- Chọn bài xích -Bài 21: bao quát về nhóm halogenBài 22: CloBài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối cloruaBài 24: qua quýt về hợp chất bao gồm oxi của cloBài 25: Flo - Brom - IotBài 26: luyện tập : đội halogenBài 27: Bài thực hành thực tế số 2: đặc thù hóa học tập của khí clo cùng hợp chất của cloBài 28: Bài thực hành số 3: đặc điểm hóa học tập của brom với iot

Xem toàn cục tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải bài bác Tập chất hóa học 10 – bài bác 24: qua quýt về phù hợp chất tất cả oxi của clo giúp HS giải bài xích tập, cung ứng cho những em một khối hệ thống kiến thức và xuất hiện thói quen học tập tập thao tác khoa học, làm nền tảng gốc rễ cho câu hỏi phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 108 SGK Hóa 10): lựa chọn câu đúng trong những câu sau:

A. Clorua vôi là muối tạo do một kim loại links với một một số loại gốc axit.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 trang 108

B. Clorua vôi là muối bột tạo vị một kim loại liên kết với hai các loại gốc axit.

C. Clorua vôi là muối hạt tạo vì hai kim loại link với một các loại gốc axit.

D. Clorua vôi chưa hẳn là muối.

Lời giải:

B đúng:

*

Bài 2 (trang 108 SGK Hóa 10): Nêu đặc điểm hóa học chính và ứng dụng của nước Gia-ven, clorua vôi.

Lời giải:

a) tính chất hóa học tập của nước Gia – ven:

– Nước Gia – ven là tất cả hổn hợp muối NaCl và NaClO. NaClO là muối của axit yếu, trong không khí công dụng với CO2 cho HClO không bền tất cả tính lão hóa mạnh.

NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

2HClO → 2HCl + O2

– Nước Gia – ven không sẽ được lâu, tất cả tính oxi hóa mạnh.

b) đặc thù hóa học của clorua vôi.

– Clorua vôi gồm tính oxi hóa mạnh, khi tính năng với hỗn hợp HCl giải tỏa khí clo:

CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

– Trong không khí ẩm, clorua vôi tác dụng với CO2:

2CaOCl2 + CO2 + H2O → CaCO3 + CaCl2 + 2HClO

c) Ứng dụng của nước Gia – ven với clorua vôi:

– Ứng dụng của nước Gia – ven


Nước Gia – ven gồm tính oxi hóa mạnh mẽ được dùng để làm tẩy trắng sợi, vải, giấy. Nó cũng khá được dùng nhằm khử mùi, sát trùng khi tẩy uế nhà lau chùi hoặc những khu vực bị ô nhiễm và độc hại khác.

– Ứng dụng của clorua vôi

Clorua vôi cũng khá được dùng để tẩy trắng sợi, vải, giấy để tẩy uế các hố rác, cống rãnh. Do bao gồm khả năng tính năng với những chất hữu cơ, clorua vôi dùng để xử lí các chất độc. Một lượng phệ clorua vôi được dùng trong bài toán tinh chế dầu mỏ.

Bài 3 (trang 108 SGK Hóa 10): vào phòng xem sét có những hóa hóa học NaCl, MnO2, NaOH cùng H2SO4 đặc, ta hoàn toàn có thể điều chế nước Gia – ven không? Viết những phương trình phản bội ứng.

Lời giải:

– Điều chế axit HCl trường đoản cú NaCl, H2SO4 đặc, H2O:

NaCl + H2SO4

*
NaHSO4 + HCl

Hấp thụ khí hidro clorua vào nước được dung dịch axit HCl.

– từ axit HCl với MnO2 pha trộn Cl2:

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2

– từ bỏ Cl2 và dung dịch NaOH pha trộn nước Gia – ven.

Xem thêm: Cách Ghi Chữ Thư Pháp Đẹp - Cách Luyện Viết Chữ Thư Pháp Đẹp

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O.

Bài 4 (trang 108 SGK Hóa 10): bao gồm sơ đồ dùng phản ứng hóa học sau:

a) Cl2 + H2O → HCl + HClO

b) CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

c) Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O

d) HCl + KClO3 → KCl + Cl2 + H2O

e) NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

f) CaOCl3 → CaCl2 + O2

Cho biết mọi phản ứng nào là phản ứng lão hóa – khử? Vai trò các chất gia nhập phản ứng lão hóa – khử. Dứt phương trình hóa học của những phản ứng.