CON LẮC LÒ XO

Chuyên đề này bao gồm có các vấn đề: cấu tạo của nhỏ lắc lò xo, phương trình dao động, chu kì cùng tần số, lực lũ hồi và lực kéo về, năng lượng, hệ lò xo

A. LÍ THUYẾT

1. Cấu tạo của nhỏ lắc lò xo

– Cấu tạo:Con rung lắc lò xo gồm một lò xo tất cả độ cứng k khối lượng không đáng kể, một đầu gắn nạm định, đầu kia gắn với đồ nặng cân nặng m được đặt theo phương ngang hoặc treo trực tiếp đứng.

Bạn đang xem: Delta l là gì

– Bao gồm:Con nhấp lên xuống lò xo nằm ngang và nhỏ lắc lò xo thẳng đứng.– Điều kiện:để vật xê dịch điều hoà là bỏ qua mất ma tiếp giáp và phía trong giới hạn bọn hồi

2. Phương trình dao động

– Phương trình li độ:

*
.

– Phương trình vận tốc:

*

– Phương trình gia tốc:

*

Trong đó:

x(m, cm…): là li độ của vật; v(m/s,cm/s…): thiết bị tốc của vật;

a(m/s2, cm/s2): tốc độ của vật

A(m, cm…): là biên độ xê dịch (phụ nằm trong vào cách kích yêu thích ban đầu)

*
là tần số góc của dao động

*
pha lúc đầu của dao động;
*
pha xê dịch tại thời gian t

3. Chu kỳ và tần số

– công thức chung

*

vào đó: k: độ cứng xoắn ốc (N/m); m: trọng lượng của đồ vật (kg)

T: chu kì (s); f: tần số( Hz);

*
: tần số góc (rad/s)

(Chu kì của nhỏ lắc đối chọi chỉ phụ thuộc vào cấu trúc : trọng lượng và độ cứng

Không nhờ vào vào phương pháp treo, phương pháp kích thích, vận tốc rơi từ bỏ do)

– Khi con lắc nằm thẳng đứng: đồ ở VTCB

*
:

*

+ Khi nhỏ lắc nằm xung quanh phẳng nghiêng 1 góc

*
so với phương ngang:

*


*

(

*
:là độ biến dạng của lốc xoáy tại vị trí cân bằng (m) )


4. Lực bầy hồi và lực kéo về

* Với bé lắc lò xo nằm ngang thì lực đàn hồi và lực kéo về là một:

*
* Với con lắc xoắn ốc thẳng đứng hoặc đặt trên mặt phẳng nghiêng:
*

5. Năng lượng:

a. Biểu thức:

– Động năng:

*

– nuốm năng:

*

– Cơ năng:

*

b. Nhấn xét:

– Trong quá trình dao động điều hòa của bé lắc lốc xoáy thì cơ năng không đổi cùng tỉ lệ cùng với bình phương biên độ dao động. Cơ năng của nhỏ lắc xoắn ốc không nhờ vào vào khối lượng vật mà tỉ lệ cùng với độ cứng cùng bình phương biên độ

– Cơ năng của con lắc được bảo toàn nếu làm lơ mọi ma sát

– các vị trí (li độ) quánh biệt:

*
khi
*
khi x = 0 ;
*
khi
*

– vắt năng và động năng của vật thay đổi thiên điều hoà với tần số góc

*
và chu kì
*

Chú ý:Mô tả sự đổi thay thiên tương hỗ giữa đụng năng và cụ năng, cơ năng

– khi đi từ địa điểm biên vào vị trí cân bằng động năng tăng, cầm cố năng giảm, cơ năng ko đổi.

– tại vị trí thăng bằng thì vậy năng rất tiểu (bằng không), rượu cồn năng cực lớn (bằng cơ năng).

– Tại vị trí biên rượu cồn năng rất tiểu (bằng không), nuốm năng cực đại (bằng cơ năng).

