- Chọn bài -Bài 15 : CacbonBài 16 : Hợp hóa học của cacbonBài 17 : Silic với hợp hóa học của silicBài 18 : Công nghiệp silicatBài 19 : rèn luyện : đặc điểm hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Xem toàn thể tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài xích Tập chất hóa học 11 – bài 15 : Cacbon giúp HS giải bài bác tập, cung ứng cho những em một khối hệ thống kiến thức và ra đời thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 70 SGK Hóa 11): trên sao phần nhiều các hợp hóa học của cacbon lại là hợp chất cộng hóa trị ?

Lời giải:

Cấu hình e của C: 1s22s22p2

C bao gồm 4e lớp ngoài, để bền bỉ các nguyên tố cần có 8e phần bên ngoài cùng. Độ âm năng lượng điện của C là 2,55 ( độ âm năng lượng điện trung bình) đề nghị C khó khăn cho hoặc thừa nhận e một cách hoàn toàn vì vậy mà đa số C hình thành liên kết với các nguyên tố không giống bằng vấn đề dùng chung các e (liên kết cộng hoá trị).

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 trang 70

Bài 2 (trang 70 SGK Hóa 11): Tính lão hóa của cacbon mô tả ở phản bội ứng nào trong các phản ứng sau?

A. C + O2 → CO2

B. C + 2CuO → 2Cu + CO2

C. 3C + 4 Al → Al4C3

D. C + H2O → teo + H2

Lời giải:

– Đáp án C.

*

C thể hiện tính oxi hoá khi số oxi hoá giảm (tác dụng với hóa học khử) buộc phải đáp án C đúng.

Bài 3 (trang 70 SGK Hóa 11): Tính khử của cacbon biểu đạt ở phản ứng nào trong những phản ứng sau?

A. 2C + Ca → CaC2

B. C + 2H2 → CH4

C. C + CO2 → 2CO

D. 3C + 4Al → Al4C3

Lời giải:

– Đáp án C.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Về Bộ Phận Cơ The Người, Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề: Cơ Thể Người

*

C diễn đạt tính khử khi số oxi hoá tăng (tác dụng với chất oxi hoá) buộc phải đáp án C đúng.

Bài 4 (trang 70 SGK Hóa 11): Lập phương trình hóa học của những phản ứng sau đây:

*

Lời giải:

Lời giải bên dưới thể hiện đầy đủ cả phần tăng bớt số oxi-hóa và cách cân bằng pthh:


*

Bài 5 (trang 70 SGK Hóa 11): Đốt một mẫu mã than đá (chứa tạp hóa học không cháy) có khối lượng 0,600kg trong oxi dư, chiếm được 1,06 m3 (đktc) khí cacbonic. Tính thành phần phần trăm trọng lượng của cacbon trong mẫu mã than đá trên.

Lời giải: