Đề bài

Với đầy đủ giá trị nào của (x) thì giá trị của những hàm số (y = sin3x) và (y = sin x) bởi nhau?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

(x) thỏa mãn yêu cầu bài xích ra khi và chỉ còn khi x là nghiệm của phương trình:

(eginarrayl,,,,,sin 3x = sin x\ Leftrightarrow left< eginarrayl3x = x + k2pi \3x = pi - x + k2pi endarray ight.left( k in mathbbZ ight)\ Leftrightarrow left< eginarrayl2x = k2pi \4x = pi + k2pi endarray ight.left( k in mathbbZ ight)\  Leftrightarrow left< eginarraylx = kpi \x = fracpi 4 + frackpi 2endarray ight.,,,left( k in mathbbZ ight)endarray)

Vậy (left< matrixx = kpi hfill cr x = pi over 4 + kpi over 2 hfill cr ight.(k inmathbbZ )) là nghiệm.

Bạn đang xem: Giải toán 11 bài 2 trang 28

Loigiaihay.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 67 phiếu
Bài tiếp theo
Giải bài 3 trang 28 SGK Đại số cùng Giải tích 11

Giải những phương trình sau:

Giải bài xích 4 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải phương trình

Giải bài xích 5 trang 29 SGK Đại số với Giải tích 11

Giải các phương trình sau:

Giải bài bác 6 trang 29 SGK Đại số cùng Giải tích 11

Với những giá trị nào của x

Giải bài xích 7 trang 29 SGK Đại số cùng Giải tích 11

Giải các phương trình sau:

Giải bài xích 1 trang 28 SGK Đại số với Giải tích 11

Giải các phương trình sau:

Trả lời thắc mắc 6 trang 26 SGK Đại số cùng Giải tích 11

Giải những phương trình sau:...

Trả lời thắc mắc 5 trang 24 SGK Đại số với Giải tích 11

Giải những phương trình sau:...

Trả lời câu hỏi 4 trang 23 SGK Đại số cùng Giải tích 11

Giải các phương trình sau:...

Trả lời câu hỏi 3 trang 21 SGK Đại số cùng Giải tích 11

Giải các phương trình sau:...

Trả lời thắc mắc 2 trang 19 SGK Đại số và Giải tích 11

Có cực hiếm nào của x thỏa mãn nhu cầu phương trình sinx = -2 không?...

Xem thêm: Những Hình Nền Đẹp Nhất - 110 Hình Nền Đẹp Ý Tưởng Trong 2022

Trả lời câu hỏi 1 trang 18 SGK Đại số với Giải tích 11

Tìm một giá trị của x làm sao để cho 2sinx – 1 = 0....