*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cđ

rongnhophuyen.com giới thiệu Giải bài xích tập đồ dùng Lí lớp 12 bài 2: con lắc lò xochính xác, cụ thể nhất giúp học sinh dễ dàng làm bài tậpCon lắc lò xolớp 12.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 12 bài 2

Bài giảng đồ Lí 12 bài xích 2: nhỏ lắc lò xo

Giải bài bác tập vật dụng Lí Lớp 12 bài xích 2: nhỏ lắc lò xo

Trả lời thắc mắc giữa bài

Trả lời câu C1 trang 11 SGK thiết bị Lí 12: chứng minh rằng:mkcó đơn vị là giây


Lời giải:

Từ bí quyết tính chu kì:T=2πmK

Ta bao gồm :

+ T có đơn vị chức năng là giây (s)

+ 2π là hằng số nên không tồn tại đơn vị

Nênmkcũng cần có đơn vị là giây (s)


Trả lời câu C2 trang 12 SGK vật dụng Lí 12: Hãy cho thấy một bí quyết định tính, vậy năng và rượu cồn năng của con lắc biến đổi thế nào khi nó đi từ địa chỉ biên về vị trí thăng bằng và từ vị trí thăng bằng đến địa chỉ biên

Lời giải:

Con lắc đi từ địa chỉ biên về vị trí cân nặng bằng: giá trị x sút dần ⇒ nỗ lực năng Et bớt dần ⇒ rượu cồn năng Eđ tăng ngày một nhiều ⇒ giá trị của v tăng dần.

Tại vị trí cân đối O: cực hiếm x = 0 ⇒ cố gắng năng Et= 0 ⇒ hễ năng cực to Eđmax⇒ vận tốc có giá trị cực đại.

Con rung lắc đi tự vị trí cân bằng đến biên: quý giá x tăng ngày một nhiều ⇒ thay năng Et tăng đột biến ⇒ đụng năng Eđgiảm dần dần ⇒ quý hiếm v sút dần.

Tại biên: cực hiếm xmax= A ⇒ nuốm năng cực lớn Etmax⇒ cồn năng bởi 0 ⇒ tốc độ bằng 0.


Câu hỏi và bài tập (trang 13 SGK thiết bị Lí 12)

Bài 1 trang 13 SGK đồ vật Lí 12: điều tra dao cồn của bé lắc lốc xoáy nằm ngang. Tìm bí quyết của khả năng kéo về ?


Lời giải:

- khảo sát điều tra dao cồn của nhỏ lắc lốc xoáy nằm ngang:

Theo định hiện tượng Húc:Fdh=−kΔl=−kx(1)

Theo định qui định II NiutonF=ma(2)

Từ (1) và (2)⇒a=−kmx.

Đặtω2=km⇒x=Acos⁡(ωt+φ)

=> bé lắc lò xo là một trong hệ dao động điều hòa.

- cách làm của sức lực kéo về tính năng vào nhỏ lắc lò xo là:

F = -kx

Trong đó:

+) x là li độ của của thiết bị m

+) k là độ cứng của lò xo

+) vệt trừ chỉ rằng lực F luôn luôn luôn hướng về vị trí cân nặng bằng


Bài 2 trang 13 SGK đồ dùng Lí 12: Nêu bí quyết tính chu kì của nhỏ lắc lò xo.

Lời giải:

Công thứctính chu kì của con lắc lốc xoáy là:T=2πmk

Trong đó:

m : khối lượng quả nặng trĩu (kg)

k : là độ cứng của lò xo, có đơn vị là Niuton trên mét (N/m)

T : là chu kì, có đơn vị là giây (s)


Bài 3 trang 13 SGK vật Lí 12: Viết công thức động năng, cố kỉnh năng với cơ năng của con lắc lò xo.

Khi con lắc lò xo xấp xỉ thì cồn năng và nắm năng của con lắc thay đổi qua lại như vậy nào?


Lời giải:

+ Động năng của nhỏ lắc lò xo:Wd=12mv2

+ thế năng của bé lắc lò xo (mốc thay năng ở vị trí cân bằng):Wt=12kx2

+ Cơ năng của bé lắc lò xo:

W=Wd+Wt=12mv2+12kx2=12kA2=12mω2A2=h/s

+ Khi con lắc giao động điều hòa thì cơ năng của con lắc được bảo toàn. Động năng và chũm năng thay đổi qua lại với nhau, đụng năng tăng thì nắm năng sút và ngược lại động năng bớt thì cố kỉnh năng tăng.


Bài 4 trang 13 SGK thiết bị Lí 12: Chọn đáp án đúng.

Công thức tính chu kì dao động của nhỏ lắc xoắn ốc là:

A.T=2πkm.

