Bạn đang xem: Đơn vị hệ số tự cảm

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Dòng năng lượng điện trong cuộn tự cảm sút từ 16A mang đến 0A vào 0,01s; suất điện rượu cồn tự cảm trong những số ấy có quý giá trung bình 64V; độ trường đoản cú cảm có giá trị:


Một ống dây dài (l = 30cm) bao gồm (N = 1000) vòng dây, 2 lần bán kính mỗi vòng dây (d = 8cm) tất cả dòng điện với độ mạnh (i = 2A). Từ trải qua mỗi vòng dây là:


Trong một mạch bí mật có độ từ bỏ cảm 0,5.10-3H. Trường hợp suất điện hễ tự cảm bởi 0,25V thì vận tốc biến thiên của cái điện bằng bao nhiêu?


Một ống dây tương đối dài 50cm có 2500 vòng dây. Đường kính của ống bởi 2cm. Mang lại một dòng điện biến hóa đều theo thời hạn chạy qua ống dây. Sau thời gian 0,01s chiếc điện tăng từ bỏ 0 mang đến 1,5A. Suất điện rượu cồn tự cảm trong ống dây bao gồm độ lớn:


Trong mạch năng lượng điện như hình vẽ, cuộn cảm L bao gồm điện trở bằng không. Ban sơ đóng khóa K về địa điểm a để nạp năng lượng cho cuộn cảm L, lúc ấy dòng điện qua L bằng 1,2A. Gửi K sang vị trí b, nhiệt độ lượng lan ra vào R là bao nhiêu? Biết cuộn dây bao gồm độ trường đoản cú cảm L = 0,2H


*

Cho dòng điện I = 20A chạy vào ống dây tất cả chiều lâu năm 0,5m. Tích điện từ trường bên trong ống dây là 0,4J. Ví như ống dây có 1500 vòng dây thì nửa đường kính của ống dây là bao nhiêu?


Một ống dây rất dài được cuốn với mật độ 2000 vòng/mét. Ống dây hoàn toàn có thể tích 500cm3. Ống dây được mắc vào một trong những mạch điện. Sau khi đóng công tắc nguồn dòng điện trong ống dây biến đổi theo thời gian (đồ thị). Dịp đóng công tắc ứng với thời điểm t = 0. Suất điện cồn tự cảm vào ống dây sau khoản thời gian đóng công tắc với thời điểm t = 0,05s có mức giá trị:


*

Một ống dây rất dài được cuốn với mật độ 2000 vòng/mét. Ống dây có thể tích 500cm3. Ống dây được mắc vào trong 1 mạch điện. Sau thời điểm đóng công tắc nguồn dòng năng lượng điện trong ống dây chuyển đổi theo thời hạn (đồ thị). Thời gian đóng công tắc nguồn ứng với thời gian t = 0. Suất điện hễ tự cảm trong ống dây từ thời khắc t = 0,05s sau đây có giá trị là?


*

Cho mạch điện như hình vẽ, (L = 1H;E = 12V;r = 0), điện trở của trở nên trở là (10Omega ). Điều chỉnh biến chuyển trở để trong 0,1s điện trở của trở thành trở sút còn (5Omega ).


Một ống dây dài 40cm, có toàn bộ 800 vòng dây, diện tích s tiết diện ngang của ống dây bởi 10cm2. Ống dây được nối với một mối cung cấp điện tất cả cường độ tăng trường đoản cú (0 o 4A). Năng lượng của từ trường phát triển thành thiên vào ống dây là:


Một ống dây điện có lõi fe bằng vật tư sắt từ gồm độ trường đoản cú thẩm (mu = 10^ 4), cảm ứng từ bên phía trong ống dây là B = 0,05T. Mật độ năng lượng từ trường sóng ngắn trong ống dây có mức giá trị:


Một ống dây đồng hình trụ dài 25 cm bao gồm nhiều vòng dây quấn sít nhau và tất cả điện trở 0,20 Ω. Dây đồng gồm tiết diện 1,0 mm2 và năng lượng điện trở suất 1,7.10-8 Ω.m. Từ thông qua mỗi vòng dây đồng và tích điện từ trường vào ống dây khi có dòng điện độ mạnh 2,5 A chạy trong ống dây đồng là:


Một ống dây đồng hình trụ lâu năm 25 cm gồm nhiều vòng dây quấn sít nhau và bao gồm điện trở 0,20 Ω. Dây đồng bao gồm tiết diện 1,0 mm2 và năng lượng điện trở suất 1,7.10-8 Ω.m. Số vòng dây đồng và độ từ bỏ cảm của ống dây đồng là:


Một cuộn dây dẫn gồm độ trường đoản cú cảm 3,0H được nối với mối cung cấp điện bao gồm suất điện đụng 6,0V cùng điện trở vào rất nhỏ dại không đáng kể. Sau khoảng thời hạn bao thọ tính từ thời gian nối cuộn dây dẫn với mối cung cấp điện, cường độ mẫu điện chạy trong cuộn dây dẫn đến giá trị 5,0A. đưa sử cường độ chiếc điện tăng đều theo thời gian?


Một cuộn từ bỏ cảm có L = 50 mH cùng mắc nối tiếp với một năng lượng điện trở R = đôi mươi Ω, nối vào trong 1 nguồn điện có suất điện rượu cồn 90 V, tất cả điện trở trong không xứng đáng kể. Khẳng định tốc độ vươn lên là thiên của cường độ dòng điện I tại thời gian mà I = 2A?
Xem thêm: Bản Chất Của Nghiên Cứu Khoa Học Là Gì? Mục Đích Và Ý Nghĩa Của Nckh

Sự biến đổi của loại điện vào một mạch điện theo thời gian được đến trên hình 41.4. Gọi suất điện rượu cồn tự cảm trong khoảng thời hạn 0s đến 1s là ℰ1, từ bỏ 1s mang đến 3s là ℰ2. Chọn giải đáp đúng:

*


Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.