Giải bài bác tập trang 9 bài 2 một số oxit đặc biệt quan trọng Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 9. Câu 1: Bằng phương thức hóa học tập nào hoàn toàn có thể nhận hiểu rằng từng chất trong những dãy hóa học sau ...

Bạn đang xem: Giải hóa học 9 bài 1


Bài 1 trang 9 sgk chất hóa học 9

Bằng cách thức hóa học tập nào có thể nhận hiểu rằng từng chất trong mỗi dãy chất sau ?

a) Hai chất rắn white color là CaO với Na2O.

b) Hai hóa học khí không màu là CO2 và O2.

Viết các phương trình hóa học.

Bài giải:

a) rước mỗi chất cho vào mỗi cốc đựng nước, khuấy cho tới khi chất bỏ vô không chảy nữa, kế tiếp lọc để thu lấy hai dung dịch. Dẫn khí CO2 vào mỗi dung dịch:

Nếu ở hỗn hợp nào lộ diện kết tủa (làm dung dịch hóa đục) thì chính là dung dịch Ca(OH)2, suy ra bỏ vào cốc thuở đầu là CaO, nếu không thấy kết tủa lộ diện chất bỏ vô cốc lúc đầu là Na2O.

Các phương trình hóa học đã xảy ra:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

2NaOH + CO2 → H2O + Na2CO3 (tan trong nước)

Ca(OH)2 + CO2 → H2O + CaCO3 (kết tủa ko tan trong nước)

b) Sục hai hóa học khí ko màu vào nhì ống nghiệm đựng nước vôi Ca(OH)2 trong. Ống nghiệm như thế nào bị vẩn đục, thì khí ban sơ là CO2, khí sót lại là O2.

Bài 2 trang 9 sgk chất hóa học 9

 Hãy nhận thấy từng chất trong những nhóm hóa học sau bằng phương pháp hóa học.

a) CaO, CaCO3; b) CaO, MgO.

Viết phương trình hóa học

Bài giải:

a) lấy mỗi chất cho ống thử hoặc cốc đựng sẵn nước,

- Ở ống nghiệm nào thấy chất rắn tan với nóng lên, chất cho vô là CaO

- Ở ống thử nào không thấy chất rắn tan cùng không nóng lên, chất cho vào là CaCO3

Phương trình hóa học:

CaO + H2O → Ca(OH)2

b) thực hiện thí nghiệm như câu a) hóa học không tan và ống nghiệm không nóng lên là MgO.

Xem thêm: Cách Làm Toán Hiệu Quả Tại Nhà (Bí Quyết Học Giỏi Toán), Phương Pháp Học Tốt Môn Toán

Bài 3 trang 9 sgk hóa học 9

200ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5M hòa tan vừa hết 20 g hỗn hợp hai oxit CuO với Fe2O3

a) Viết những phương trình hóa học

b) Tính trọng lượng của từng oxit bao gồm trong tất cả hổn hợp ban đầu.

Bài giải:

 Số mol HCl = 3,5 . 0,2 = 0,7 mol

Gọi x, y là số mol của CuO với Fe2O3

a) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Phản ứng x → 2x x (mol)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Phản ứng: y → 6y 2y (mol)

Theo cân nặng hỗn đúng theo hai oxit cùng theo số mol HCl phản ứng, ta lập được hệ phương trình đại số:

*

Giải phương trình (1) (2) ta được x = 0,05 mol; y = 0,1 mol

b) mCuO  = 0,05 . 160 = 4 g

m Fe2O3 = trăng tròn – 4 = 16 g

Bài 4 trang 9 sgk chất hóa học 9

Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tính năng vừa không còn với 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 thành phầm là BaCO3 cùng H2O