B.T=12πkm.

C.T=12πmk.

D.T=2πmk


Phương pháp giải:
Sử dụng công thức tính chu kì dao động của con lắc lò xo

Lời giải:

Chu kì dao động của con lắc lò xo:T=2πmk

Đáp ánD


Bài 5 trang 13 SGK đồ vật Lí 12: Một nhỏ lắc lò xo xê dịch điều hòa. Lò xo gồm độ cứng k = 40 N/m. Khi trang bị m của con lắc đã qua vị trí gồm li độ x = - 2 cm thì nuốm năng của bé lắc bằng bao nhiêu?

A. - 0,016J. B. -0,008J.

C. 0,006J. D. 0,008J.


Phương pháp giải:
Áp dụng công thức tính thế năng:Wt=12kx2

Lời giải:

Đáp án D

Thế năng của nhỏ lắc khi vật m qua vị trí có li độ x = -2cm là:

Wt=12.40(−2.10−2)2=0,008J


Bài 6 trang 13 SGK trang bị Lí 12: Một bé lắc lò xo có một đồ dùng có trọng lượng m = 0,4 kg cùng một lò xo tất cả độ cứng k = 80 N/m. Bé lắc xê dịch điều hòa cùng với biên độ bởi 0,1 m. Hỏi vận tốc của nhỏ lắc khi qua vị trí căn bằng?

A. 0 m/s. B. 1,4 m/s.

C. 2,0 m/s. D. 3,4 m/s.


Phương pháp giải:
Sử dụng biểu thức tính tốc độ tại vị trí cân bằng:vmax=Aω

Lời giải:

Khi ở vị trí cân bằng, vận tốc của vật dụng đạt giá chỉ trị cực lớn (do x =0 => cầm cố năng bằng không, hễ năng rất đại):

v=vmax=ωA=kmA=800,4.0,1=2≈1,4m/s

Đáp án B


Phương pháp giải một số dạng bài xích tập về con lắc lò xo


Tổng hợp cách giải một trong những dạng bài xích tập về con lắc lò xo thường gặp


Dạng 1: Tính chu kì, tần số của con lắc lò xo

Sử dụng các công thức:

+ Tần số góc:ω=km=gΔl0=2πT=2πf

+ Chu kì:T=2πmk=2πΔl0g

+ Tần số:f=12πkm=12πgΔl0

VớiΔl0=mgklà độ biến dị của lò xo khi vật ở đoạn cân bằng.

*Bài toán ghép vật

- lò xo K gắn vật nặng trĩu m1thì dao động với chu kì T1. Còn khi gắn thêm vật nặng m2thì xấp xỉ với chu kì T2. Chu kì xê dịch của đồ gia dụng khi thêm vật có cân nặng m = m1+ m2là:

T2=T12+T22

Tổng quát:

+ Chu kì giao động của thiết bị khi đính thêm vật có khối lượngm=m1+m2+...+mnlà:

T2=T12+T22+...+Tn2

+ Chu kì xê dịch của thiết bị khi gắn thêm vật có trọng lượng m = a.m1+ b.m2là:

T2=aT12+bT22

- lốc xoáy K đính thêm vật nặng trĩu m1thì giao động với chu kì f1. Còn khi thêm vật nặng nề m2thì giao động với chu kì f2. Tần số dao động của đồ khi thêm vật có khối lượng m = m1+ m2là:

f=f1f2f12+f22

Tổng quát:

+ Tần số xê dịch của đồ khi thêm vật bao gồm khối lượngm=m1+m2+...+mnlà:

1f2=1f12+1f22+...+1fn2

+ Tần số xấp xỉ của đồ vật khi đính vật có khối lượng m = a.m1+ b.m2là:

1f2=af12+bf22

Bài tập ví dụ:

Bài 1:Một con lắc xoắn ốc nằm ngang gồm độ cứng k = 100 N/m được đã tích hợp vật nặng có trọng lượng m = 0,1 kg. Kích thích cho vật dao động điều hòa, xác định chu kì của bé lắc lò xo.

Hướng dẫn giải

Ta có:

{m=0,1kgk=100N/m⇒T=2πmk=2π0,1100=0,2s

Bài 2:Một lò xo tất cả độ cứng là k. Khi đính vậ m1vào lò xo với cho xê dịch thì chu kì là 0,3 s. Khi đính thêm vật có cân nặng m2vào xoắn ốc trên với kích yêu thích cho xấp xỉ thì nó giao động với chu kì là 0,4s. Hỏi nếu lúc gắn đồ vật có cân nặng m = 2m1+ 3m2thì nó dao động với chu kì là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Khi kia chu kì giao động của vật là:

T2=2T12+3T22⇔T=2T12+3T22=2.0,32+3.0,42=0,812s

Dạng 2: Chiều dài CLLX - lực bọn hồi, lực phục hồi của nhỏ lắc lò xo

1. Tính chiều nhiều năm của lò xo trong quy trình vật dao động

Gọi chiều dài tự nhiên của lốc xoáy là l0.

