Mỗi giây dòng điện thay đổi chiều bao nhiêu lần? Biết dòng điện luân chuyển chiều qua mạch có chu kì xấp xỉ là T.
Bạn đang xem: Dòng điện đổi chiều khi nào

*
*
*
*
*
*
*
*

Dòng điện xoay chiều sang 1 đoạn mạch bao gồm tần số xê dịch là $f$. Mỗi giây chiếc điện đổi chiều bao nhiêu lần?


Từ trải qua khung dây gồm biểu thức: (Phi = Phi _0cos 40pi t). Trong $1s$ chiếc điện trong form dây đổi chiều:


Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch bao gồm biểu thức $i = I_0 extcosleft( 120pi t - dfracpi 2 ight)A$. Trong $2,5s$ mẫu điện đổi chiều bao nhiêu lần?


Tại thời gian t, điện áp $u = 200sqrt 2 extcosleft( 100pi t - dfracpi 2 ight)$ (trong kia u tính bằng V, t tính bởi s) có giá trị $100sqrt 2 $ với đang giảm. Sau thời đặc điểm đó $dfrac1300s$, năng lượng điện áp này có giá trị là:


Vào cùng một thời điểm nào đó, hai mẫu điện xoay chiều (i_1 = I_0cos(omega t + varphi _1)) cùng (i_2 = I_0cos(omega t + varphi _2)) đều phải có cùng giá trị tức thời là 0,5I0 tuy nhiên một mẫu điện đã giảm, còn một cái điện đang tăng. Hai dòng điện này lệch pha nhau một góc bằng:


Dòng điện xoay chiều qua 1 đoạn mạch bao gồm biểu thức $i = I_0 extcosleft( 120pi t - dfracpi 3 ight)A$ thời điểm thứ 2009 cường độ cái điện tức thời gồm độ lớn bằng cường độ hiệu dụng là:


Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch bao gồm biểu thức: $u = 240sin left( 100pi t ight)V$. Thời khắc gần nhất sau đó để điện áp liền đạt giá trị (120V) tính từ lúc thời điểm thuở đầu là:


Dòng điện chạy sang 1 đoạn mạch gồm biểu thức $i = I_0 extcosleft( 100pi t ight)A$. Trong khoảng thời hạn từ 0 mang đến 0,01s cường độ loại điện ngay thức thì trong gồm độ lớn bởi 0,5I0 vào đều thời điểm:


Dòng năng lượng điện xoay chiều (i = 2sin100pi t ext A) qua một dây dẫn. Điện lượng chạy qua máu diện dây trong khoảng thời hạn từ 0 đến 0,15s là:


Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua 1 đoạn mạch tất cả biểu thức độ mạnh là

$i = I_0 extcosleft( omega t - dfracpi 2 ight)A$ , I0>0. Tính từ lúc t=0(s), điện lượng chuyển hẳn sang tiết diện phẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nửa chu kì của chiếc điện là:


Dòng điện xoay chiều hình sin chạy sang 1 đoạn mạch bao gồm biểu thức độ mạnh là $i = I_0 extcosleft( omega t + varphi ight)A$, I0>0. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn đoạn mạch đó trong thời gian bằng chu kì của dòng điện là:


Một loại đèn neon để dưới một điện áp xoay chiều $119V-50Hz$. Nó chỉ sáng lên khi điện áp tức thời giữa hai đầu nhẵn đèn bao gồm trị tuyệt đối hoàn hảo lớn hơn $84V$. Thời gian bóng đèn sáng sủa trong một chu kì là bao nhiêu?


Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng $U=120V$, tần số $f=60Hz$ vào nhì đầu một bóng đèn huỳnh quang. Biết đèn chỉ sáng sủa lên khi điện áp để vào đèn không nhỏ tuổi hơn $60sqrt 2 V$. Thời hạn đèn sáng trong mỗi giây là:


Đặt điện áp chuyển phiên chiều có giá trị hiệu dụng (U=120V), tần số (f = 60Hz) vào nhị đầu một bóng đèn huỳnh quang. Biết đèn chỉ sáng lên khi điện áp đặt vào đèn không nhỏ dại hơn $60sqrt 2 V$. Tỉ số thời gian đèn sáng với đèn tắt vào (30) phút là:


Một size dây quay những trong từ bỏ trường phần đông quanh một trục vuông góc cùng với đường cảm ứng từ. Suất điện rượu cồn hiệu dụng trong khung là 60V. Trường hợp giảm vận tốc quay của khung đi 2 lần nhưng tăng chạm màn hình từ lên 3 lần thì suất điện đụng hiệu dụng vào khung có mức giá trị là:


Một đèn nêon mắc với mạch năng lượng điện xoay chiều gồm điện áp hiệu dụng (220V) cùng tần số (50Hz). Biết đèn sáng khi năng lượng điện áp thân hai cực không nhỏ dại hơn (155V). Vào một giây, bao nhiêu lần đèn chớp sáng, đèn chớp tắt?
Xem thêm: Trường Trung Học Phổ Thông Thuận Thành Số 1 2A12, Kỷ Yếu 12A12

Đồ thị hình mặt mô tả sự biến chuyển thiên của cường độ mẫu điện luân phiên chiều theo thời gian. Biểu thức của cường độ dòng điện tức thời có biểu thức

*


Tại thời gian t, điện áp (u=200sqrt2 extcos(100pi extt-fracpi 2)) (trong kia u tính bởi V, t tính bởi s) có mức giá trị bằng (100sqrt2V) và đang giảm. Sau thời đặc điểm đó 1/300 (s) điện áp này có giá trị