*

*

Bài 12: Công suất điện

Bài C6 (trang 36 SGK Vật Lý 9)

Trên một nhẵn đèn bao gồm ghi 220V – 75W

- Tính cường độ cái điện qua bóng đèn cùng điện trở của nó lúc đèn sáng sủa bình thường

- bao gồm thể dùng cầu trì loại 0,5A cho bóng đèn này được hay không? vày sao?

Lời giải:

- khi đèn sáng bình thường ta gồm công suất tiêu thụ (P) của đèn bằng công suất định mức 75W: p = UI = 75W

⇒ Cường độ mẫu điện qua trơn đèn là:

*

⇒ Điện trở lúc đèn sáng sủa bình thường là:

*

- bao gồm thể sử dụng cầu trì loại 0,5A cho bóng đèn này vày nó đảm bảo mang đến đèn hoạt động bình thường cùng sẽ tự động ngắt mạch lúc đoản mạch.