Bảng vần âm tiếng Nhật là cách đầu giúp đỡ bạn tiếp cận với cùng 1 ngôn ngữ mới. Giả dụ vẫn không biết cách học tập bảng vần âm để hoàn toàn có thể vừa học nhanh mà vẫn vừa rất có thể nhớ lâu thì cùng rongnhophuyen.com tìm hiểu trong bài viết này nhé!

*

I. HỆ THỐNG CHỮ VIẾT CỦA TIẾNG NHẬT

Trong giờ đồng hồ Nhật có cha loại chữ viết là Hiragana, Katakana, với Kanji (chữ Hán).

Bạn đang xem: Đọc tiếng nhật cơ bản

Hiragana và Katakana là những chữ tượng âm còn tiếng hán là chữ tượng hình, vừa biểu hiện âm đôi khi vừa biểu hiện nghĩa.

Câu trong tiếng Nhật thường thì được viết bằng văn bản Hiragana, Katakana, chữ Hán. Tên người, địa danh quốc tế hoặc các từ ngoại lai được viết bằng chữ Katakana.

Còn chữ Hiragana được dùng làm biếu thị trợ trường đoản cú hoặc những phần biến hóa của đụng từ,tính từ.

Ngoài ra, trong một số trong những trường hợp chữ Latinh (Romaji) cũng khá được dùng lúc viết dành cho đối tượng là người nước ngoài.

Những chữ này thường thấy ở trên các bảng biển khơi viết tên nhà ga, v.v..


*
Tổng quan liêu bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana, Katakana

Bây giờ bước đầu 3 ngày học tập NHỚ – ĐỌC – VIẾT bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana cùng rongnhophuyen.com nhé~~~

Bảng chữ cái Hiragana là bảng chữ cái mềm cơ bản nhất mà ngẫu nhiên ai học tiếng Nhật cũng đều yêu cầu biết. Các bạn cũng có thể học tuy nhiên song bảng chữ cái Katakana thuộc 1 thời điểm nhé

II. Học bảng vần âm tiếng Nhật Hiragana

Bảng chữ cái Hiragana gồm bao gồm 71 chữ và bao gồm 5 nguyên âm あ(a) – い(i) – う(u) – え(e) – お(o). Những nguyên âm này lép vế phụ âm, và cung cấp nguyên âm để thạo thành đơn vị âm.

あ aい iう uえ eお o
か kaき kiく kuけ keこ ko
が gaぎ giぐ guげ geご go
さ saし shiす suせ seそ so
ざ zaじ jiず zuぜ zeぞ zo
た taち chiつ tsuて teと to
だ daぢ jiづ zuで deど do
な naに niぬ nuね neの no
は haひ hiふ fuへ heほ ho
ば baび biぶ buべ beぼ bo
ぱ paぴ piぷ puぺ peぽ po
ま maみ miむ muめ meも mo
や yaゆ yuよ yo
ら raり riる ruれ reろ ro
わ waを woん n/m

Tổng quan về bảng vần âm tiếng Nhật Hiragana, Katakana


Bảng chữ cái Hiragana cùng Katakana là bước đầu tiên trong phần đoạt được tiếng Nhật sơ cung cấp (N5). Trong khi học bảng vần âm tiếng Nhật, hãy tìm luôn lộ trình học tập riêng cho khách hàng nhé.

Lộ trình học tập tiếng nhật miễn giá tiền 2,5 tháng chinh phục N5 JLPT

Còn hiện giờ chúng mình ban đầu vào học tập phần trước tiên – bảng vần âm Hiragana nhé

1. HỌC PHÁT ÂM BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG NHẬT CÙNG NGƯỜI BẢN XỨ


2. MẸO HỌC THUỘC BẢNG CHỮ CÁI nhanh VÀ NHỚ LÂU

+ Mẹo 1: học tập bảng chữ cái tiếng Nhật bởi Flashcard

+ Mẹo 2: học tập bảng chữ cái tiếng Nhật theo phương pháp “cơ bắp”

+ Mẹo 3: học bảng vần âm tiếng Nhật tuy vậy song nhau

+ Mẹo 4: học tập bảng vần âm tiếng Nhật qua hình hình ảnh minh họa

+ Mẹo 5: Học đông đảo lúc mọi nơi

Và hãy tìm cho chính mình một sensei, senpai nhằm học thuộc nhé

Có tương đối nhiều mẹo cần rongnhophuyen.com tổng thích hợp sang bài bác viết: Cách học bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana. Đừng bỏ dở nhé!

