Trả lời câu hỏi 1 bài 7 trang 69 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài xích 7 trang 69 SGK Toán 7 Tập 1. Hàm số y = f(x) được cho bằng bảng sau :

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 2 bài bác 7 trang 70 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài bác 7 trang 70 SGK Toán 7 Tập 1. Cho hàm số y = 2x

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 bài 7 trang 70 SGK toán 7 tập 1

Từ khẳng định trên, nhằm vẽ đồ vật thị của hàm số y = ax (a≠0) ta nên biết mấy điểm thuộc đồ vật thị ?

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 4 bài 7 trang 70 SGK toán 7 tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài bác 7 trang 70 sách giáo khoa toán 7 tập 1.Xét hàm số y = 0,5x a) Hãy kiếm tìm một điểm A không giống điểm cội O thuộc vật dụng thị của hàm số trên...

Bạn đang xem: Đồ thị của hàm số y=ax

Xem giải mã


bài 39 trang 71 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 39 trang 71 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ trên và một hệ trục toạ độ Oxy đồ vật thị của các hàm số:

Xem giải thuật


bài 40 trang 71 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Đồ thị của hàm số y = ax nằm tại vị trí những góc phần bốn nào của mặt phẳng toạ độ Oxy, nếu:

Xem lời giải


bài xích 41 trang 72 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài xích 41 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Gần như điểm nào sau đây thuộc trang bị thị hàm số y = -3x.

Xem giải mã


bài 42 trang 72 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Đường thẳng OA vào hình 26 là trang bị thị của hàm số y = ax.a)Hãy xác định hệ số a.

Xem giải thuật


bài 43 trang 72 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 43 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Qua đồ thị, em hãy đến biết:a)Thời gian hoạt động của người đi bộ, của fan đi xe pháo đạp.

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán 2015, Tổng Hợp 15 Đề Thi Học Kì 1 Toán 9

Xem lời giải


bài xích 44 trang 73 SGK Toán 7 tập 1

Vẽ đồ vật thị của hàm số y =f(x) = -0,5x. Bằng đồ thị hãy tìm:

Xem giải mã


bài bác 46 trang 73 sgk toán 7 tập 1

Xem vật dụng thị hãy cho thấy 2 in (in – sơ), 3 in (in – sơ), bằng khoảng chừng bao nhiêu xen ti mét?

Xem lời giải


bài xích 47 trang 74 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài bác 47 trang 74 SGK Toán 7 tập 1. Đường thẳng OA bên trên hình 29 là trang bị thị của hàm số y = ax. Hệ số a bởi bao nhiêu?

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - bài bác 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài xích 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài bác 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài bác 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài xích 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép rongnhophuyen.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.