- Khi bé lắc xoắn ốc nằm ngang:


*

+ thời gian vật ngơi nghỉ VTCB, lò xo không biến thành biến dạng,

+ Chiều dài cực to của lò xo:lmax=l0+A

+ Chiều dài rất tiểu của lò xo:lmin=l0−A

+ Chiều lâu năm ở li độ x:l=l0+x

- Khi nhỏ lắc lò xo sắp xếp thẳng đứng hoặc nằm nghiêng một gócαvà treo sinh sống dưới.


*

+ Độ biến dạng của lò xo khi đồ ở VTCB:

Con lắc lò xo treo thẳng đứng:Δl0=mgkCon rung lắc lò xo nằm nghiêng góc α:Δl0=mgsin⁡αk

+ Chiều dài lò xo khi đồ vật ở VTCB:lvtcb=l0+Δl

+ Chiều lâu năm ở li độ x:l=l0+Δl0+x

+ Chiều dài cực to của lò xo:lmax=l0+Δl0+A

+ Chiều dài cực tiểu của lò xo:lmin=l0+Δl0−A


2. Lực kéo về

F=−kx=−mω2x

Đặc điểm:

* Là lực gây dao động cho vật.

* luôn hướng về VTCB

* phát triển thành thiên điều hoà cùng tần số cùng với li độ

3. Lực bọn hồi - Lực phục hồi cực đại, rất tiểu.

Có độ lớnFdh=kx∗(x*là độ biến dị của lò xo)

- Với bé lắc xoắn ốc nằm ngangthì sức lực kéo về cùng lực bầy hồi là một trong (vì trên VTCB lốc xoáy không vươn lên là dạng)


*

- Với bé lắc lốc xoáy thẳng đứng hoặc bỏ trên mặt phẳng nghiêng:


*

+ Độ bự lực đàn hồi bao gồm biểu thức:

Fdh=k|Δl0+x|với chiều dương hướng xuốngFdh=k|Δl0−x|với chiều dương hướng lên

+ Lực đàn hồi cực lớn (lực kéo):Fmax=k(Δl0+A)=FKmax(lúc vật tại phần thấp nhất)

+ Lực lũ hồi rất tiểu:

NếuAΔl0→FMin=k(Δl0−A)=FKMinNếuA≥Δl0→FMin=0(lúc vật đi qua vị trí xoắn ốc không đổi mới dạng)

+ Lực đẩy (lực nén) đàn hồi cực đại:FNmax=k(A−Δl0)(lúc vật tại vị trí cao nhất)

+ Lực lũ hồi, lực hồi phục:

Lực đàn hồi:

Fdh=k(Δl+x)⇒{FdhMax=k(Δl+A)Fdhmin=k(Δl−A)khiΔl>AFdhmin=0khiΔl≤A

Lực hồi phục:Fhp=kx⇒{FhpMax=kAFhpmin=0hayFhp=ma⇒{FhpMax=mω2AFhpmin=0

+ Lực hồi phục luôn hướng vào vị trí cân nặng bằng.


Bài tập ví dụ:Một nhỏ lắc lò xo gồm chiều dài tự nhiên và thoải mái là 30 cm, độ cứng của xoắn ốc là k = 10 N/m. Treo vật dụng nặng có khối lượng m = 0,1 kilogam vào lò xo và kích thích cho lò xo dao động điều hòa theo phương trực tiếp đứng cùng với biên độ A = 5cm. Khẳng định lực bầy hồi cực đại, rất tiểu của lò xo trong quá trình dao đụng của vật.

Xem thêm: Công Văn Số 5842/Bgdđt-Vp Ngày 01 Tháng 9 Năm 2011 Của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Hướng dẫn giải

Độ biến dạng của lò xo khi đồ dùng ở VTCB là:

Δl0=mgk=0,1.1010=0,1m

Lực lũ hồi rất đại:

Fmax=k(Δl0+A)=10.(0,1+0,05)=1,5N

Lực bọn hồi rất tiểu:

Fmin=k(Δl−A)=10.(0,1−0,05)=0,5N

Dạng 3. Bài tập tích điện của bé lắc lò xo

Phương pháp

Cho một con lắc lò xo tất cả độ cứng k, vật dụng có khối lượng m, xấp xỉ điều hòa với phương trình :x=Acos(ωt+φ)và gồm vận tốc:v=−Aωsin⁡(ωt+φ).