B. BÀI TẬP

DẠNG 1: CHU KÌ VÀ TẦN SỐ

Công thức

+Công thức chung

*

+ xoắn ốc thẳng đứng:

*
hoặc
*

+ lò xo nghiêng cùng với phương ngang một góca:

*

2. Cách thức biến đổi

a. Phương thức tỉ lệ:


Thay đổi m + Tỉ lệ:
*
=
*

đổi khác k + Tỉ lệ:

*
=
*

+ cắt lò xo: - cách làm k.l = k1.l1= k2.l2

(Đem cắt lò xo thành n phần bằng nhau thì k tăng lên n lần, T giảm đi

*
lần)

+ Ghép nối tiếp:

*
..;

+ Ghép tuy vậy song: k = k1+ k2

b. Phương thức chuyển qua hệ

+ Với

  m = x.m1 ±y.m2   →T = 2πmk   T2=x.T12±y.T2    2→f = 12πkm  1f2=x.1f12±y.1f22

+ Với  1knt = 1k1 +1k2 →T = 2πmk   T2=T12+T2    2→f = 12πkm  1f2=1f12+1f22

+ Với  k// = k1 +k2→T = 2πmk   1T2=1T12+1T22 →f = 12πkm  f2=f12+f2    2

DẠNG 2: ĐỘ BIẾN DẠNG, LỰC ĐÀN HỒI VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA bé LẮC LÒ XO

1. Độ đổi mới dạng: quan hệ giữa Li độ x (li độ đối với O)

Độ đổi thay dạng∆l (so cùng với chiều lâu năm tự nhiên)

– Tính độ biến dị tại vị trí cân bằng

*

+ Ngang:

*

+ trực tiếp đứng:

*
hoặc
*

+ Nghiêng:

*
hoặc
*

Cách 1:Vẽ hình (Làm rõ: N, O, A cùng – A)

– biện pháp 2:Áp dụng công thức


Chọn chiều dương hướng xuống:
*

Chọn chiều dương hướng lên :
*

2. Lực lũ hồi

a. Bé lắc xoắn ốc nằm ngang thì Fkv =Fđh

⇒ Lực bầy hồi tất cả độ lớn cực lớn tại địa chỉ biên: Fđhmax = Fkvmax = k.A

b. Nhỏ lắc xoắn ốc treo thẳng đứng và nhỏ lắc lò xo treo nghiêng:

+ Fđh = k.Δl

⇒ Lực đàn hồi có độ to cực đại: Tại vị trí biên dưới⇔ Fđhmax = k.(Δl0+ A)

Lực lũ hồi rất tiểu∆l0>A →Fđhmin=k(∆l0-A)⇔Tại biên trên∆l0A →Fđhmin= 0 ⇔Tại vị trí lò xo không biến dạng

3. Năng lượng

+ ráng năng:

*

+ Cơ năng:

*

=> Cơ năng của nhỏ lắc xoắn ốc không phụ thuộc vào khối lượng

Tuy cơ năng không đổi dẫu vậy động năng và ráng năng đều trở nên thiên với

*
*

– Động năng và nắm năng thay đổi qua lại mang đến nhau, khi cồn năng vội vàng n lần nỗ lực năng

*
ta có:

*
x=pm fracAsqrtn+1" />

*
v=pm fracvsqrt1+frac1n=pm sqrtfracnn+1.v_max " />

– lưu lại ý:

*
, biểu thức này sẽ giúp đỡ tính cấp tốc động năng của đồ gia dụng khi đồ gia dụng qua li độ x.

DẠNG 3: DẠNG BÀI VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG CỦA nhỏ LẮC LÒ XO

Thực chất bài xích của bài này là đi tìm

*

– Tần số góc

*
: tùy thuộc vào dữ kiện bài toán mà có thể tính khác nhau:

*

– Biên độ A:

*

– trộn ban đầu

*
: dựa vào điều khiếu nại ban đầu

DẠNG 4: DẠNG BÀI LIÊN quan liêu ĐẾN TÍNH THỜI GIAN LÒ XO NÉN giỏi GIÃN trong MỘT CHU KÌ

–Đối với con lắc lò xo nằm ngang thì thời gian lò xo giãn bằng thời hạn lò xo nén.

– Đối với bé lắc bố trí thẳng đứng hoặc ở nghiêng, lốc xoáy được treo sống dưới.

+ ngôi trường hợp

*
đến
*
(chọn chiều dương phía lên). Bài bác toán sẽ tiến hành chuyển thành tìm kiếm khoảng thời hạn ngắn nhất đồ đi tự vị trí tất cả li độ x1đến x2.

