Các hàm số sin, cos đều sở hữu đồ thị là đường hình sin nên những đáp án A, B, C đều phải có đồ thị là mặt đường hình sin.

Bạn đang xem: Đường hình sin


*


Một số em hoàn toàn có thể sẽ lựa chọn nhầm giải đáp B vày nghĩ rằng hàm số (y = cos x) không có đồ thị là con đường hình sin là sai.


*
*
*
*
*
*
*
*

Tìm giá trị to nhất, giá bán trị bé dại nhất của hàm số sau (y = 1 + 3sin left( 2x - dfracpi 4 ight))


*

Tìm tập giá bán trị nhỏ tuổi nhất, giá bán trị lớn số 1 của hàm số sau (y = dfracsin 2x + 2cos 2x + 32sin 2x - cos 2x + 4)


Tìm tập giá bán trị nhỏ nhất, giá bán trị lớn nhất của hàm số sau

(y = 3left( 3sin x + 4cos x ight)^2 + 4left( 3sin x + 4cos x ight) + 1)


Tìm m để bất phương trình (dfrac3sin 2x + cos 2xsin 2x + 4cos ^2x + 1 le m + 1) đúng với mọi (x in mathbbR)


Gọi M và m lần lượt là giá bán trị lớn nhất và giá trị bé dại nhất của hàm số (y = cos 2x + cos x). Khi đó (M + m) bằng bao nhiêu?


Có từng nào giá trị (x in left< 0;5pi ight>) để hàm số (y = an x) nhấn giá trị bởi 0?


Xét sự đổi thay thiên của hàm số (y = 1 - sin x) bên trên một chu kì tuần hoàn của nó. Vào các tóm lại sau, tóm lại nào sai?


Cho những mệnh đề sau:

(I): Hàm số (y = sin x) có chu kì là (dfracpi 2).

(II): Hàm số (y = an x) tất cả tập quý hiếm là (mathbbRackslash left k in m Z ight\)

(III): Đồ thị hàm số (y = cos x) đối xứng qua trục tung.

(IV): Hàm số (y = cot x) nghịch đổi mới trên (left( - pi ;0 ight))

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?


Tìm m nhằm hàm số (y = sqrt 8cos x - 6sin x - left( 3sin x - 4cos x ight)^2 - 2m ) có tập khẳng định là R.

Xem thêm: Lập Xuân 2021 Vào Ngày Nào Giờ Nào Xuất Hành Để Cả Năm Thuận Lợi


Cho hàm số $y=dfracm sin x+1cos x+2$. Bao gồm bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ nằm trong đoạn $<-5 ; 5>$ làm thế nào để cho giá trị nhỏ dại nhất của $y$ nhỏ dại hơn $-1$?


Hằng ngày mực nước của bé kênh tăng lên và giảm xuống theo thủy triều. Độ sâu (h) của mực nước vào kênh được xem tại thời điểm (t) vào một ngày bởi cách làm (h = 3cos left( dfracpi t8 + dfracpi 4 ight) + 12). Mực nước của kênh tối đa khi


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.