Cho hai dãy số (left( u_n ight),left( v_n ight)). Giả dụ (left| u_n ight| le v_n) với đa số (n) với (lim v_n = 0) thì (lim u_n = 0).
Bạn đang xem: Giá trị của lim 1/n+1 bằng

*


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Các Dạng Toán Đồ Thị Hàm Số Lớp 9 Cực Hay Có Giải Chi Tiết, Chuyên Đề Hàm Số Và Đồ Thị Ôn Thi Vào Lớp 10

Cho tam giác phần nhiều ABC cạnh a. Tam giác (A_1B_1C_1) gồm đỉnh là trung điểm các cạnh của tam giác ABC, tam giác (A_2B_2C_2) có những đỉnh là trung điểm những cạnh của tam giác (A_1B_1C_1),…, tam giác (A_nB_nC_n) có các đỉnh là trung điểm các cạnh của tam giác (A_n - 1B_n - 1C_n - 1)…. Gọi (P,P_1,P_2,...,P_n,...) là chu vi của các tam giác (ABC,A_1B_1C_1,A_2B_2C_2,...,A_nB_nC_n,...)Tìm tổng (P,P_1,P_2,...,P_n,...)

*


*

Cho hình vuông $A_1 B_1 C_1 D_1$ tất cả cạnh bằng a và có diện tích $S_1$. Nối tứ trung điểm $A_2, B_2, C_2, D_2$ ta được hình vuông thứ hai có diện tích $S_2$. Thường xuyên như thế, ta được hình vuông $A_3 B_3 C_3 D_3$ có diện tích $S_3, ldots$ Tính tổng $S_1+S_2+ldots$ bằng