Giải hóa học lớp 11 tập 2, giải bài bác Ankin trang 139 sgk hóa học 11, để học xuất sắc hóa học tập 11. Bài xích này để giúp các em nắm rõ được lý thuyết cũng như cách giải những bài tập của bài xích Luyện tập. Biện pháp làm đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.


*

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài bác tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp.

Bạn đang xem: Giải bài tập ankin

1. Hàng đồng đẳng ankin

Ankinlà hồ hết hiđro cacbon mạch hở có 1 liên kết 3 (C≡C) vào phân tử.

CTTQ : CnH2n-2 (n ≥2)Ví dụ: C2H2, C3H4,…

2. Đồng phân

Ankin tự C4 trở đi tất cả đồng phân vị trí link ba.

Từ C5 trở đi tất cả thêm đồng phân mạch cacbon.

2. Danh pháp

Tên thường:

Tên gốc ankyl links với nguyên tử C của link ba + axetilen

Tên sửa chữa thay thế (danh pháp IUPAC):

Mạch ko phân nhánh:

Tên mạch C chính + số chỉ địa điểm nối bố + IN

Mạch phân nhánh:

Quy tắc:

Chọn mạch C dài nhất đựng nối bố làm mạch chính.Đánh STT trên mạch C chính, ưu tiên C với nối ba có STT nhỏ nhất, giả dụ mạch vừa bao gồm nhánh vừa có nối ba thì ưu tiên một là địa điểm nối ba kế tiếp là vị trí nhánh thì ưu tiên hai.Gọi tên ankin phân nhánh :

Số chỉ vị trí-tên nhánh + thương hiệu mạch C thiết yếu + số chỉ trí nối ba + IN

II. Tính chất vật lí

Nhiệt độ sôi, khối lượng riêng to hơn anken tương ứng.Ankin cũng không tan trong nước và khối lượng nhẹ hơn nước giống anken.

III. đặc thù hoá học

1. Bội phản ứng cộng

Cộng H2:

CH≡CH + H2→(Pd/PbCO3, to)CH2 = CH2

CH≡CH + 2H2→(Ni, to)CH3 ─ CH3

Cộng Br2, Cl2

CH≡CH + Br2 → CHBr = CHBr

CHBr = CHBr + Br2 →CHBr2─CHBr2

Cộng HCl

CH≡CH + HCl→(HgCl2, 150 – 200oC)CHCl = CH2

CHCl = CH2 +HCl →(to, xt)CHCl2─CH3

Cộng nước (hiđrat hoá):

CH≡CH + H2O →(HgSO4, H2SO4)⥩CH3CHO

Lưu ý: bội nghịch ứng cùng HX, H2O vào các ankin trong hàng đồng đẳng của axetilen cũng tuân theo nguyên tắc Maccopnhicop như anken.

Phản ứng đimehoá, trimehoá.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Viện Chính Sách Và Phát Triển 2020, Điểm Chuẩn Học Viện Chính Sách Và Phát Triển 2021

2 CH≡CH→(to, xt)CH2 ═ CH─C≡CH3 CH≡CH→(to, xt)C6H6 (benzen)

2. Bội nghịch ứng thế bằng ion kim loại:

CH≡CH + 2AgNO3 + 2 NH3 → AgC≡CAg ↓vàng + 2 NH4NO3

Phản ứng này dùng để làm nhận biết các ankin 1 ( có links 3 nghỉ ngơi đầu mạch)

RC≡CH + 2 AgNO3 + 2 NH3→ RC≡CAg + 2 NH4NO3 .

3. Làm phản ứng oxi hoá

Phản ứng oxi hoá hoàn toàn:

CnH2n-2 + $frac3n-12$O2 → nCO2 + (n-1) H2O

Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn: Mất color KMnO4

H2C=CH2 + KMnO4 + 4H2O → HOCH2-CH2OH + MnO2 + KOH