Trắc nghiệm thứ Lí 9 bài xích tập định khí cụ ôm

Với bộ Trắc nghiệm vật dụng Lí 9 bài xích tập định phép tắc ôm để giúp đỡ học sinh khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng bài học và ôn luyện nhằm đạt kết quả cao trong số bài thi môn vật Lí lớp 9.

Bạn đang xem: Định luật ôm vật lý 9

*

Câu 1 : chọn phát biểu đúng. Ngôn từ định chế độ Ôm là:

A. Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn tỉ trọng với hiệu điện nỗ lực giữa nhị đầu dây dẫn cùng tỉ lệ với điện trở của dây.

B. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện cụ giữa nhì đầu dây dẫn cùng không tỉ lệ với điện trở của dây.

C. Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn tỉ trọng thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

D. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện cầm giữa nhị đầu dây dẩn và tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở của dây.

Hiển thị đáp án

Cường độ cái điện qua dây dẫn xác suất thuận với hiệu điện cầm đặt vào hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với năng lượng điện trở của dây

Đáp án: C


Câu 2 : Biểu thức đúng của định qui định Ôm là:

*
Hiển thị đáp án
*

Câu 3 : Khi hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu dây dẫn tăng thì:

A. Cường độ loại điện chạy qua dây dẫn không vắt đổi.

B. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn bớt tỉ lệ với hiệu điện thế.

C. Cường độ loại điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, thời điểm giảm.

D. Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ lệ với hiệu năng lượng điện thế.

Hiển thị đáp án

Ta có:

Cường độ cái điện qua dây dẫn phần trăm thuận cùng với hiệu điện cố đặt vào hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với năng lượng điện trở của dây

=> khi hiệu điện nuốm giữa nhị đầu dây dẫn tăng thì cường độ cái điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ trọng với hiệu điện thế.

Đáp án: D


Câu 4 : Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc vào của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa nhì đầu dây dẫn bao gồm dạng là:

A. Một mặt đường thẳng đi qua gốc tọa độ

B. Một đường cong trải qua gốc tọa độ

C. Một mặt đường thẳng không đi qua gốc tọa độ

D. Một đường cong không trải qua gốc tọa độ

Hiển thị đáp án

Ta có: Cường độ mẫu điện và hiệu năng lượng điện thế tương tác với nhau qua biểu thức:

R là hằng số => vật dụng thị màn trình diễn sự dựa vào của cường độ cái điện vào hiệu điện nắm giữa hai đầu dây dẫn tất cả dạng giống vật dụng thị hàm số y = ax là 1 trong đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Đáp án: A


Câu 5 : : Cường độ cái điện qua bóng đèn tỉ lệ thuận với hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu trơn đèn. Điều đó có nghĩa là nếu hiệu điện cầm tăng 1,2 lần thì:

A. Cường độ dòng điện tăng 2,4 lần.

B. Cường độ chiếc điện giảm 2,4 lần.

C. Cường độ loại điện sút 1,2 lần.

D. Cường độ chiếc điện tăng 1,2 lần.

Hiển thị đáp án

Cường độ mẫu điện qua bóng đèn tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện thay đặt vào hai đầu bóng đèn.

=> khi hiệu điện cố kỉnh tăng 1,2 lần thì cường độ mẫu điện cũng tăng 1,2 lần

Đáp án: D


Câu 6 : Khi để vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện nạm 6V thì cường độ mẫu điện qua nó là 0,5A. Trường hợp hiệu điện nỗ lực đặt vào nhị đầu dây dẫn là 24V thì cường độ chiếc điện qua nó là:

A. 1,5A

B. 2A

C. 3A

D. 1A

Hiển thị đáp án
*

Câu 7 : Điện trở R của dây dẫn biểu thị cho:

A. Tính cản trở mẫu điện nhiều hay không nhiều của dây

B. Tính ngăn cản hiệu điện thế các hay ít của dây

C. Tính ngăn trở electron những hay ít của dây

D. Tính ngăn cản điện lượng nhiều hay ít của dây.

Hiển thị đáp án

Điện trở của một dây dẫn là đại lượng đặc thù cho tính cản trở loại điện của dây dẫn đó.

Đáp án: A


Câu 8 : Điện trở của dây dẫn tuyệt nhất định có mối quan lại hệ dựa vào nào bên dưới đây?

A. Tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện cố đặt vào nhì đầu dây dẫn

B. Tỉ lệ thành phần nghịch với cường độ cái điện chạy qua dây dẫn

C. Không phụ thuộc vào hiệu điện gắng đặt vào hai đầu dây dẫn

D. Sút khi cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn giảm

Hiển thị đáp án

Ta có: điện trở của dây dẫn được xác định:

*

Điện trở, R là khẳng định với từng dây dẫn nó không dựa vào vào hiệu điện rứa hay cường độ mẫu điện

Biểu thức rút ra từ định luật pháp Ôm: chỉ với biểu thức thống kê giám sát về khía cạnh toán học

Đáp án: C


Câu 9 : Đơn vị nào bên dưới dây là đơn vị chức năng đo điện trở?

*
Hiển thị đáp án
*

Câu 10 : : Cường độ chiếc điện chạy qua điện trở (

*
) là (0,6A ). Khi đó hiệu điện thay giữa nhì đầu năng lượng điện trở là:

A. 3,6V

B. 36V

C. 0,1V

D. 10V

Hiển thị đáp án

Hiệu điện nắm giữa nhì đầu điện trở:

*

Đáp án: A


Câu 11 : Mắc một dây dẫn có điện trở (

*
) vào hiệu điện nắm (3V ) thì cường độ loại điện qua nó là:

A. 36A

B. 4A

C. 2,5A

D. 0,25A

Hiển thị đáp án

Cường độ mẫu điện qua dây dẫn:

*

Đáp án: D


Câu 12 : Chọn đổi khác đúng trong các biến đổi sau:

*
Hiển thị đáp án

Ta có:

*
ta suy ra:

A - sai

B - đúng

C - sai

D - sai

Đáp án: B


Câu 13 : Đặt một hiệu điện vậy (U = 12V ) vào nhì đầu một điện trở. Cường độ mẫu điện là (2A ). Giả dụ tăng hiệu điện cố kỉnh lên (1,5 ) lần thì cường độ mẫu điện là:

A. 3A

B. 1A

C. 0,5A

D. 0,25A

Hiển thị đáp án

+ giải pháp 1: (Suy luận quan hệ giữa I cùng U)

Ta có, cường độ dòng điện tỉ trọng thuận với hiệu điện núm hai đầu đoạn mạch.

Xem thêm: Những Tên Gọi Ở Nhà Cho Bé Gái Ở Nhà Dễ Thương, 100+ Tên Ở Nhà Cho Bé Gái Siêu Đáng Yêu Và Dễ Gọi

Khi hiệu điện thế U1 = 12V thì cường độ cái điện là I1 = 2A

=> lúc tăng hiệu điện vắt lên 1,5

lần thì cường độ dòng điện cũng tạo thêm

1,5 → I2 = 1,5.I1 = 1,5.2 = 3A

+ giải pháp 2: (Vận dụng biểu thức)

*

Câu 14 : Đặt vào nhị đầu một điện trở (R ) một hiệu điện nuốm (U = 12V ), khi ấy cường độ chiếc điện chạy qua điện trở là (1,2A ). Nếu giữ nguyên hiệu điện mặc dù thế muốn cường độ chiếc điện qua năng lượng điện trở là (0,8A ) thì ta buộc phải tăng năng lượng điện trở thêm một lượng là:

*
Hiển thị đáp án
*

Câu 15 : : lúc đặt hiệu điện vắt (4,5V ) vào nhì đầu một dây dẫn thì chiếc điện chạy qua dây này có cường độ (0,3A ). Trường hợp tăng đến hiệu điện rứa này thêm (3V ) nữa thì dòng điện chạy qua dây dẫn tất cả cường độ là:

A. 0,2A

B. 0,5A

C. 0,9A

D. 0,6A

Hiển thị đáp án
*

Câu 16 : Từ trang bị thị màn biểu diễn sự nhờ vào của cường độ chiếc điện vào hiệu năng lượng điện thế so với hai điện trở R1; R2 vào hình sau:

*

Điện trở R1; R2 có giá trị là:

*
Hiển thị đáp án

+ Từ đồ dùng thị, ta lựa chọn điểm ở trên đồ vật thị sao cho hoàn toàn có thể xác định được hiệu điện cầm và cường độ cái điện một giải pháp dễ dàng.

*

❮ bài trướcBài sau ❯
giáo dục đào tạo cấp 1, 2
giáo dục cấp 3