3. HƯỚNG DẪN VIẾT BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG NHẬT HIRAGANA

Khi tập viết chữ Hiragana chữ đề xuất nằm gọn trong 1 ô vuông với chữ viết cũng cần phải bằng phẳng trong ô vuông đó.

+ あ(a) >> phát âm là (a) y hệt như cách đọc “tha thẩn”, “la cà”

+ い(i) >> phạt âm là (i) giống như cách gọi “đi thi”, “hòn bi”

+ う(u) >> phân phát âm là (u) với (ư)

+ え(e) >> phân phát âm là (ê) giống hệt như cách hiểu “ê đê”, “bê tha”

+ お(o) >> phát âm là (ô) giống như cách phát âm “ dòng xô”, “ô tô”


*

Link tải bạn dạng PDF: Cách viết bảng chữ cái tiếng nhật


Vậy là dứt bảng vần âm Hiragana rồi. Chúng ta có thấy khó khăn khi tự học tập không?

Học tiếng Nhật Online không lấy phí với 25 bài Minna no nihongo.

III. học viết – học tập âm chào bán đục, âm đục, âm ghép

1. Âm đục

•Âm đục: Thêm vết 「〃」(gọi là tenten) vào phía trên bên phải những chữ chiếc hàng KA, SA, TA cùng HA.•Âm buôn bán đục: Thêm vệt 「○」(gọi là maru) vào phía trên bên phải các chữ loại của mặt hàng HA.

Học
HàngÂm đục với âm bán đục
か、き、く、け、こが、ぎ、ぐ、げ、ご (ga, gi, gu, ge, go)
さ、し、す、せ、そざ、じ、ず、ぜ、ぞ (za, ji, zu, ze, zo)
た、ち、つ、て、とだ、ぢ、づ、で、ど (da, dzi, dzu, de, do)
は、ひ、ふ、へ、ほば、び、ぶ、べ、ぼ (ba, bi, bu, be, bo) ぱ、ぴ、ぷ、ぺ、 (pa, pi, pu, pe, po)

Nhận ngay lập tức full bộ tài liệu giờ nhật N5 không thể bỏ lỡ tại rongnhophuyen.com.

2.Trường âm

Người ta cần sử dụng 5 nguyên âm:あ、い、う、え、お(a, i, ư, ê, ô) trong giờ Nhật để sinh sản trường âm. Ngôi trường âm là âm kéo dài, khi phát âm lên ta đã đọc kéo dài gấp đôi âm bình thường.Ví dụ; A thì bằng 50% giây. AA thì sẽ đọc nhân đôi thành 1 giây.

+ Hàngあcó trường âm là /aa/: cột a +あ

おかあさん(okaasan):mẹ ( người khác).

+ Hàngいcó trường âm là /ii/: cột i +い

おにいさん(oniisan):anh trai ( bạn khác).

+ Hàngうcó ngôi trường âm là/uu/: cột u +う

くうき(kuuko):không khí.

+ Hàngえcó ngôi trường âm là /ee/: cột e +えhoặc /ei/: cột e +い

おねえさん(oneesan: chị gái ( người khác).

せんせい (sensei):thầy, cô giáo.

+ Hàngおcó ngôi trường âm là /oo/: cột o +おhoặc /ou/: cột o +う

とおか(tooka): ngày mùng 10; 10 ngày.

おとうさん(otousan): cha ( tín đồ khác).

3. Âm ghép

Âm ghép được tạo vì chưng 2 chữ cái ghép lại với nhau. Vào bảng vần âm của Nhật fan ta áp dụng 3 vần âm ya (や)、yu (ゆ)、yo(よ)ghép vào các chữ loại thuộc cột i ( trừ chữ い ) để chế tạo thành âm ghép. Chữ ya, yu, yo cần được viết nhỏ hơn , hoặc bằng 50% chữ cái đầu thuộc cột i đứng trước nó.

