1 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem giải thuật


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép rongnhophuyen.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.