- Bazơ: đa phần các bazơ ko tan, trừ NaOH, KOH, Ba(OH)2 tan, Ca(OH)2 ít tan.

Bạn đang xem: Độ tan của một chất trong nước

- Axit: hầu như các axit chảy được, trừ H2SiO3.

- Muối:

+ những muối nitrat hầu hết tan.

+ phần nhiều các muối cloua phần đa tan trừ AgCl không tan, PbCl2 ít tan.

+ nhiều phần các muối bột sunfat phần nhiều tan trừ PbSO4, BaSO4 không tan, CaSO4 và Ag2SO4 ít tan.

+ đa số muối cacbonat ko tan trừ Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3 tan.

+ nhiều phần muối sunfit không tan trừ Na2SO3, K2SO3, (NH4)2SO3 tan.


III. Độ tung của một chất trong nước

1. Định nghĩa

- Độ rã (S) của một hóa học trong nước là số gam chất đó tổng hợp trong 100 gam nước để tạo ra thành dung dịch bão hòa ở ánh nắng mặt trời xác định.

Ví dụ: Ở 25oC khi tổng hợp 36 gam muối hạt NaCl vào 100 gam nước thì tín đồ ta thu được hỗn hợp muối bão hòa. Fan ta nói độ tan của NaCl sinh hoạt 25oC là 36 gam hay SNaCl = 36 gam


*

* phương thức giải bài xích tập tính độ tan:

Áp dụng cách làm tính độ tan: $S=fracm_ctm_dm.100$

Trong đó: mct là trọng lượng chất tan để tạo nên thành dung dịch bão hòa

mdm là cân nặng dung môi (nước) để tạo nên thành hỗn hợp bão hòa


2. Những yếu tố tác động đến độ tan

- Độ chảy của chất rắn phụ thuộc vào nhiệt độ độ. Phần nhiều tăng ánh sáng thì độ tung của chất rắn tăng.

- Độ chảy của chất khí phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời và áp suất. Độ tan của hóa học khí tăng khi hạ nhiệt độ cùng tăng áp suất.

Xem thêm: Đặt Tên Cho Con Trai Năm 2022 Giúp Bé Bình An, Tài Đức Vẹn Toàn

Sơ đồ tư duy: Độ tung của một hóa học trong nước


*


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp rongnhophuyen.com


Cảm ơn các bạn đã áp dụng rongnhophuyen.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép rongnhophuyen.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.