Cách đọc: không đọc tách bóc biệt 2 chữ cái, cơ mà đọc ngay tức khắc với nhau kết hợp 2 vần âm thành một âm.

Ví dụ:

きゃ gọi là kya , không hiểu là ki ya

ひょ đọc là hyo, không gọi là hi yo

きゃkya きゅkyu きょkyoりゃrya りゅryu りょryo
しゃsha しゅshu しょshoぎゃgya ぎゅgyu ぎょgyo
ちゃchya ちゅchyu ちょchyoじゃjya じゅjyu じょjyo
にゃnya にゅnyu にょnyoびゃbya びゅbyu びょbyo
ひゃhya ひゅhyu ひょhyoぴゃpya ぴゅpyu ぴょpyo
みゃmya みゅmyu みょmyo

Cần lưu giữ ý:Với những chữ しゃ (sha)、しゅ (shu)、しょ (sho)、ちゃ (cha)、ちゅ (chu)、ちょ (cho)、じゃ (ja)、じゅ (ju)、じょ (jo) khi phát âm sẽ đề nghị bật hơi.

4. Âm ngắt

Âm ngắt là đa số âm tất cả âm っ- tsu nhỏ tuổi nối thân 2 phụ âm cùng nhau để chế tạo ra một từ bao gồm nghĩa. Nguyên tắc đọc/ phiên âm khi chạm chán các chữ tất cả âm ngắt là gấp hai phụ âm ngay đằng sau âm ngắt (chỉ gấp hai phụ âm ngay sau nó mà lại không phiên âm っ- tsu).

Ví dụ:ざっし (zasshi): tạp chí

にっぽん(nippon): nhật bản

Một số cách biến âm cơ bản

Dưới đấy là một số quy tắc phát triển thành âm trong giờ Nhật

(1) từ ghép hay từ lặp: hàng “ha” (ha hi fu he ho) thành sản phẩm “ba” (ba bi bu be bo) vốn là âm đục của mặt hàng “ha”.

は ひ ふ へ ほ → ば び ぶ べ ぼ

Các chúng ta cũng có thể thấy là âm đục có cách viết y nguyên chỉ cấp dưỡng dấu nháy ký kết hiệu.

Ví dụ: 日 hi + 日 hi = 日々 hibi (ngày ngày)

(2) sản phẩm “ka” thì thành mặt hàng “ga”

か き く け こ → が ぎ ぐ げ ご

Ví dụ: 近頃 chika + koro = chikagoro (dạo này)

(3) sản phẩm “sa” thành mặt hàng “za”

さ し す せ そ → ざ じ ず ぜ ぞ

Ví dụ: 矢印 ya (mũi tên) + shirushi (dấu) = yajirushi中島 naka + shima = nakajima (tên người)

(4) sản phẩm “ka” cơ mà được tiếp nối bởi một âm sản phẩm “ka” tiếp thì trở thành âm lặp (tsu nhỏ)

Ví dụ: 国旗 (quốc kỳ) koku + ki = kokki (こっき) chứ không cần thành kokuki (こくき)

(5) hàng “ha” mà đi theo sau chữ “tsu” つ thì chữ “tsu” trở thành âm lặp (tsu nhỏ) còn sản phẩm “ha” vẫn thành mặt hàng “pa”

は ひ ふ へ ほ → ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ

Ví dụ: 活発(かつ+はつ)=かっぱつ, (katsu + hatsu = kappatsu) hoạt bát

Hàng “ha” nhưng đi sau âm lặp (chữ “tsu” nhỏ = “っ”) thì thành hàng “pa”

Ví dụ: つけっぱなし

(6) hàng “ka” nhưng mà đi sau “n” (ん) thì thành hàng “ga”

Ví dụ: 賃金=ちんぎん

(7) sản phẩm “ha” đi sau “n” (ん) thì hay thành sản phẩm “pa” (phần lớn) hoặc sản phẩm “ba” (ít hơn)

Ví dụ: 根本=こんぽん, kon + hon = kompon (căn bản)

(8) Âm “n” (ん) làm việc ngay trước mặt hàng “pa” hay hàng “ba” giỏi hàng “ma” thì đề xuất đọc là “m” thay do “n”

Ví dụ:

根本=こんぽん kompon

日本橋=にほんばし nihombashi

あんまり ammari

がんばって gambatte

IV. Bảng vần âm tiếng Nhật Kanji

Kanji hay còn được gọi là Hán tự có xuất phát từ chữ Hàn và 1 phần do người Nhật sáng tạo ra. Những ai đã từng học tập tiếng Trung rồi thì chắc chắn rằng học mang đến phần chữ Kanji này đang học khôn cùng nhanh.