>> Khoảng thời hạn ngắn nhất vật dụng đi tự vị trí tất cả li độ

*
đến
*
là:
*
" />
Thời gian lốc xoáy nén trong một chu kì:
*

DẠNG 5: BÀI TOÁN cụ ĐỔI BIÊN ĐỘ

*
nếu
*
thì
*

+ Xét tại thời điểm ngay trước thời điểm thay đổi:

*
(xem xét vị trí cân bằng thuở đầu của vật đã ở đâu)

+ Xét ngay lập tức tại thời khắc ngay sau dao động, thời điểm thay đổi:

*
(người ta có thể chuyển đổi k (giữ lò xo); biến hóa m (va chạm mềm))

v2: gia tốc sẽ biến đổi chỉ khi gồm sự va chạm, tách, thêm vật

+Va đụng mềm:

*
=> giả dụ m2đứng im thì
*

+Va chạm lũ hồi:

*

*

=> trường hợp m2đứng yên :

*

+Nếu đồ gia dụng đang chuyển động mà đặt thêm trang bị theo phương vuông góc vơi trang bị thì coi chính là va đụng mềm

+Nếu thiết bị đang vận động mà nhấc thứ ra theo phương vuông góc với phương vận động thì coi như trái lại của va chạm mềm

*

*
: tọa độ từ bỏ điểm biến đổi đến vị trí cân nặng bằng. Xét lại vị trí cân bằng

+Vị trí thăng bằng của con lắc xoắn ốc nằm ngang: Là địa điểm phần lò xo sót lại không trở nên dạng

+ Vị trí cân bằng của bé lắc xoắn ốc thẳng đứng là

*

Ví dụ 1 (Chu kỳ tần số):Con nhấp lên xuống lò xo bao gồm vật có cân nặng m = 200 g cùng lò xo bao gồm độ cứng là k = 50 N/m .Lấy

*
. Chu kì dao động của bé lắc lốc xoáy là

A. 0,4s. B. 0,04s. C. 4s. D. 2s.

Hướng dẫn

Đối với bài xích này bắt buộc phải để ý đổi đối chọi vị của những đại lượng để thống kê giám sát ra được câu trả lời đúng nhất.

Đổi m =200g =0,2kg

Chu kì xê dịch của con lắc lò xo:

*

=> Đáp án A

Ví dụ 2 (Chu kỳ tần số):Lần lượt treo vật có khối lượng m1và m2vào một lò xo có độ cứng 40 N/m với kích thích cho chúng dao động. Trong cùng một khoảng thời hạn nhất định, đồ vật m1thực hiện nay được 20 xấp xỉ và đồ m2thực hiện tại được 10 dao động. Ví như treo cả hai vật dụng vào xoắn ốc trên thì chu kì dao động của hệ bằng

*
. Khối lượng
*
*
lần lượt là

A.2kg; 0,5kg. B.0,5kg;0,25kg.

C.0,5kg;2kg. D.0,25Kkg;0,5kg.

Hướng dẫn

Đây là dạng bài đổi khác m, ta buộc phải vận dụng phương thức tỉ lệ để làm bài.

– Chu kì giao động của vật m1là:

*
Delta t_1=n_1T_1" />

– Chu kì xấp xỉ của đồ vật m2là:

*
Delta t_2=n_2T_2" />

Theo đề bài, ta suy ra:

*

*
fracm_2m_1=left( fracn_1n_2 ight)^2=left( frac2010 ight)^2=4=>m_2=4m_1" />

Mặt khác:

*

*
m_1=frackT^220pi ^2=frac40.left( fracpi 2 ight)^220pi ^2=0,5left( kg ight)" />

*
m_2=4m_1=4.0,5=2left( kg ight)" />

=> Đáp án C.

