*Bạn đang xem: Cân bằng phương trình fe(oh)2 + o2 + h2o

*

Lớp 12
chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học tập 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử vẻ vang 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học tập 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử hào hùng 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học 8 Âm nhạc với mỹ thuật 8
Sinh học tập 7 lịch sử 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên và thoải mái 7 lịch sử dân tộc và Địa lí 7 GDCD 7 technology 7 Tin học tập 7 Âm nhạc và mỹ thuật 7
lịch sử và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6

Câu hỏi đến phương trình chất hóa học sau: Fe(OH)2 + O2 (xrightarrowt^0) Fe2O3 + H2O

Dùng phương thức cân bởi chẵn – lẻ cân đối phương trình chất hóa học trên và cho biết hệ số của O2 vào phương trình khi thăng bằng là:

A 1.B 2.C 3.D 4.

Lời giải chi tiết:

- Để ý nguyên tử Oxi làm việc VP là 3 vào Fe2O3 bắt buộc ta thêm thông số 2 trước Fe2O3 nhằm nguyên tử của Oxi là chẵn. Lúc đó VP bao gồm 4 nguyên tử fe trong Fe2O3 bắt buộc ta đặt hệ số 4 trước Fe(OH)2

 → 4Fe(OH)2 + O2 (xrightarrowt^0)2Fe2O3 + H2O

- Tiếp đó ta thấy nhân tố Hiđro sinh hoạt VT là 8 vào Fe(OH)2 cơ mà VP chỉ tất cả 2 yếu tắc Hiđro trong H2O bắt buộc ta đặt hệ số 4 trước H2O

→ 4Fe(OH)2 + O2 (xrightarrowt^0)2Fe2O3 + 4H2O

- đánh giá số nguyên tố ở hai vế ta thấy đã đều bằng nhau nên phương trình được cân bằng.

Vậy sau khi cân bằng PTHH thì hệ số của O2 là 1.

Đáp án A


*
thắc mắc trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - coi ngay
Xem thêm: Những Câu Hỏi Phỏng Vấn Học Sinh Thpt Thường Gặp Nhất, Câu Hỏi Phỏng Vấn Học Sinh Thpt

TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép rongnhophuyen.com gửi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.