Hướng dẫn học tập 214 bộ thủ sơ cấp

Chữ Kanji có cấu tạo gồm phần cỗ thủ cùng phần âm. Phần bộ thủ chỉ chân thành và ý nghĩa của chữ đó còn phần âm biểu lộ âm hiểu gần đúng với chữ.

Lấy 1 ví dụ dễ dàng như này, phần đông chữ chỉ người sẽ sở hữu bộ nhân, chỉ nước có bộ thủy, chỉ cây cối có cỗ mộc,…

Với phần lớn người bước đầu học các bạn sẽ thấy Kanji thật kinh sợ nhưng chắc chắn càng học bạn sẽ càng say mê vần âm này. Sự thật đấy!

Cùng học tập Kanji với giáo viên giỏi nhất của rongnhophuyen.com nhé!


Bảng vần âm Kanji

V. học bảng vần âm tiếng Nhật Hiragana qua hình ảnh

Bảng vần âm tiếng Nhật qua hình hình ảnh bảng PDF sịn tuyệt nhất : trên đây

*
*
*
*
*
*
*
*
*

ÂM BÁN ĐỤC

*
*

ÂM ĐỤC

*
*
*
*
*
*
*

Vậy là vẫn học xong bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana rồi. Cùng đón hóng phần tiếp theo sau về biện pháp học bảng vần âm tiếng Nhật Katakana nhé.

VI. Đặc điểm phổ biến của giờ đồng hồ Nhật

1. Từ Loại: Trong giờ Nhật có những từ các loại như: rượu cồn từ, tính từ, danh từ, phó từ, liên từ, trợ từ,…..

2. trơ thổ địa tự từ trong câu: Vị ngữ luôn luôn ở cuối câu. Từ tía nghĩa luôn đứng trước trường đoản cú được bổ nghĩa.

3. Vị ngữ: Trong tiếng Nhật từ loại hoàn toàn có thể trở thành vị ngữ là cồn từ, tính từ, cùng danh trường đoản cú + hiệ tượng của vị ngữ sẽ đổi khác tùy theo thể hiện khẳng định, che định, hay quá khứ, phi vượt khứ, v.v.. Bề ngoài của vị ngữ không đổi khác ngôi, giống như (đực, cái), và số (ít, nhiều).

4. Trợ từ: Trợ từ được sử dụng sau từ và ở cuối câu. Trợ từ tất cả chức năng biểu hiện mối dục tình giữa những từ hoặc thêm các nét nghĩa đến câu.

5. Glản lược: vào trường vừa lòng nghĩa của câu đã rõ rằng theo văn cảnh thì công ty tân ngữ hay được lược bỏ.

Xem thêm: 30 Đề Thi Kì 2 Lớp 8 M Ôn Tập Toán Lớp 8 Học Kì 2, 60 Đề Ôn Tập Học Kì 2 Môn Toán Lớp 8

Học bảng vần âm thật thuận tiện đúng không? mong muốn cách học Bảng chữ cái tiếng Nhật của rongnhophuyen.com hoàn toàn có thể giúp ích cho mình trong quá trình đoạt được ngôn ngữ Nhật Bản. Đừng quên phân chia sẻ nội dung bài viết đến cho bằng hữu cùng biết nữa nhé!

Bạn cảm giác nản khi tham gia học mãi tiếng Nhật mà vẫn chẳng được chữ như thế nào vào đầu?

Đừng nhằm tiếng Nhật làm cạnh tranh mình như vậy nữa!

Khoá học vỡ lòng hoàn toàn mới với sự hỗ trợ của đội ngũ giáo viên nuốm vấn số 1 tại rongnhophuyen.com để giúp đỡ bạn đoạt được mục tiêu N5 một cách công dụng nhất. Chi phí rẻ nhất nước ta chỉ 19k/buổi, cam đoan “phá đảo” N5 chỉ với sau 3 tháng.