*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất bao gồm tính lưỡng tính là


Cho những chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số hóa học phản ứng được đối với tất cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH là


Cho những phản ứng:

(1) fe + 2HCl→ FeCl2 + H2

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4→Na2SO4+ 2NH3+ 2H2O

(3) BaCl2+ Na2CO3→BaCO3+ 2NaCl

(4) 2NH3+ 2H2O + FeSO4→Fe(OH)2+ (NH4)2SO4

Các làm phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là


Dung dịch của hóa học X có tác dụng quỳ tím hóa đỏ, dung dịch của hóa học Y có tác dụng quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn dung dịch X của hai chất lại thì xuất hiện thêm kết tủa. Vậy X cùng Y hoàn toàn có thể lần lượt là


Cho 0,001 mol NH4Cl vào 100 ml dung dịch NaOH tất cả pH = 12 cùng đun sôi, tiếp nối làm nguội, thêm vào một trong những ít phenolphtalein, dung dịch thu được có màu


Cho những dung dịch sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5), Na2S (6). Số dung dịch có khả năng làm đổi màu phenolphtalein là:


Cho những phát biểu sau:

(a) Muối th-nc là muối mà anion nơi bắt đầu axit không có tác dụng phân li ra ion H+.

Bạn đang xem: Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường kiềm

(b) Muối axit là muối mà lại anion cội axit vẫn có tác dụng phân li ra ion H+.

(c) Theo Bronsted: Axit là chất nhận proton (tức H+) còn bazơ là hóa học nhường proton (H+).

(d) Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit vừa có thể phản ứng được với axit, vừa làm phản ứng được cùng với bazơ.

Xem thêm: Một Tình Yêu Đơn Giản Yêu Là Không Lừa Dối " (Kiếm Được 1 Bài)

Số phát biểu đúng là:


Phèn chua gồm công thức là NH4Al(SO4)2.12H2O và soda gồm công thức là Na2CO3. Theo thuyết Bronsted thì phèn chua với soda gồm tính:


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.