Ví dụ 3 (Khoảng thời hạn và lực bầy hồi):Một bé lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng, kích say đắm cho con lắc xấp xỉ theo phương thẳng đứng. Chu kì với biên độ giao động của con lắc theo lần lượt là 0,4 s và 8 cm, lựa chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương phía xuống, nơi bắt đầu tọa độ O tại vị trí cân bằng, gốc thời hạn t = 0 thời gian vật qua vị trí thăng bằng theo chiều dương. Lấy

*
. Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm t = 0 đến lực đàn hồi của lò xo tất cả độ to cực đái là

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Hướng dẫn

Áp dụng công thức: lực lũ hồi cân bằng với trọng lực: F=P hay

*

Tại vị trí cân nặng bằng:

*
T=2pi sqrtfracmk=2pi sqrtfracDelta ell g=>Delta ell =fracT^2.g4pi ^2=frac0,4^2.104.10=0,04left( m ight)=4left( cm ight)" />

*
x=A-Delta ell =8-4=4left( cm ight)=fracA2" />

Thời gian ngắn nhất lúc vật trải qua VTCB theo hướng dương mang lại lực đàn hồi của lò xo gồm độ béo cực tè là:

*

=> Đáp án B

Ví dụ 4 (Cơ năng của nhỏ lắc lò xo) :Một con lắc lò xo tất cả vật nặng trĩu có khối lượng 50 g, giao động điều hòa trên trục Ox với chu kì 0,2 s cùng chiều nhiều năm quỹ đạo là 40 cm. Lấy

*
.Cơ năng của nhỏ lắc là

A.10000 J. B. 100J. C.10J. D. 1J.

Hướng dẫn

Chú ý vào phần đơn vị, đem lại đơn vị đúng với từng đại lượng

Chiều dài quỹ đạo:

*

Từ công thức tính chu kì:

*

Cơ năng của bé lắc:

*

=> Đáp án D.

Ví dụ 5 (Về phương trình của con lắc lò xo) :Một bé lắc lò xo có vật nặng có cân nặng 50 g xê dịch trên trục Ox cùng với chu kì 0,2 s với chiều lâu năm quỹ đạo là 40 cm. Lựa chọn gốc thời hạn là lúc con lắc qua vị trí cân đối theo chiều âm. Phương trình xê dịch của bé lắc là

A.

*
B.
*

C.

*
D.
*

Hướng dẫn

Phương trình xấp xỉ của vật bao gồm dạng:

*

Ta có:

*

Biên độ dao động:

*

Chọn t = 0 cơ hội x = 0 và v 0endarray ight.Rightarrow varphi =fracpi 2" />

Vậy phương trình xê dịch của vật là:

*

=> Đáp án A.

Ví dụ 6:Một bé lắc lò xo được trep thẳng đứng, ở địa điểm có tốc độ trọng trường

*
. Từ vị trí cân nặng bằng, tính năng vào trang bị một lực theo phương trực tiếp đứng xuống dưới, khi đó lò xo giãn một quãng 10 cm. Kết thúc tác dụng lực, nhằm vật xấp xỉ điều hòa. Biết k = 40N/m, thiết bị có cân nặng 200g. Thời gian lò xo bị giãn trong một chu kì là

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Hướng dẫn

Ta có:

*

*
A=10-5=5cm" />

Thời gian xoắn ốc dãn 1 lần là thời hạn ngắn nhất để vật đi tự vị trí

*
đến
*
*

Mà trong một chu kì xoắn ốc nén 2 lần và giãn 2 lần

=> thời gian lò xo bị giãn vào một chu kì xấp xỉ của đồ vật là:

*

=> Đáp án B.

Ví dụ 7 (Thay thay đổi biên độ):Con rung lắc lò xo k = 200 N/m,

*
. Kéo
*
đến địa điểm lò xo nén một đoạn là
*
cm rồi buông nhẹ. Cùng lúc đó, một vật gồm khối lượng
*
bay theo phương ngang cùng với vận tốc
*
cách vị trí cân bằng của
*
một đoạn bởi 5cm mang lại va va hoàn toàn bầy hồi với
*
. Biên độ của vật
*
sau va đụng là

A.

*
B.
*
C.
*
D.

Xem thêm: Bộ Ảnh “Bà Và Cháu” Gây Xúc Động Ngày 8/3, Hình Ảnh Bà Cháu Trong Bài Thơ Bếp Lửa

*

Hướng dẫn

Áp dụng hầu hết công thức liên quan đến bài toán biến đổi biên độ ta tìm ra được biên độ của vật sau va chạm.